Rozcestník

Doporučení pro občany

Všechny dostupné informace naleznete na speciální informační stránce https://koronavirus.mzcr.cz/.

Krajský úřad JMK v souvislosti s aktuální situací ohledně epidemie koronaviru zřídil speciální informační linku, která má odlehčit v současnosti přetížené informační lince krajské hygienické stanice. Číslo zvláštní linky je 800 129 921. Linka bude v provozu od 7:00 do 19:00 v pracovních dnech i o víkendech. Na lince se bude střídat šest krajskou hygienickou stanicí proškolených zaměstnanců Krú JMK, dále dobrovolníci z řad Českého červeného kříže Brno-město a Vodní záchranné služby Brno-město. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje www.khsbrno.cz apeluje na občany, aby se nejdříve seznámili s informacemi, které s touto problematikou souvisí, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení této linky na úkor závažnějších případů.

Odpovědi na dotazy a poradenství ke koronavirové nákaze poskytuje nově všech sedm zdravotních pojišťoven na svých informačních linkách. Kontakty naleznete na stránce https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/.

SZÚ - Doporučení lidem při současné epidemii koronaviru v ČR

 

Jak zacházet s rouškou

Desatero ke koronaviru

Respirátor

Roušky vs. respirátory

I když se hodinky i holínky natahují, není to totéž, proto nesmíme zaměňovat ani roušky s respirátory když se také obojí nasazuje.

Zkrátka ne. Ale zvyk, jak je známo, je železná košile a tak i všichni bez ohledů na laiky či zdravotníky ve spojení s chřipkou, hovoří o rouškách, a to dokonce i v médiích. A tím jsou lidé s nasazenými respirátory dost často v pozadí a v naprosté menšině. Ti, kteří znají rozdíl, se chytají za hlavu a marně se snaží vysvětlit, že rouška dýchací ústrojí před viry a bakteriemi v žádném případě neochrání.

K čemu co vlastně slouží?

Lékařské roušky jsou určené k tomu, aby zabránily průniku mikroorganismů zevnitř ven. Jsou tedy určeny k ochraně vnějšího okolí. Zkoušky lékařských roušek jsou nepovinné a nejsou tedy normalizované. Musejí se provádět vždy jen na jedné osobě, která vydechuje vzduch na misky s agarem, poté se vyhodnotí počet bakterií v miskách při použití roušky a bez použití. Cílem je pak určit, v jaké míře je okolí chráněno před osobou, která má roušku.

Respirátory, jinak také filtrační polomasky, jsou určené k tomu, aby taktéž zabránily průniku jemného prachu, toxických tuhých nebo kapalných částic a mikroorganismů, což jsou bakterie, viry nebo plísně opačným směrem, tedy zvenku dovnitř. Chrání tak naše dýchací ústrojí a podléhají oproti rouškám povinným zkouškám, kdy musejí splňovat podmínky normy (ČSN EN 149). Certifikované respirátory pak podléhají opakovaným kontrolám v určitých intervalech, které musí být kratší než jeden rok. Nejdůležitější zkouška, je celková účinnost, která se provádí na deseti osobách, kde se měřením získává koncentrace aerosolu chloridu sodného, v podmaskovém prostoru respirátoru.

Porovnání respirátorů a roušek

Asi porovnáváme jablka a hrušky, ale i tak jsme porovnali respirátory a lékařské roušky a změřili jsme jejich celkovou účinnost. Lékařská rouška se po změření dopracovala pod úroveň nejslabšího respirátoru (87,3 %) a to s účinností 85,7 %. Nejslabší respirátor o účinnosti 87,3 % nejnižší třídy FFP1 chrání naše dýchací ústrojí proti jemnému prachu. Lékařské roušky jsou vyrobeny z materiálu, kterým snadno projdou i nejmenší částice a mikroorganismy.

Zdroj: ZZS JMK


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top