Projekty města - 2017

Dokončené projekty v roce 2017

 • ICEC Šlapanice - koupě areálu společnosti ICEC Šlapanice
 • Městská šatlava - koupě bývalé "městské šatlavy" v parku Riegrova
 • Pozemky pro parkoviště - koupě pozemků pro zřízení parkovacích míst Švehlova a převod komunikace Švehlova (nedokončeno z roku 2003)
 • Pozemky pro směňování - koupě pozemků pro potřeby směňování (lokalita Husova)
 • Třídění odpadů - zahájeno třídění odpadů ve městě (dlouhodobý projekt)
 • Rekonstrukce chodníků ve městě - celková investice 4,5 milionu Kč, opraveny ulice Riegrova, Wurmova, Janáčkova, Brněnská, Jiráskova, Komenského (před palírnou), Švehlova, Studýnky
 • Nový pomocník - koupě víceúčelového "úklidového auta" pro technické služby města
 • Převod domény - převod domény města a úřadu "slapanice.cz" z gymnázia na město

Investiční akce

 • Rekonstrukce hřbitova + nová parkovací místa
 • Rekonstrukce elektroinstalace osvětlení 1. a 2. NP na ZŠ
 • Rekonstrukce vzduchotechniky v kinosále ZŠ
 • Hřiště Nerudova/Sušilova
 • Varovný systém - bezdrátový rozhlas
 • Oprava střechy budovy MěÚ Opuštěná
 • Oprava střechy zdravotního střediska
 • Dočasná úprava tržnice Čechova
 • Výměna židlí a stolů v KD Bedřichovice
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení
 • Restaurování sochy sv. Tadeáše (Masarykovo nám.)
 • Obnova kříže Berty Zemanové
 • Rekonstrukce kašny na náměstí - došlo k vybetonování dna a následnému novému nátěru kašny

Různé

 • Navýšení počtu spojů trolejbusů 31
 • Mobilní rozhlas - více na www.slapanice.cz/mobilni-rozhlas 
 • Zřízení WIFI sítě v Domě s pečovatelskou službou
 • Zřízení WIFI sítě v budovách MěÚ Opuštěná a Šlapanice

Zeleně

 • Okolí ZŠ
 • Část ulice Brněnská
 • Průchod PČR
 • Výsadba ovocné aleje Bedřichovice

Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top