Nález

22. 11. 2018 /

Dne 21. 11. 2018 byl na ulici Na Zahrádkách nalezen svazek klíčů s čipem a termoska. Majitel si nález může vyzvednout po předložení OP na MěÚ ve Šlapanicích, dveře 119 v úředních hodinách.