Informace pro obce

08. 06. 2018 /

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko (dále jen Svazek) se sídlem Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ: 49458833 oznamuje, že podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejnil na svých webových stránkách www.slapanicko.cz v sekci Rozpočty a závěrečné účty - Návrh závěrečného účtu za rok 2017.
Do listinné podoby uvedených dokumentů lze nahlédnout v kanceláři tajemnice Svazku v sídle Svazku.

oznámení pro obce [DOCX 42.55 kB]