Sečení trávy

18. 09. 2015 /

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 21. do 25. září 2015 proběhne ve Šlapanicích sečení trávy, a to v těchto ulicích: 21. 9. - Bezručova, Sušilova, 22. 9. - Staré bloky, Čechova, Komenského, 23. 9. - Jungmannova, Janáčkova, Štefánikova, Švehlova, 24. 9. -Švehlova, Wurmova, Hybešova, Husova, 25. 9. - Husova, Jiráskova. V případě nepříznivého počasí změny aktualizujeme na www.sateso.cz.

Další výzva občanům k vyzvednutí kompostérů

18. 09. 2015 /

Kompostéry se budou vydávat občanům oproti podpisu přihlášené osoby a kontrole občanského průkazu ve sběrném středisku odpadů na Zemědělské ulici ve Šlapanicích v těchto termínech: 21., 23., 30. září v době od 13 do 17 hodin a 22., 24., 29. září od 13 do 18 hodin.

Kompostér váží 20 kg a je předáván v balíku v rozloženém stavu o rozměrech cca 1m x 1m x 30 cm. Pro převoz kompostéru doporučujeme použít automobil nebo vozík.

V případě dotazů kontaktujte prosím

Ing. Josefa Třísku, tel.: 533 304 362, mobil: 702 289 050, triska@slapanice.cz

nebo pana Jiřího Zvešpera, tel.: 533 304 355, mobil: 724 185 252.

UPOZORNĚNÍ:

OBČANÉ ŘÁDNĚ PŘIHLÁŠENÍ V ÚNORU LETOŠNÍHO ROKU, KTEŘÍ SI KOMPOSTÉR NEVYZVEDNOU VE VÝŠE UVEDENÝCH TERMÍNECH, BUDOU VYŘAZENI ZE SEZNAMU.

NEVYZVEDNUTÉ KOMPOSTÉRY BUDOU NABÍDNUTY DALŠÍM ZÁJEMCŮM.

Z 26. schůze Rady města Šlapanice

17. 09. 2015 /

Rada města Šlapanice na své 26. schůzi dne 16. září 2015 schválila vítěze výběrového řízení firmu CLIMFIL BRNO s.r.o. na realizaci akce „Klimatizace zdravotního střediska města Šlapanice“.

RM dále schválila pořízení nových webových stránek města a ukládá starostce ustanovení pracovní skupiny k jejich přípravě. Mimo jiné také rada města schválila výsledek výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení pod ZŠ, bezbariérové chodníky“ a vítězného uchazeče ELTODO-CITELUM, s.r.o.
RM zamítla poskytnutí dotace z rozpočtu města TK Šlapanice (Tenisový klub) ve výši 40 tisíc Kč na opravu oplocení. Důvodem bylo podání žádosti po termínu pro II. kolo dotací. Žádosti o dotaci se podávají v těchto termínech: I. termín – od 1. 12. předchozího do 31. 1. běžného roku, II. termín – do 31. 7. běžného roku poštou nebo osobně v podatelně městského úřadu.

Výzva občanům k vyzvednutí kompostérů, k jejichž odběru se přihlásili v únoru letošního roku

16. 09. 2015 /

Kompostéry se budou vydávat občanům oproti podpisu přihlášené osoby a kontrole občanského průkazu ve sběrném středisku odpadů na Zemědělské ulici ve Šlapanicích 17. září v době od 13 do 17 hodin.

Kompostér váží 20 kg a je předáván v balíku v rozloženém stavu o rozměrech cca 1m x 1m x 30 cm. Pro převoz kompostéru doporučujeme použít automobil nebo vozík.
V případě dotazů kontaktujte prosím Ing. Josefa Třísku, tel.: 533 304 362, mobil: 702 289 050 nebo pana Jiřího Zvešpera, tel.: 533 304 355, mobil: 724 185 252.

Přerušení dodávky vody

15. 09. 2015 /

Oznamujeme, že ve středu 16. září od 8.30 do 12.00 hodin bude na ulici Lidická probíhat přerušení dodávky vody. Bude provedena výměna nefunkčního šoupěte v šachtě.

Otevření areálu školního hřiště pro veřejnost

11. 09. 2015 /

Oznamujeme, že areál školního hřiště bude veřejnosti na podzim 2015 otevřen za příznivého počasí ve všední dny od 14. září do 23.října 2015. Otevírací doba je od 17.00 přibližně do 20.00 hodin - dle světelných podmínek.

Otevření areálu školního hřiště pro veřejnost 2015 (PDF 275.48 kB)

Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

11. 09. 2015 /

Zastupitelstvo města na svém 5. veřejném zasedání, které se konalo 9. září 2015, schválilo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2015 o regulaci hlučných činností ve městě, která byla vypracována v souvislosti se záměrem města stanovit opatření k omezení hlučných činností a zabránění nepřiměřeného obtěžování občanů.

Snížení daně z nemovitostí je cílem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, kterou také schválilo ZM. Nová vyhláška, kterou se mění OZV č. 4/2012, snižuje místní koeficient z původního 4 na 3. Místním koeficientem se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. OZV nabývá účinnosti 1. ledna 2016 a bude do 5 dnů ode dne nabytí platnosti zaslána správci daně. Občané tedy nemusí podávat nová daňová přiznání z důvodu změny místního koeficientu.

Vyhlášky naleznete zde.

Otevření atletického areálu ZŠ Šlapanice

09. 09. 2015 /

Město Šlapanice a ZŠ Šlapanice srdečně zvou na otevření atletického areálu ZŠ Šlapanice, které se bude konat ve čtvrtek 10. září 2015 od 16.30 do 18.30 hodin.

otevreni-atletickeho-arealu-2015 (PDF 4.32 MB)

Diecézní charita Brno vyhlašuje materiální sbírku pro uprchlíky

08. 09. 2015 /

V pracovních dnech od 1. 9. do 25. 9. 2015 vždy od 8.00 do 17.00 hodin mohou lidé darovat na pomoc uprchlíkům zejména oděvy a hygienické potřeby v sídle Charity na Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

sbírka plakátek (PDF 435.49 kB)

Sečení trávy

08. 09. 2015 /

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 9. do 11. září 2015 proběhne ve Šlapanicích sečení trávy, a to v těchto ulicích: 9. 9. - Na Zahrádkách, Za Humny, Slunná, 10. 9. - Sušilova, Nerudova, 11. 9. - Brněnská - Těsnohlídkova - sídliště. V případě nepříznivého počasí změny aktualizujeme na www.sateso.cz.