Změna dopravního značení

27. 08. 2018 /

V těchto dnech dochází ve Šlapanicích ke změně svislého dopravního značení (jednosměrný provoz). V platnost vstoupí dne 30. 8. 2018. Věnujte této změně zvýšenou pozornost z důvodu bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Dotčené oblasti jsou: ul. Bezručova, Sušilova, část ul. Hybešova část ul. Kollárova, část ul. Nerudova, část ul. Těsnohlídkova a část ul. Nad Zámkem.

Doplnění: Značka zakazující stání v jednosměrné ulici platí jen pro tu stranu komunikace, na které je umístěna. Stání vozidel na opačné straně je povoleno.

Děkujeme za pochopení.

jednosmerky-realizace [PDF 105.94 kB]