Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

26. 06. 2018 /

Na 26. veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice se projednával prodej pozemků v lokalitě Ponětovská. Záměr města na prodej pozemků a zástavbu této lokality rodinnými domy je dlouhodobý. Město za tímto účelem změnilo územní plán již v roce 2007, kdy také poprvé nabízelo své pozemky k prodeji. Město není výlučným vlastníkem pozemků v lokalitě. V rámci projednávání měla prezentaci společnost Altilia home s.r.o. , která je uchazečem o koupi pozemků a která zastupitelům prezentovala výstavbu 69 rodinných domů a výstavbu související infrastruktury. Případná výstavba má velmi přísná omezení, týkající se velikostí pozemků, jejich zastavěnosti, velikosti rodinných domů a je předmětem objemové studie i studie proveditelnosti pro lokalitu. Diskuze v zastupitelstvu se týkala především nabídnuté ceny za pozemky, možnosti výstavby lokality samotným městem, dále otázky občanské vybavenosti a dopravního napojení lokality. Lokalita jinou výstavbu než rodinnou v tuto chvíli neumožňuje. Zastupitelstvo se na základě diskuze rozhodlo doplnit podklady pro zastupitele o kontrolní posudek na cenu obvyklou a odborné posouzení ekonomické výhodnosti výstavbu lokality městem.
Zastupitelstvo schválilo přípravu studie proveditelnosti na výstavbu komunikace propojující ulici Ponětovskou a Jiříkovskou.
Prodej pozemků bude zastupitelstvo znovu projednávat po doplnění podkladů.