Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

17. 01. 2019 /

Rada města (dále RM) na svém 7. a 8. zasedání mimo jiné projednala tyto body:  

RM schválila finanční příspěvek společnosti KORDIS JMK, a.s. na zajištění noční linky N96 v roce 2019.  

Město Šlapanice požádalo v únoru loňského roku o dotaci na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice". V rámci projektu proběhne modernizace učebních pomůcek a nábytku stávajících odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dvou jazykových učeben, včetně příslušných kabinetů. Městu byla schválena dotace v maximální výši 11.075.264,25 Kč, což činí 90% uznatelných nákladů. Projekt musí být realizován do 2. 9. 2019. 

RM schválila Smlouvu o dílo na odstranění stavby altánu v parku Riegrova s Ing. Karlem Bartuškem. V rámci probíhající obnovy městského parku Riegrova bude tento altán nahrazen novou moderní víceúčelovou stavbou, která bude sloužit návštěvníkům parku po celý rok.  

RM schválila Nájemní smlouvu na pronájem kluziště se společností GLICE CZ, s.r.o. Bude tak vyzkoušeno mobilní veřejné kluziště s umělým povrchem, které by zajistilo veřejnosti a místním školám možnost bruslení bez ohledu na klimatické podmínky. Další podrobnosti zveřejníme v následujících dnech.  

RM schválila smlouvu s vítězným uchazečem výběrového řízení společností DEKONTA, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 130.888.522,- Kč bez DPH na odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice.