AKTUALITY

FILTR Aktuality

Zahájení bruslení

04. 03. 2019 / Ostatní

Bruslení zahájeno! Od pondělí 4. března do neděle 7. dubna 2019 je v městském parku Riegrova na zkoušku umístěno kluziště s umělým povrchem. 

Žádáme všechny návštěvníky, aby nevstupovali na plochu kluziště bez bruslí. Jakmile se plocha zašpiní, ztrácí vlastnosti ledové plochy. Děkujeme za dodržování provozního řádu.

Více

Kluziště

28. 02. 2019 / Ostatní

Od pondělí 4. března do neděle 7. dubna 2019 bude v městském parku Riegrova na zkoušku umístěno kluziště s umělým povrchem o rozměrech 20 x 10 m. Veřejnosti bude kluziště k dispozici ve všední dny od 14 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 18 hodin. Během pracovních dnů bude kluziště do 14 hodin vyhrazeno místním školám. Před zahájením bruslení se seznamte s provozním řádem kluziště a dodržujte jej.

Více

Kluziště - brigáda

28. 02. 2019 / Ostatní

Hledáme brigádníky pro zajištění dohledu u kluziště v městském parku v období od 4. března do 7. dubna 2019, v době bruslení pro veřejnost, tj. po - pá od 14 do 20 hodin, so - ne od 9 do 18 hodin. Zájemci se mohou hlásit na sekretariátu starostky, kontakt: Zuzana Böhmová, tel. 533 304 311, bohmova@slapanice.cz nebo Jitka Vojtěšková, tel. 533 304 391, vojteskova@slapanice.cz

Informace z 3. zasedání ZM Šlapanice

27. 02. 2019 / Samospráva

Na 3. zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (ZM) ve středu 20. února 2019 bylo schváleno: 

  • Majetkoprávní vypořádání pozemků pod účelovou komunikací Šlapanice - Ponětovice. Jednalo se o odkup části pozemků městem od pěti majitelů v celkové výši 50.600 Kč. Cena byla stanovena dohodou na 220 Kč/m2.
Více

Změna úřední doby na oddělení územního plánování a památkové péče

26. 02. 2019 / Městský úřad

Z důvodu organizačních opatření pro zvýšení počtu vyřízených žádostí a zkrácení lhůt pro vydání závazných stanovisek byly redukovány úřední dny na oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Šlapanice. Nově je úřední den na tomto oddělení stanoven pouze na středu od 8.00 do 17.00 hod. pro osobní návštěvy i telefonické konzultace. 

Více

Nálezy věcí

21. 02. 2019 / Ostatní

Ve středu 20. 2. 2019 bylo v městském parku na Riegrově ulici nalezeno dětské jízdní kolo. Dále byly nalezeny klíče na Nádražní ulici u pekařství. Oba nálezy si mohou majitelé vyzvednout v kanceláři evidence obyvatel, I. poschodí, kanc. č. 119, Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, tel. 533 304 324.

Začínáme se sanací Cukrovaru!

19. 02. 2019 / Samospráva

V pondělí 18. února 2019 se odehrála úvodní schůzka mezi vedením města a společností Dekonta a.s., která bude provádět sanaci bývalého areálu ICEC. Předmětem schůzky bylo projednání následujících kroků a prohlídka areálu. Nyní budou provedeny předsanační průzkumy. O zahájení samotné sanace vás budeme informovat. Cena za sanaci areálu je 158,3 mil. Kč.

Více

Porucha na vodovodním řadu

19. 02. 2019 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že z důvodu poruchy nepoteče voda dnes, v úterý 19. 2. 2019, od 8 do přibližně 12 hodin na ulicích Hřbitovní a Bedřichovická.

Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

18. 02. 2019 / Samospráva

Rada města Šlapanice (dále RM) na svém 9., 10. a 11. zasedání mimo jiné projednala tyto body:   

RM schválila Žádost o souhlas se stavebním záměrem - novostavba bytového domu ul. Čechova 305/1 ve Šlapanicích, na p. č. 540 a 542. Parcely jsou ve vlastnictví stavebníků. Stavební pozemek je v současné době zastavěný objektem k bydlení s provozovnou restaurace, na který je již zpracovaný demoliční projekt. Dle platného územního plánu se stavební pozemek nachází v ploše funkčně vymezené plochou SOg - plocha obchodu a služeb. Bytový dům nabídne 19 malometrážních bytových jednotek, dům bude mít 3 podlaží. Veškerá parkovací stání o počtu 22 jsou nově řešena na pozemku investora. Nově došlo také ke snížení objektu o jedno podlaží oproti původně předloženému záměru.  

Více

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Pátek 21. 06. 2019

Sobota 22. 06. 2019

Neděle 23. 06. 2019

Sobota 29. 06. 2019

Středa 03. 07. 2019

Středa 10. 07. 2019

Sobota 13. 07. 2019

Neděle 14. 07. 2019

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top