Spolupráce v oblasti chovu psů

19. 07. 2018 /

Ročně prošetří Státní veterinární správa (SVS) stovky podání a podnětů na týrání zvířat. Díky všímavosti a lepší informovanosti občanů se mnohé kauzy podaří řešit včas, jiné kvůli své složitosti vyžadují dlouhodobé a komplexní řešení. Co se týče chovu psů, dne 1. listopadu 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, která mimo jiné chovatelům ukládá povinnost oznamovat chov 5 a více fen a zavádí povinnost registrace útulků pro zvířata. V souvislosti s touto novelou Státní veterinární správa poskytuje chovatelské veřejnosti řadu souhrnných informací pro snadnější orientaci v nových povinnostech, které se spolu se seznamem chovatelů a registrovaných útulků naleznete na internetových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/seznam-chovatelu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/ a https://www.svscr.cz/registrovane-utulky-pro-zvirata/

 

Pokud máte informaci o chovatelech, kteří chovají větší počet psů, avšak na seznamu Státní veterinární správy nefigurují, máte pochybnosti o úrovni péče o zvířata nebo máte podezření ze zanedbání jiných povinností chovatele vyplývajících z veterinárních předpisů, obraťte se prosím co nejdříve na příslušnou krajskou veterinární správu. Kontakty na jednotlivá pracoviště krajských veterinárních správ naleznete zde: https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/.