Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Bazén ZŠ Šlapanice

16. 01. 2015 /

Připomínáme občanům, že mohou využít bazén na ZŠ Šlapanice, který je přístupný v určených dnech a hodinách. Více

Oznámení občanům

16. 01. 2015 /

Oznamujeme, že se občané mohou na úřední desce webu města seznámit se závěrem zjišťovacího řízení ve věci: „Odstranění propadu rychlosti na úseku Brno – Černovice – Brno Slatina (včetně)“, k. ú. Černovice, k. ú. Slatina, okres Brno – město, k. ú. Šlapanice u Brna, okres Brno – venkov. Více

Hodiny pro veřejnost na Městské policii

16. 01. 2015 /

Městská policie Šlapanice sděluje občanům, že služebna MP na ulici Nádražní 7 ve Šlapanicích, je v rámci nově stanovených pracovních hodin otevřena od pondělí do pátku v době od 7.00 h do 19.00 h, a to až na případné výjimky. Více

Z 8. schůze Rady města Šlapanice

15. 01. 2015 /

Rada města Šlapanice na své 8. schůzi dne 14. ledna 2015 schválila zahájení výběrového řízení na dodavatele projektových prací pro stavbu „Stavební úpravy kulturního domu v Bedřichovicích – Objekt č. 2“ (dostavba – hlavní vstup, restaurace, hasiči, knihovna, malý sál, sociální zázemí). Více

Zástup MUDr. Svobodové

15. 01. 2015 /

Oznamujeme, že dětská lékařka MUDr. Svobodová - zdravotní středisko Karla Čapka, ve dnech od 19. do 23. ledna 2015 neordinuje. Zastupuje MUDr. Truksová ve své ordinaci na ulici Jiráskově. Více

Tříkrálová sbírka

14. 01. 2015 /

Při letošním již 15. ročníku Tříkrálové sbírky se vybralo rekordních 150.206 Kč, z toho 13.164 Kč v Bedřichovicích.Do sbírky se zapojilo 96 dobrovolníků, kteří byli rozděleni do 25 skupinek, které putovaly v neděli 11. ledna 2015 Šlapanicemi a Bedřichovicemi. Tímto děkujeme všem vedoucím skupinek a koledníkům, kteří se do sbírky zapojili. A velký dík patří také všem štědrým lidem, kteří koledníkům přispěli. Více

Výběrové řízení na funkci metodik finančního odboru

12. 01. 2015 /

Informujeme Vás o vypsání „Výběrového řízení na funkci metodik finančního odboru“. Termín podání přihlášek je do 15.1.2015. Více

Seznámení s koncepcemi

09. 01. 2015 /

Oznamujeme, že na sekretariátu starostky a internetových stránkách Informačního systému SEA je možné se seznámit s následujícími koncepcemi: Více

Z 6. schůze Rady města Šlapanice

07. 01. 2015 /

Rada města Šlapanice na své 6. schůzi dne 22. prosince 2014 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s JM Demicarr, s. r. o., kterým se mění termín dokončení díla u akce „Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“, nový termín dokončení je 15. 4. 2015. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top