Uzavírky přejezdu na Švehlově ulici

28. 06. 2018 /

Z důvodu probíhajících prací na projektu "Zvýšení traťové rychlosti na úseku Brno-Slatina - Blažovice" dojde k následovnému uzavření železničního přejezdu P7899 na ulici Švehlova:

2. 7. - 17. 7.    úplná uzavírka pro vozidla
18. 7. - 3. 8.    úplná uzavírka pro vozidla i chodce (nefunkční SSZ) 
10. 8. - 20. 8.  úplná uzavírka pro vozidla (finální dokončení prací na přejezdu) 

Během těchto uzavírek dojde k přeložkám inženýrských sítí a následně k rekonstrukci přejezdu a výměně kolejí.

Žádáme občany, aby zvláště v termínu 18. 7. - 3. 8. využívali trasu pod mostem u ulice Nádražní a z důvodu bezpečnosti nevstupovali na koleje. V tomto termínu bude nefunkční světelné signalizační zařízení, takže je nebezpečné nechat přejezd otevřený pro pěší.

Prosíme, respektujte dopravní značení a pokyny městské policie. Děkujeme za pochopení.