Povinné čipování psů

08. 01. 2019 /

Upozorňujeme držitele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) s účinností od 1. 1. 2020 musí být pes označen elektronickým čipem. Aplikaci čipů provádí veterinární lékaři.

Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen!

Výjimkou je pouze pes, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.