Uzavírky přejezdu na Švehlově ulici - Seniorbus

28. 06. 2018 /

Vzhledem k uzavírkám železničního přejezdu na Švehlově ulici nebude v termínu od 2. 7. do 20. 8. 2018 obsluhována zastávka Seniorbusu Švehlova – Čechova. Objízdná trasa bude zahrnovat zastávky Hospodářská škola, Železniční stanice, Husova, Hybešova-Švehlova, Jiráskova-Švehlova. Zpět se bude vracet po ulici Jiráskové na ulici Nádražní, dále pojede podle zastávek v jízdním řádu.

Během státních svátků dne 5. a 6. 7. Seniorbus nepojede.

Město Šlapanice zastupuje Ing. Dušan Postránecký – Odbor investic a správy majetku, tel.: 533 304 370.