Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Dovolená MUDr. Truksové

07. 08. 2014 /

Oznamujeme, že MUDr. Truksová bude od 11. srpna do 15. srpna 2014 čerpat dovolenou, zastupovat bude MUDr. Růžička takto: Více

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

01. 08. 2014 /

Jihomoravský kraj obdržel oznámení záměru „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice, zastávka Šlapanice – Brněnská pole“, jehož oznamovatelem je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1. Oznámení je k dispozici na odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělní posuzování vlivů na životní prostředí, Ing. Brázdil. Elektronická verze je umístěna na internetu: http://www.cenia.cz/eia pod kódem záměru JHM 1163. Více

Přemístění zastávky u kulturního domu v Bedřichovicích

18. 07. 2014 /

Oznamujeme, že od 28. července 2014 bude autobusová zastávka u kulturního domu v Bedřichovicích přemístěna (za křižovatku směrem ke Šlapanicím). Důvodem jsou stavební práce na kulturním domě a v jeho nejbližším okolí. O zpětném přemístění bude veřejnost včas informována. Více

Nové výstavy ve vestibulu MěÚ

18. 07. 2014 /

Během letních měsíců můžete ve vestibulu městského úřadu zhlédnout dvě výstavy fotografií. Průřez kulturně společenským životem nabízí výstava Šlapanice - I. pololetí 2014. Zeleň našeho města a nejbližšího okolí si můžete prohlédnout na výstavě Šlapanice na jaře - Šlapanice zelené. Více

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

07. 07. 2014 /

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. poskytuje vysvětlující informaci, která vyplývá ze zájmu obyvatel ve věci překladů pacientů mezi výjezdovými skupinami ZZS JMK, p. o. při poskytování zdravotnické záchranné služby (ZZS) pro obyvatelstvo i návštěvníky Jihomoravského kraje. Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017

04. 07. 2014 /

Město Šlapanice obdrželo k vyjádření návrh koncepce „Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí. Více

Neopravená část chodníku

04. 07. 2014 /

Na četné dotazy ohledně neopravené části chodníku na ulici Nádražní oznamujeme občanům, že chodník mezi domy č.p. 473/8 a č.p. 486/14 nebyl opraven z důvodu plánované výstavby v přilehlé zahradě. Stavební práce v tomto prostoru mají být zahájeny v brzkém termínu. Více

Rostlinolékařská péče

04. 07. 2014 /

V roce 2013 vstoupila v platnost úprava zákona č.326/ 2004 Sb. o rostlinolékařské péči, podle které každý kdo pracuje s přípravky na ochranu rostlin musí absolvovat odborné školení. Více

Návrh železničního jízdního řádu

04. 07. 2014 /

Oznamujeme, že na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 14.12. 2014 - 12.12. 2015, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací pro železniční tratě v Jihomoravském kraji. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top