Uzavírka komunikace mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi

25. 09. 2018 /

V předpokládaném termínu 8. 10. - 15. 12. 2018 bude úplně uzavřena komunikace III/15286 Šlapanice - Jiříkovice z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa povede přes Ponětovice.

Výřez ze situačního plánu (pozn.: zeleně je označený uzavřený opravovaný úsek, modře objízdná trasa):

Mapa uzavírky