Informace ze 104. zasedání Rady města Šlapanice

29. 05. 2018 /

Na 104. zasedání RM Šlapanice bylo mimo jiné schváleno:

  • Zadávací dokumentace na rekonstrukci komunikace na ulici Zemědělská
  • Smlouva na bezplatný převod atomobilu značky Ford Transit ( 15 míst ) pro HS Šlapanice