Přerušení dodávky vody

09. 07. 2018 /

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody v pátek 13. července od 8 do 15 hodin.

Bez vody zůstávají ulice Janáčkova, Švehlova od křižovatky s ul. Janáčkovou směrem ke kolejím, ulice Švehlova od kolejí k ul. Wurmova včetně bytových domů. Důvodem výluky je přeložka vodovodního řadu v souvislosti s rekonstrukcí kolejového svršku. V okolních ulicích může docházet k poklesu tlaku ve vodovodní síti.

Náhradní zdroj vody bude přistaven na ul. Švehlova u bytových domů.