Výběrové řízení - referent oddělení registrace obecního živnostenského úřadu

06. 03. 2017 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., na obsazení pracovní pozice: referent oddělení registrace obecního živnostenského úřadu.

referent (PDF 141.96 kB)

Blokové čištění

06. 03. 2017 /

Termíny a oblasti jarního blokového čištění ve Šlapanicích a Bedřichovicích:

14.3. - Sušilova, Nerudova, Nad Zámkem, Bezručova, Kollárova, Bří Mrštíků, Těsnohlídkova, Havlíčkova, Bož. Němcové, Brněnská (panelákové sídliště).

21.3. -Jungmannova, Janáčkova, Švehlova, Štefánikova, Jiráskova, Wurmova, Hybešova, Husova, Vrchlického, Kobylnická.

28.3. - Nádražní, Smetanova, Tyršova, Karla Čapka, Čechova, Kalvodova, Brněnská.

4.4. - Komenského, Riegrova, Brněnská (část ulice u Masarykova náměstí), Palackého, Jiříkovská, Akátova, Janská, Ponětovská, Kosmákova, Dlouhá, Lidická.

11.4. - Bedřichovická, Hřbitovní, Za Humny, Slunná, Na Zahrádkách, Riegrova, Hlavní, Lipová, Jižní, Studýnky.

Blokové čištění zajišťuje společnost SATESO, www.sateso.cz.

Informace z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

03. 03. 2017 /

Na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice se mimo jiné projednávalo:

 

 • Koupě areálu ICEC Šlapanice
  Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání koupi areálu ICEC Šlapanice za necelých 22 milionů korun. Po dlouhých 15 letech od ukončení první etapy sanačních prací je tak nyní jisté, že v sanaci se bude pokračovat. Cílem města je zabránit dalšímu šíření znečištění pod obytnou zástavbu a sanovat areál samotný tak, aby ho město v budoucnu mohlo využít pro doplnění chybějící občanské vybavenosti přímo v centru města. V současnosti areál stále funguje pro logistiku a drobnou výrobu, v této činnosti bude prozatím pokračovat pod správou nově zakládané městské společnosti. Kromě přípravy sanace samotné čeká naše město diskuze nad budoucím využitím areálu, výstupy ze společné diskuze budou podkladem pro přípravu architektonické soutěže, která navrhne budoucí podobu této významné součásti našeho města.
 • Koupě bývalé městské šatlavy v parku Riegrova
  Zastupitelé schválili koupi objektu bývalé městské šatlavy v městském parku. Budova vedle bistra s občerstvením nebyla dlouhé roky vůbec obydlena a využívána. Město v současnosti připravuje koncepční úpravy městského parku a tak je logické, že i tato poslední část parku přejde do správy města a stane se součástí úprav parku. První etapa úprav parku podle vybraného návrhu kanceláře Ing. Z. Sendlera bude zahájena v jarních měsících.
 • Záměr prodeje pozemků Ponětovská
  Schváleno bylo zveřejnění záměru na prodej rozsáhlých městských pozemků v lokalitě Ponětovská. Tyto plochy jsou již více než 10 let součástí platného územního plánu města Šlapanice jako lokalita určená pro bydlení v rodinných domech. Město záměr na prodej těchto pozemků zveřejnilo v minulosti již v roce 2008, kdy byl vybrán i investor, ale z prodeje pozemků tehdy sešlo. Podmínkou přihlášení k tomuto záměru je předložení schématu zastavění lokality. Město bude u této lokality dbát a trvat jednoznačně na výhodnosti nabídky pro město, zástavbu výhradně rodinnými domy a vhodné dopravní napojení lokality.
 • Obchvat Slatiny
  Starostka města M. Trněná uvedla na zasedání, že město Šlapanice má zájem na realizaci obchvatu MČ Brno – Slatina. Informace o tom, že naše město blokuje přípravu obchvatu Slatiny jsou nepravdivé. Naopak město dlouhodobě stavbu obchvatu podporuje, jeho trasa je také zanesena v platném územním plánu Šlapanic.

Počítačový kurz pro seniory

28. 02. 2017 /

Město Šlapanice v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci se ZŠ Šlapanice pořádá počítačový kurz pro seniory. Kurz proběhne v termínu duben až červen 2017. Cena je 200,- Kč / kurz. Je nutné se předem přihlásit do 10. 3. 2017 u Ing. Jakuba Mikšovského, tel. 533 304 328 nebo e-mail: miksovsky@slapanice.cz

Další informace: Kurz pro seniory (PDF 455.96 kB)

Vyjádření odborných firem ke kontaminaci areálu ICEC

27. 02. 2017 /

K diskutované koupi areálu ICEC Šlapanice zveřejňujeme vyjádření dvou odborných firem, zabývajících se sanačními pracemi. Firmy AQD Envitest a EPS Biotechnology ve svém vyjádření uvádějí mj. svůj odhad na sanaci areálu, který se pohybuje mezi 40-70 mil. Kč. Vyjádření si můžete prohlédnout v příloze níže, případně na sekretariátu paní starostky a nebo na oddělení pro komunikaci s veřejností. 

EPS Biotechnology (PDF 1.55 MB)
AQD-envitest (PDF 889.78 kB)

Změna místa konání Zastupitelstva města Šlapanice

27. 02. 2017 /

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice se bude konat ve středu 1. 3. od 16 hodin v kinosále základní školy.

Sdělení DENTALIS Bohemia s.r.o. k opětovnému otevření zubních ordinací po MUDr. Šlesingerové a MUDr. Kuchaříkové

27. 02. 2017 /

Vážení klienti zubních ordinací v obci Šlapanice,

naše síť zubních ordinací Dentalis se zabývá provozováním stomatologických praxí v menších městech a na vesnicích. Jedná se o místa, kde je zajištění doposud běžné zdravotní péče čím dál častěji problémem, a to z důvodu nezájmu mladých stomatologů (a lékařů v dalších oborech) o práci mimo velká města.

Naším cílem je poskytovat vám stomatologickou péči dlouhodobě a v nadstandardní kvalitě a zajistit kvalitní lékaře. Ohledně zprovoznění ordinací na středisku je třeba splnit relativně mnoho zákonných požadavků a procedur, které se nám daří řešit podle plánu.

Rádi bychom se vám omluvili za potíže, které Vám může způsobovat dočasné omezení provozu zubních ordinací na zdravotním středisku ve Šlapanicích. Rádi bychom Vám sdělili, že opětovné otevření obou ordinací na zdravotním středisku ve Šlapanicích plánujeme v průběhu měsíce dubna.

V současné době jsme schopni Vám poskytnou odpovídající péči v další ordinaci sítě DENTALIS na adrese Na Zahrádkách 14, Šlapanice.

DENTALIS Bohemia s.r.o.

Kontejnery na bioodpad

27. 02. 2017 /

Společnost SATESO s.r.o. oznamuje, že od 1. 4. 2017 budou rozmístěny na obvyklých stanovištích hnědé kontejnery – plastové na biologicky rozložitelný odpad. Prosíme nevhazujte do těchto kontejnerů žádný jiný druh odpadu.

Informace o umístění kontejnerů (PDF 100.13 kB)

Vodné a stočné 2017

27. 02. 2017 /

Vodárenská akciová společnost, a.s., Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko stanovil cenu vodného a stočného pro rok 2017 následovně:

 vodné
rok  bez DPH vč. 15% DPH
 2017  38,61 44,40
 2016  37,40  43,01
  stočné
2017 41,39 47,60
2016 40,50 46,58
  celkem
2017 80,00 92,00
2016 77,90 89,59

 Ceny jsou uváděny v Kč za m3.

Informace ke koupi areálu ICEC

24. 02. 2017 /

Město Šlapanice má v úmyslu koupit areál ICEC, o kterém se bude jednat na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 1. 3. v 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice. Přinášíme proto veřejnosti důležité informace týkající se této otázky.

Rychlá čísla ke koupi areálu ICECu (PDF 917.07 kB)