Rozcestník

Volby 2020

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Změna režimu parkování na Masarykově náměstí a ul. Hřbitovní

16. 09. 2020 / Doprava, Městský úřad, Školství

Město Šlapanice z důvodu zvýšení možnosti krátkodobého zaparkování vozidla pro návštěvníky městského úřadu, pošty, Policie ČR, banky a ostatních služeb na Masarykově náměstí a v blízkém okolí připravilo změnu režimu parkování na náměstí a dvou parkovacích plochách v ulici Hřbitovní, ke které dojde s platností od 1. 10. 2020.

Změna spočívá v zavedení takzvaného „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ v období od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin se stáním v maximální délce 2 hodin. Řidič zde musí umístit viditelně ve vozidle parkovací hodiny a nastavit na nich dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Parkovací hodiny lze zakoupit např. na čerpacích stanicích. 

Na Masarykově náměstí budou dále vyhrazena 3 parkovací místa v režimu kiss and ride v době od 7 do 8 hodin. Parkování K+R je určeno pro krátkodobé zastavení a vystoupení nebo nastoupení osob. V tomto případě jej využijí především rodiče pro výstup dětí, které následně mohou bezpečně odejít do školy. 

Více

Výběrové řízení

23. 09. 2020 / Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: tiskový mluvčí.

Více

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

23. 09. 2020 / Školství, Zdravotnictví, Kultura a sport, Ostatní

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala v úterý 22. 9. 2020 mimořádné opatření pro území okresů Brno - město, Brno - venkov a Hodonín, které platí od půlnoci 23. září. Je zakázána prezenční výuka na vysokých školách v těchto okresech. Zároveň jsou při venkovních akcích, kterých se účastní více než 100 lidí povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Také platí doporučení pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče zakázat návštěvy.

Více

Město zveřejňuje záměr na budoucí pronájem restaurace v parku

22. 09. 2020 / Městský úřad, Samospráva

Město Šlapanice zveřejňuje záměr na budoucí pronájem nebytového prostoru - restaurace a zahrádky v nově budovaném objektu "Dům v parku" ve Šlapanicích. Celková plocha pronajímaných prostor bude činit 255 m2. Stavba byla zahájena v srpnu 2020 a předpokládaný termín zahájení provozu je červen 2021.

Více

Uzavření Městské knihovny Šlapanice v době voleb

22. 09. 2020 / Kultura a sport, Ostatní

Městská knihovna Šlapanice bude z důvodu konání krajských a senátních voleb zavřena ve dnech 2. a 9. října 2020.

Více

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu ČR

21. 09. 2020 / Městský úřad

Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 se budou konat v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hod., současně s volbami do Senátu. Budou se volit krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Hlasování na území města Šlapanice proběhne na obvyklých místech v 6 volebních okrscích, vyjma okrsku č. 3 - volební místnost Vzdělávacího střediska Masarykovy univerzity bude přesunuta do bývalého objektu společnosti Elite na ulici Husova 25, Šlapanice.

Více

Nabídka práce

17. 09. 2020 / Výběrová řízení

Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno hledá zaměstnance na pozici pracovník na rozvoz obědů v katastru města Šlapanice.

Více

Projekt budovy mateřské školy na ulici Husova

16. 09. 2020 / Školství

Dvě nová oddělení mateřské školy pro celkem 48 dětí vzniknou v objektu bývalé prodejny potravin na křižovatce ulic Husova a Hybešova. Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace vyhrál ateliér Čtyřstěn s.r.o. Samotná realizace stavby MŠ Husova by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2021.

Více

Oznámení - MUDr. Petra Procházková

15. 09. 2020 / Zdravotnictví

MUDr. Petra Procházková (ordinace na Nádražní ulici)  oznamuje, že v termínu 17. - 18. 9. nebude ordinovat z důvodu dovolené. Zastupovat bude MUDr. Alena Procházková na zdravotním středisku, ul. Karla Čapka, ve svých ordinačních hodinách, tel. 544 245 406.

Více

AKCE

FILTR Akce

Pátek 25. 9. 2020

14:00

Žáci ZŠ Šlapanice a jejich rodiče jsou zváni v pátek 25. září na 9. ročník běžeckého závodu do schodů před základní školou. 

Více

Sobota 26. 9. 2020

13:00

Akce je z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru zrušena. 

Více

Pátek 2. 10. 2020

Tradiční výstava hraček s velkou hernou. Připraveno ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou.

Více

Sobota 3. 10. 2020

09:00

Kulturní spolek Hrbatý hrozen pořádá v sobotu 3. října v areálu před sokolovnou dvacátý ročník hokejbalového turnaje Sokec Cup 2020. Dospělí začínají hrát v 9 hodin, děti pak ve 14 hodin. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Více

Pátek 9. 10. 2020

Troufnete si odhalit záhady našich depozitářů? Na podzim jsme si pro Vás mimořádně připravili výstavu ze sbírek poboček Muzea Brněnska. Můžete na ní prozkoumávat záhadné předměty, jejichž účel není na první pohled jasný a často se za nimi skrývají nečekané příběhy. Přijďte si na výstavu potrápit své mozkové závity, hádat, zkoumat a vyslovovat hypotézy!

Více

Sobota 10. 10. 2020

08:30

Zveme Vás na farmářské trhy v sobotu 10. října od 8:30 do 11:30 hod. na Masarykově náměstí.

Více

Čtvrtek 22. 10. 2020

17:00

Městská knihovna Šlapanice a Divadélko Andromeda uvádí pohádku Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla, ve čtvrtek 22. října v 17 hodin v kinosále ZŠ Šlapainice. Vstupné dobrovolné. Vhodné pro děti od 3 let.

Více

Sobota 24. 10. 2020

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Slavnostní zakončení stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku

15. 09. 2020 /

Ve čtvrtek 10. září 2020 byla slavnostně zakončena stavba I. etapy cyklostezek na Šlapanicku. Dokončeny byly úseky Slatina – Šlapanice, Ponětovice – Kobylnice, Kobylnice – Sokolnice a Sokolnice – Telnice v celkové délce 6,75 km. Na trase také vzniklo 24 nových parkovacích míst pro jízdní kola.

Více

Stříbro pro Šlapanice ve výzkumu Město pro byznys

14. 09. 2020 / Zajímavosti

Nejlepší výsledek v Jihomoravském kraji v rámci testu elektronické komunikace úřadu, kde je pomocí fiktivních dotazů ověřována rychlost a kvalita odpovědí na podnikatelské dotazy, přinesl našemu městu stříbrné umístění ve výzkumu Město pro byznys. Prvenství v rámci kraje patří městu Hodonín, bronz pak městu Brno. V celorepublikovém srovnání jsou podnikatelé v Jihomoravském kraji nadprůměrně spokojeni se vstřícností a ochotou při řešení problémů ze strany radnic, stejně jako s rychlostí vyřizování svých požadavků. Srovnávací výzkum již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností, kterých je v Jihomoravském kraji více než 20. 

Více

Nová zubní ordinace

25. 08. 2020 /

Ve zdravotním středisku začne od 1. 9. znovu pracovat zubní ordinace firmy Dentalis. V provozu tak ve středisku budou celkem tři zubní ordinace. Dvě budou fungovat pod firmou Dentalis, třetí bude nově otevřená ordinace MDDr. Jany Gottwaldové.

Více

Údržbu města si převzala šlapanická správa nemovitostí

20. 08. 2020 /

Od 1. ledna 2020 přešla většina činností společnosti SATESO na Správu nemovitostí města Šlapanice. Jedná se především o zajištění údržby města a správu veřejného osvětlení včetně vyjádření o existenci sítí. 

Více

Co nás v nejbližší době čeká

24. 06. 2020 /

Nouzový stav zásadně omezil chod radnice na téměř dva měsíce, velkou část našeho času jsme museli věnovat řešení aktuálních opatření. Přibližně půl milionu korun stála dosud epidemie koronaviru naše město na přímých výdajích na krizová opatření: roušky látkové i jednorázové, respirátory pro lidi v první linii, dezinfekce a další ochranné prostředky. Pomoc města byla směřována i k domovům pro seniory v Sokolnicích a Újezdu nebo Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Více

Jak pokračuje projekt cyklostezek na Šlapanicku

15. 06. 2020 /

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, který sdružuje celkem 27 obcí z našeho regionu, zahájil v roce 2019 stavbu první etapy cyklostezek. V současné době se dokončují 4 úseky:

  • Šlapanice – Brno - Slatina
  • Ponětovice – Kobylnice
  • Kobylnice – Sokolnice
  • Sokolnice – Telnice
Více

Bezplatná inzerce do konce roku jako pomoc místnímu podnikání

04. 05. 2020 / Zprávy

Vedení města hledá cestu, jak pomoci místním podnikatelům a živnostníkům překlenout kritické období a udržet podnikatelské prostředí na území města, proto rada města schválila bezplatnou inzerci služeb a obchodů v městských médiích s účinností od 1. května do 31. prosince 2020. Inzerce je určena pro živnostníky a podnikatele se sídlem, provozovnou nebo trvalým bydlištěm na území města Šlapanice.

Více

75. výročí osvobození Šlapanic

21. 04. 2020 / Historie

V letošním roce si připomínáme 75. výročí konce Druhé světové války, doposud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. V souvislosti s událostmi, které nás postihly v současné době, není prostor na důstojné vzpomínkové akce, kterými by bylo možné uctít oběti této války. Jen ve stručnosti připomeňme, že podle současných historiků čítají oběti na lidských životech na 60 milionů, z čehož bylo 40 milionů na civilním obyvatelstvu.

Více

Sanace areálu Cukrovaru

17. 04. 2020 / Zprávy

V měsících únoru a březnu 2020 již naplno probíhá největší sanační zásah v areálu Cukrovaru. Při sanaci byly dle očekávání odhaleny pod jedním ze zdemolovaných objektů dehtové jímky. Jejich umístění si pravděpodobně vynutí rozšíření demoličních prací o další 2-3 objekty v centru areálu.

Více

Projekty města Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Třídění odpadu
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top