AKTUALITY

FILTR Aktuality

Z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města

20. 03. 2012 /

Zastupitelstvo města Šlapanice na 8. veřejném zasedání 14. března 2012 schválilo trojstrannou smlouvu mezi obcí Podolí, městem Šlapanice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje pro zajištění společného postupu při zpracování projektové dokumentace na stavbu „II/430 Podolí úprava křižovatky“ (řešení křižovatky Bedřichovice – Podolí). Více

Město Šlapanice má druhé nejlepší webové stránky v Jihomoravském kraji

19. 03. 2012 /

V krajském kole soutěže Zlatý erb 2012 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí získalo město Šlapanice dvě ocenění. Druhé místo za nejlepší webové stránky a druhé místo v kategorii Nejlepší elektronická služba za verzi stránek pro seniory. Více

Blokové čištění v ulicích našeho města

16. 03. 2012 /

V následujících týdnech bude průběžně v celém městě probíhat jarní blokové čištění komunikací. Více

Přerušení dodávky elektrické energie

15. 03. 2012 /

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 28. 3. v části Bedřichovic. Více

Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu Brno-venkov

15. 03. 2012 /

Pro období podávání daňových přiznání na daních z příjmu 26. 3.–2. 4. rozšiřuje finanční úřad úřední hodiny. Více

Ze zasedání Rady města

13. 03. 2012 /

Rada města Šlapanice na svém 38. jednání 7. března 2012 jmenovala konkursní komise pro výběr ředitele/ky ZŠ Šlapanice, MŠ Hvězdička a MŠ Zahrádka. Více

Informace občanům o zahájení úprav kabelové sítě nízkého napětí (NN)

12. 03. 2012 /

Rekonstrukce elektrických rozvodů nízkého napětí na "novém sídlišti" byla dnes 12. 3. 2012 zahájena. Více

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

08. 03. 2012 /

Oznamujeme, že v budově Městského úřadu Šlapanice, zasedací místnost, v období od 11. 4. 2012 do 24. 4. 2012, vždy v pracovních dnech dle úředních hodin Městského úřadu bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát přepracováním na digitální katastrální mapu (dale jen “obnovený katastrální operát”) v katastrálním území města Šlapanice. Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Jihomoravský kraj

08. 03. 2012 /

V těchto dnech vydal Český statistický úřad tištěnou publikaci Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 za Jihomoravský kraj, která obsahuje údaje za správní obvody ORP a vybrané údaje za jednotlivé obce kraje. Více

AKCE

FILTR Akce

Hledat text
Od
Do

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top