Rozcestník

Důležité kontakty

PRO AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE DOPORUČUJEME SLEDOVAT MÉDIA, např. ČT24.

Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Informační linka města Šlapanice (v provozu po-pá 8:00 - 16:00): 725 508 076

Pomoc pro seniory nad 70 let (nákupy, obědy, po-pá 7:30 - 14:00): 533 304 332

Bezplatná informační linka Krajského úřadu Jihomoravského kraje (po-pá 8:00 - 16:00): 800 129 921 

Infolinka Státního zdravotního ústavu (v provozu NONSTOP): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (po-pá 7:00 - 17:00): 773 768 994

 

Tísňové linky hasičů, tedy linky 112 a 150, jsou určeny pro tísňová volání, a jsou obsluhovány pouze příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR, nikoli epidemiology. Důrazně žádáme občany, aby nepřetěžovali linku 112 a volali pouze v případě, že se ocitnou v ohrožení života, zdraví nebo je ohrožen život zvířat, majetek či životní prostředí. V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte nejdříve linku Krajské hygienické stanice: 773 768 994 (v provozu po-pá 7 - 17 hod.).

Infolinky zdravotních pojišťoven:
VZP: 952 222 222
VoZP: 844 888 888
ČPZP: 810 800 000
OZP:261 105 555
ZP ŠKODA: 800 209 000
ZPMV: 844 211 211
RBP: 800 213 213

Důležité odkazy

Vláda ČR

Ministerstvo zdravotnictví (MZČR)

Speciální web MZČR - informace Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

Ministerstvo vnitra (MVČR) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) - informace Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru

Státní zdravotní ústav (SZÚ) - zdraví a hygiena

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - aktuální informace ke stavu nemocných koronavirem a karantén v JMK

Speciální web Jihomoravského kraje

Mobilní rozhlas města Šlapanice - zasílání krizových zpráv a dalších informací, registrace a zasílání je pro občany zdarma

Poradny

Krizové linky a linky důvěry v ČR
Seznam Linek důvěry a psychologických krizových pracovišť ČR

Život 90 – informace pro seniory
Dělám, co můžu – online psychologická poradna
Senior point – bezplatná kontaktní místa přátelská seniorům
Diakonie ČCE – krizová pomoc
EDA – služby rané péče, psychologická podpora
Elpida
– krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi
Seniorem s radostí – pomoc seniorům
Člověk v tísni – dluhové a krizové poradenství

Právní pomoc

Právní poradna Frank Bold - bezplatná online poradna v době pandemie koronaviru
Koroporadna - bezplatná poradna Unie rodinných advokátů
Dostupný advokát - bezplatná právní pomoc pro postižené Covid-19 
Právo v roušce - vzory smluv a dokumentů v době koronaviru
Online konzultace pro podnikatele - bezplatná online konzultace pro podnikatele zasažené situací s koronavirem


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top