Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Informace ze zasedání Zastupitelstva města Šlapanice

06. 12. 2019 / Samospráva

Ve středu 4. prosince 2019 se uskutečnilo 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice (ZM), kde mimo jiné bylo projednáno:

  • Slib zastupitele složili Marie Zemánková za odstoupivší Alexandru Peschlovou (Čisté Šlapanice) a Tomáš Lejdar za odstoupivšího Pavla Petříka (KDU-ČSL).
  • Zastupitelstvo schválilo jednohlasně rozpočet města na rok 2020.
  • Zastupitelstvo schválilo žádost MŠ Zahrádka o příspěvek na dětské hřiště na Brněnských Polích ve výši 297 000 Kč.
  • Členkou Rady města Šlapanice byla zvolena Gabriela Riegerová za odstoupivší Alexandru Peschlovou (Čisté Šlapanice), předsedou Kontrolního výboru Tomáš Lejdar za odstoupivšího Pavla Petříka (KDU-ČSL), členkou Finančního výboru Martina Lukesová za odstoupivší Alexandru Peschlovou (ČŠ)  a členkou Kontrolního výboru Jana Blažková za odvolaného Pavla Zmeškala (dříve ČŠ).
  • ZM schválilo Strategický plán rozvoje města do roku 2025. Informace o Strategickém plánu naleznete na webu https://www.slapanice.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta.
  • Schválilo Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 3/2019 o stanovení systému nakládání s odpady, OZV č. 4/2019 o místní poplatku z pobytu, OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.
  • Schválilo ozpočty příspěvkových organizací MŠ Zahrádka, MŠ Hvězdička a ZŠ Šlapanice.
Více

Vyhláška o regulaci používání pyrotechnických výrobků

05. 12. 2019 / Samospráva, Ostatní

Dovolujeme si upozornit na novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o regulaci používání pyrotechnických výrobků, která povoluje používání pyrotechniky ve městě Šlapanice vč. místní části Bedřichovice pouze ve dny 1. ledna a 31. prosince každého roku.

Vyhláška také vyjímá ze zákazu pyrotechnické výrobky kategorie F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje jen velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku. Jednotlivé kategorie upravuje zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích. Patří sem např. prskavky, bouchací kuličky, praskací provázky, menší rotující předměty, pistolové kapsle apod. Pouze tato pyrotechnika může být prodávána prostřednictvím stánkového prodeje a kupujícím od 15 let. Pozn. nepatří sem např. petardy nebo římské svíce, které se řadí do kategorie F2. 

Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně před hlukem, světelným znečištěním, záblesky a k zabezpečení veřejného pořádku. 

Více

Oznámení o zástupu lékaře

04. 12. 2019 / Zdravotnictví

Ordinace MUDr. Truksové oznamuje, že příští týden od pondělí 9. do středy 11. 12. 2019 neordinuje. V pondělí a v úterý zastupuje MUDr. Miriama Kovalíková, ordinace V Zámku 7, Pozořice, tel. 544 226 157. Ve středu je ordinace bez zástupu.

Více

Oznámení o provozu ordinace zubní lékařky

04. 12. 2019 / Zdravotnictví

Ordinace zubní lékařky MUDr. Heleny Piškulové byla uzavřena ke konci listopadu 2019 z důvodu odchodu do důchodu. Karty pacientů budou odevzdány na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor zdravotnictví, Oddělení správních činností. 

Nová nájemní smlouva byla schválena s MDDr. Janou Gottwaldovou, která by měla zahájit provoz zubní ordinace pravděpodobně v březnu 2020. Pacienti se poté budou moci nově registrovat, stávající karty k registraci nebudou potřebovat.  

Uzavření knihovny

04. 12. 2019 / Kultura a sport

Městská knihovna Šlapanice oznamuje, že v době vánočních svátků od 23. 12. 2019 do 2. 1. 2020 vč. bude uzavřena. 

Přejeme všem krásné Vánoce a vše nejlepší do roku 2020!

Oznámení o uzavření MěÚ Šlapanice

04. 12. 2019 / Městský úřad

Oznamujeme, že ve dnech 27., 30. a 31. 12. 2019 budou obě budovy Městského úřadu Šlapanice (Opuštěná 9/2 v Brně i Masarykovo náměstí 100/7 ve Šlapanicích) uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Výběrová řízení

03. 12. 2019 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

  • Referent na úseku školství

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

  • Strážník Městské policie Šlapanice

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz

Výsadba aleje na památku Petra Buchty

03. 12. 2019 / Ostatní

V sobotu 9. listopadu 2019 dopoledne se na polní cestě u remízku při ulici Pod Žurání sešlo zhruba 40 lidí se stejným cílem. Tím bylo vysázení aleje ovocných stromů k připomínce šlapanického rodáka Petra Buchty, který letos tragicky zahynul. Pokud se budete chtít na alej podívat a také si zavzpomínat, přikládáme mapu: https://mapy.cz/s/lehezadehe.

Město Šlapanice tímto děkuje Hnutí Brontosaurus a všem, kdo se zapojili do této výsadby.

Zahájení provozu kluziště

02. 12. 2019 / Kultura a sport, Školství

V pátek 6. prosince 2019 v odpoledních hodinách bude v městském parku na ulici Riegrova zahájen provoz kluziště s umělým povrchem o rozměrech 14 x 28 m. Veřejnosti bude k dispozici ve všední dny od 14 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 18 hodin. Během pracovních dnů bude kluziště do 14 hodin přednostně k dispozici místním školám a školkám. V případě, že nebude obsazené, může ho využít i veřejnost. Před zahájením bruslení se seznamte s provozním řádem kluziště a dodržujte jej.

Více

AKCE

FILTR Akce

Sobota 23. 05. 2020

Neděle 24. 05. 2020

Sobota 30. 05. 2020

Neděle 31. 05. 2020

Pondělí 01. 06. 2020

Pátek 05. 06. 2020

ZPRÁVY

FILTR Zprávy


Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top