Celé Česko čte dětem

08. 06. 2021 /

Dnes na atletickém oválu základní školy pořádala stejnojmenná obecně prospěšná společnost a město Šlapanice akci Celé Česko čte dětem.

Herci Městského divadla Brno Hana Štěpán Kováříková a Aleš Slanina ve dvou blocích dle výběru vedoucího městské knihovny Rostislava Fabera četli dětem. V první skupině byly děti z 1. a 2. tříd a předškoláci z MŠ. Ve druhé pak žáci 3. až 5. tříd.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem I