Vodné a stočné 2019

07. 01. 2019 /

Vodárenská akciová společnost, a.s., Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko stanovil cenu vodného a stočného pro rok 2019 následovně:

  bez DPH vč. 15% DPH
vodné 43,46 49,98
stočné 43,76 50,32
celkem 87,22 100,30


Ceny jsou uváděny v Kč za m3. 

Cena vodného a stočného musí respektovat povinné zvyšování ceny v návaznosti na realizované projekty podpořené dotací. Výši vodného a stočného schválila Valná hromada svazku dne 18. 12. 2018.

Srovnání s předchozími lety:

vodné
rok bez DPH vč. 15% DPH
2018 41,40 47,61
2017 38,61 44,40
2016 37,40 43,01
stočné
2018 41,70 47,96
2017 41,39 47,60
2016 40,50 46,58
celkem
2018 83,10 95,57
2017 80,00 92,00
2016 77,90 89,59


Ceny jsou uváděny v Kč za m3.