Volba prezidenta ČR 2023 II. kolo

24. 01. 2023 /

Druhé kolo volby prezidenta České republiky proběhne v pátek 27. ledna od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna od 8.00 do 14.00 hodin. Rozhodovat se bude mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet hlasů, Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Pro informace o volebních místnostech a volebních okrscích na území města Šlapanice klikněte na nadpis nebo na tlačítko VÍCE pod článkem.

Volební místnosti pro volební okrsky na území města Šlapanice:

č. 1 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (Hřbitovní 12, Šlapanice)
8. května, Akátová, Dlouhá, Hřbitovní, Janská, Jiříkovská, Kosmákova, Masarykovo náměstí, Na Zahrádkách, Palackého, Pod Žurání, Ponětovská, Starý Dvůr, Slunná, Svatojánské nám., Václavská, Za Humny, Zámečnické nám., Zemědělská, oblast Líchy, K Letišti

č. 2 MŠ ZAHRÁDKA (Havlíčkova 8, Šlapanice)
Bož. Němcové, Brněnská č. p. 1320 – 1659, Brněnská Pole, Havlíčkova, Hrabalova, Hrubínova, Seifertova

č. 3 BUDOVA NÁDRAŽNÍ 58 - bývalé Vzdělávací středisko MU (Nádražní 58, Šlapanice)
Brněnská č. p. 1–1293, 1354, 1375, 1682,1746, 1855, Čechova, Janáčkova, Jungmannova, Kalvodova, Karla Čapka, Lidická, Příční, Švehlova

č. 4 SOKOLOVNA (Nádražní 87, Šlapanice)
Husova, Hybešova, Jana Dvořáka, Jiráskova, Kobylnická, Nádražní, Smetanova, Štefanikova, Tyršova, Vrchlického, Wurmova, budova č. evidenční 298 a č. evidenční 518

č. 5 OBŘADNÍ SÍŇ MĚÚ (Masarykovo náměstí 7, Šlapanice)
Bedřichovická, Bezručova, Bří Mrštíků, Kollárova, Komenského, Na Poříčí, Nad Zámkem, Nerudova, Riegrova, Sušilova, Těsnohlídkova

č. 6 KULTURNÍ DŮM (Jižní 2, Bedřichovice)
místní část Bedřichovice: Hlavní, Jižní, Krátká, Lípová, Podolská, Sádky, Slatinská, Střední, Studýnky, U Hájku

Právo volit má občan ČR, který:

  • nebo který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let (druhé kolo voleb),
  • nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Lidem v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19, bude umožněno hlasovat formou drive-in, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní přenosné volební schránky.

Informace o hlasování na voličský průkaz, o možnosti hlasování v zahraničí, hlasování ve zdravotnickém zařízení a další důležité informace pro voliče naleznete na www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx