Dokončení cyklostezky Šlapanice - Bedřichovice

29. 05. 2018 /

V minulém týdnu byla dokončena cyklostezka Šlapanice - Bedřichovice, která je realizovaná v části od tzv. Černého splavu po náves Bedřichovice. Jedná se fakticky o úpravy stávající nezpevněné účelové komunikace, jejíž trasa je vedena prostorem mezi oplocením zahrádek a okrajem polí od odbočky z krajské komunikace u mostu přes Říčku po vyústění na náves v Bedřichovicích o celkové délce 593 m.