Rozcestník

Informace pro inzerenty

Příjem inzerce na e-mailu info@slapanice.cz.

Osobně v kanceláři Infokanálu Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, v případě nepřítomnosti zastupuje podatelna. 

Uzávěrka každý čtvrtek do 11 hod.
Aktualizace programu probíhá zpravidla v úterý. 

Ceník inzerce (zvýrazněné ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Text nebo foto, zobrazení 20 až 40 × denně (závisí na délce vysílací smyčky):
1 obrazová strana / 15 sekund vysílání / 1 týden vysílání – 290 Kč

V období od 1. 5. do 31. 12. 2020 z rozhodnutí Rady města Šlapanice inzerce pro živnostníky a podnikatele se sídlem, provozovnou nebo trvalým bydlištěm na území města Šlapanice zdarma. 

Redakce si vyhrazuje právo nepřijmout inzerát, pokud nesplní uvedené podmínky, případně jej zveřejnit v dalším vydání, pokud počet inzerentů přesáhne limit pro vysílání reklamy. 

Specifikace podkladů pro inzerci:

 1. Digitální textové předlohy v běžně užívaném formátu (.ppt, .doc, .rtf, .xls, .pdf). Provozovatel je oprávněn předlohy upravit do formátu použitelného pro IŠ. 
  Ke stažení: Šablona (PPTX 48.66 kB) - pro přípravu podkladů ve vhodném formátu.
 2. Digitální fotografie nebo obrázky dodávat samostatně v elektronické podobě ve formátu JPG, TIFF, PDF, nevkládat je do souborů .doc, .xls. Velikost obrázku u běžných fotografií – rozměr minimálně 800 × 600 bodů. „Nedigitální“ materiály, např. fotografie na papíře, je nutno doručit osobně.
 3. Podklady by měly být orientovány na šířku, vysílání probíhá v poměru stran 16:9. 
 4. Podklady je možné dodávat osobně na standardním přenosném elektronickém nosiči (CD-ROM, DVD, Flash disk) nebo zasílat na společnou emailovou adresu Oddělení komunikace s veřejností: info@slapanice.cz.
 5. Při zasílání reklamních podkladů e-mailem vždy uvádějte kontaktní osobu včetně telefonického spojení.
 6. Další informace a doporučení:
  • Pro dobrou čitelnost doporučujeme písmo min. 18.
  • Kvůli možnému automatickému ořezu na obrazovkách je potřeba dodržet větší vzdálenosti textů nebo důležitých grafických prvků od všech okrajů viz Šablona (PPTX 48.66 kB) ke stažení. 
  • V levém horním rohu bude umístěno logo Infokanálu.
  • Text je možné doplnit fotografiemi, logem firmy apod., ke kterým vlastníte autorská práva nebo máte svolení autora, případně použití není omezeno.
  • Je možné použít odkazy na web nebo jiné kontakty.
  • Obecně lépe stručné, přehledné a snadno zapamatovatelné informace než velké množství textu, které diváci nestihnou přečíst.

Projekty města Šlapanice
Strategický plán rozvoje města
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top