AKTUALITY

FILTR Aktuality

Odstranění skateparku

05. 06. 2019 / Městský úřad

V úterý 4. června 2019 proběhlo odstraňování prvků skateparku nacházejících se u atletického oválu ZŠ Šlapanice. Prvky byly odstraněny kvůli přeložce rozvodného tepelného zařízení (teplovod) a následné výstavbě nové sportovní haly. Kovové konstrukce jsou již odvezeny, likvidace dřeva proběhne v tomto týdnu. Děkujeme za pochopení. 

Příjezd ke sběrnému dvoru na ulici Zemědělská

05. 06. 2019 / Městský úřad, Doprava

Od úterý 4. června 2019 je možný příjezd ke sběrnému dvoru na ulici Zemědělská a k areálu BONAGRO od ulice Hřbitovní. Z opačného směru - z ulice Jiříkovská je příjezd aktuálně uzavřen z důvodu pokračujících stavebních prací. Děkujeme za pochopení.

Kontejnery na směsný odpad

05. 06. 2019 / Městský úřad

Z důvodu dočasné uzavírky části ulic Husova a Hybešova jsou v těchto ulicích na vyznačených místech umístěny kontejnery na směsný odpad. 

Více

Přeložení zastávky seniorbusu

05. 06. 2019 / Doprava

Z důvodu probíhajících stavebních prací na ulici Husova/Hybešova je zastávka seniorbusu dočasně přemístěna z ulice Husova na ulici Hybešova. Dočasná zastávka je označena.

Více

Přesunutí kontejnerů u bývalé restaurace Žuráň

04. 06. 2019 / Městský úřad

Kontejnery na tříděný odpad, které doposud byly u bývalé restaurace Žurán na ulici Čechova, jsou nyní přemístěny ke vchodu Cukrovaru na ulici Lidická.

Odstranění skateparku

03. 06. 2019 /

V úterý 4. června 2019 proběhne odstraňování prvků skateparku nacházejících se u atletického oválu ZŠ Šlapanice. Prvky se odstraní kvůli přeložce rozvodného tepelného zařízení (teplovod) a následné výstavbě nové sportovní haly. Město Šlapanice hledá nové pozemky, které by byly vhodné pro výstavbu nového, betonového skateparku.

Mimořádná veterinární opatření

03. 06. 2019 / Městský úřad

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj nařídila mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji. Mimo jiné vymezuje ochranné pásmo v katastrálním území Bedřichovice, Horákov, Jiříkovice, Mokrá u Brna, Podolí u Brna, Pozořice, Sivice, Šlapanice u Brna, Tvarožná a Velatice. Všem chovatelům včel v ochranném pásmu nařizuje zajistit odběr vzorků ze všech úlů a zákaz přemisťování včel a včelstev z ochranného pásma.

Více

Přechodná úprava provozu na ulicích Husova, Hybešova a Wurmova

03. 06. 2019 / Doprava, Městský úřad

Z důvodu realizace nových parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova bude v následujících předpokládaných termínech přechodně upraven provoz:

  • 3. 6. - 31. 10. 2019 - na ulici Husova - uzavřena část ulice Husova od křižovatky s ulicí Hybešova po křižovatku s ulicí Wurmova. Objízdná trasa povede ulicí Hybešova a Wurmova, v opačném směru ulicí Wurmova, Hybešova a Jiráskova. Z tohoto důvodu bude také dočasně zákaz zastavení na ulici Wurmova.
  • 3. 6. - 15. 8. 2019 - na ulici Hybešova, etapa 1 - částečná uzavírka od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - levá strana ulice a uzavřený chodník 
  • 16. 8. - 31. 10. 2019 - na ulici Hybešova, etapa 2 - částečná uzavírka od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - pravá strana ulice 
Více

Uzavírka ulice Jana Dvořáka

30. 05. 2019 / Doprava, Městský úřad

V termínu od 3. do 23. června bude uzavřena ulice Jana Dvořáka v úseku od začátku ulice v délce cca 150 m z důvodu realizace stavby rodinného domu. Pěší provoz bude veden po místní komunikaci ul. Tyršova, objízdná trasa není stanovena. 

Více

AKCE

FILTR Akce

Od Do

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top