Rozcestník

Archiv vyhlášek a nařízení 2000-2002

Vyhláška č. 21/2000 (PDF 1.3 MB) - ZRUŠENA
o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Šlapanice

Vyhláška č. 22/2000 (PDF 369.18 kB) - ZRUŠENA
o udržování čistoty a pořádku ve městě Šlapanice

Vyhláška č. 1/2001 (PDF 0.95 MB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška č. 2/2001 (PDF 576.71 kB) - ZRUŠENA
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Vyhláška č. 3/2001 (PDF 417.99 kB) - ZRUŠENA
o návštěvním řádu městského parku

Vyhláška č. 4/2001 (PDF 376.2 kB) - ZRUŠENA
o návštěvním řádu přírodní památky Andělka a Čertovka

Vyhláška č. 5/2001(PDF 1.83 MB) - ZRUŠENA
o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Šlapanic a místní části Bedřichovice (vyhláška o odpadech), včetně Dodatku č. 1

Vyhláška č. 6/2001 (PDF 231.26 kB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šlapanic a místní části Bedřichovice

Vyhláška č. 1/2002 (PDF 914.19 kB) - ZRUŠENA
o závazných částech změny č. I a II územního plánu sídelního útvaru Šlapanice, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1998 ze dne 8.1.1998

Vyhláška č. 2/2002 (PDF 1.64 MB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šlapanic a Bedřichovic, včetně Dodatků č. 1 a 2

Vyhláška č. 3/2002 (PDF 1.47 MB) - ZRUŠENA
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, včetně Dodatku č. 1

Vyhláška č. 4/2002 (PDF 869.85 kB) - ZRUŠENA
o řádu veřejného pohřebiště


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top