Uzavírka části ulice Palackého

20. 07. 2018 /

Z důvodu realizace přípojek inženýrských sítí v rámci stavby "Šlapanice - Palackého 26" bude přechodně uzavřena ulice Palackého v úseku mezi RD č. p. 215/24 a RD č. p. 213/28. Předpokládaný termín uzavírky je od 23. 7. do 26. 7. 2018. Na křižovatce ul. Palackého a ul. Na Zahrádkách bude dočasně zneplatněna dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“.

Další informace naleznete na úřední desce: http://flexi.slapanice.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=8013.