Omezení provozu - křižovatka II/430, III/3833 (Mokrá)

18. 02. 2019 /

Upozorňujeme občany, že z důvodu stavby "II/430, III/3833 - Mokrá - okružní křižovatka" bude v předpokládaném termínu od 1. 3. do 29. 4. 2019 částečně omezen provoz v křižovatce silnic II/430 a III/3833. Provoz po silnici II/430 (Brno - Vyškov) bude zachován po provizorní komunikaci, do které bude zaústěna i silnice směr Mokrá - Horákov. Místní komunikace směr Šlapanice bude zcela uzavřena.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 394.42 kB]

Situace_prechodneho_DZa_cj_OV-CJ_9075-19_HAS [PDF 4 MB]

Situace_prechodneho_DZb_cj_OV-CJ_9075-19_HAS [PDF 2 MB]

Výřez ze situačního plánu