Informace ze Zastupitelstva města Šlapanice

13. 12. 2018 /

Ve středu 12. prosince 2018 se konalo druhé veřejné zasedání Zastupitelstva města (ZM) Šlapanice. V úvodu složila slib zastupitele paní Alena Řezníčková, která nebyla přítomna na ustavujícím zastupitelstvu 31. října 2018.

Zastupitelstvo mimo jiné:

  • vzalo na vědomí informace o závěrečných účtech Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Dobrovolném svazku obcí Šlapanicko.
  • schválilo Rozpočet města na rok 2019: příjmy: 377 162 000 Kč, vydání:  475 070 000 Kč, rozpočet byl zpracován jako schodkový. Paní starostka u tohoto jednacího bodu představila všechny významnější investiční akce, které město v příštím roce čekají.
  • schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021.
  • schválilo mimořádnou investiční dotaci ve výši 2 mil Kč. Jednotě Orel Šlapanice.
  • navýšilo spolufinancování projektu Přestavba areálu sokolovny II. etapa z původních 1 850 000 Kč., o dalších 574 003 Kč.
  • Pro spolupráci s pořizovatelem ÚP byla určena paní starostka Michaela Trněná a zástupcem města pro spolupráci s KTS – EKOLOGIE s.r.o. byl pověřen místostarosta Michal Klaška.
  • provedlo volbu Osadního výboru Bedřichovice, předsedou zvolen pan Ivo Fišer.

V závěru poděkovala paní starostka, oba místostarostové a tajemník všem úředníkům, zastupitelům a spolkům za odvedenou práci pro město a jeho občany. Popřáli také všem zúčastněným a občanům města klidné vánoční svátky a zdraví a úspěchy v nastávajícím roce. 

Videozáznam z jednání a zápis budou po zpracování zveřejněny na webu https://www.slapanice.cz/2018-2

Termíny zasedání ZM Šlapanice v roce 2019: 20. 2., 10, 4., 19. 6., 11. 9. a 4. 12.