Svoz odpadů na přelomu roku

17. 12. 2018 /

Svoz komunálního odpadu dle nového režimu proběhne poprvé v pondělí 31. 12. 2018 a v úterý 1. 1. 2019.

Svoz pytlů s plastem proběhne ve čtvrtek 27. 12. 2018, poté ve středu 16. 1. 2019 a dále ve dvoutýdenním cyklu (liché týdny).

Svoz pytlů s papírem proběhne v úterý 18. 12. 2018, poté ve středu 9. 1. 2019 a dále ve čtyřtýdenním cyklu.

Podrobnosti včetně seznamu ulic pro svoz komunálního odpadu a svozový kalendář pro pytlový svoz tříděného odpadu naleznete v aktualitě: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/3800