Uzavírky přejezdů

30. 07. 2018 /

Kvůli pokračujícím stavebním pracím v rámci stavby "Revitalizace trati Blažovice - Slatina" dojde k následujícím přechodným úpravám provozu na železničních přejezdech.

V předpokládaném termínu od 10. 8. do 20. 8. 2018:

  • přejezd P7900 - na silnici č. III/4174 v místě žel. přejezdu P7900 v obci Ponětovice - omezena rychlost
  • přejezd P7901 - na silnici č. III/4178 v místě žel. přejezdu P7901 v obci Ponětovice - omezena rychlost
  • přejezd P7899 - na místní komunikaci ul. Švehlova ve městě Šlapanice v místě žel. přejezdu P789 - uzavírka 
  • přejezd P7902 - na účelové komunikaci - přechodu P7902 železničního přejezdu v žel. stanici Ponětovice - uzavírka
  • přejezd P7903 - na účelové komunikaci odbočující ze silnice č. III/4174 v místě žel. přejezdu P7903 - uzavírka
  • přejezd P7904 - na účelové komunikaci vedoucí z ul. Pratecké v obci Jiříkovice kolem areálu bývalého JZD v místě žel. přejezdu P7904 - uzavírka
  • přejezd P7905 - na účelové komunikaci vedoucí z areálu spol. BONAGRO, a.s., na ul. Jiříkovské v obci Blažovice v místě žel. přejezdu P7905 - uzavírka

a v předpokládaném termínu od 10. 8. do 9. 12. 2018:

  • přejezd P7898 - na účelové komunikaci "Tuřanka", vedoucí z ul. Brněnská Pole ve městě Šlapanice v místě žel. přejezdu P7898 - uzavírka

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu