Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

26. 09. 2018 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude v úterý 9. 10. 2018 od 8:00 do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v ul. Nádražní č. 120, 122 a 124 ve Šlapanicích. Objekty č. 120 a 124 budou omezeny pouze po dobu manipulací - přibližně na hodinu ráno a hodinu odpoledne.  

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení. 

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

ikona Oznameni_do_DS_O1820238 [DOC 47.5 kB]

ikona Mapa [PDF 221.01 kB]