První fáze tvorby strategického plánu rozvoje Šlapanic

31. 05. 2013 /

Vážení spoluobčané,výsledkem první fáze tvorby strategického plánu rozvoje Šlapanic je vyhodnocení profilu města, dotazníkového šetření a tzv. SWOT analýzy.

Obracíme se na vás s žádostí o posouzení těchto materiálů a zaslání případných podnětů a připomínek do 17.6.2013 na adresu zpracovatele dokumentu: 
e-mail: palcrova@rda-vysocina.cz
RNDr. Šárka Palcrová
RRA Vysočina, Čajkovského 37, 586 01 Jihlava

SWOT analýza (PDF 177.07 kB)

Profil města (PDF 1.06 MB)

Dotazníkové šetření (PDF 296.35 kB)