Konzultace městského architekta

25. 09. 2018 /

Konzultační hodiny městského architekta Ing. arch. S. Žeravy jsou plánovány v těchto termínech:

Říjen: 8. a 22. 10. 2018
Listopad: 5. a 19. 11. 2018
Prosinec: 3. a 17. 12. 2018

Konzultace proběhnou v budově MěÚ Šlapanice ve Šlapanicích ve 2. poschodí.