Čtvrtek, 19. červenec 2018. Svátek má Čeněk

Kanceláři tajemníka

Velikost textu

Sídlo: MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Tel.: 533 304 200
Fax: 533 304 818

 

Vedoucí odboru: Mgr. Lenka Hanáková, tel.: 533 304 256, e-mail: hanakova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 • Zajišťování informační a metodické pomoci obecním úřadům správního obvodu na úseku voleb
 • metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti samosprávy pro vedení města
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky, jednací řády, zřizovací listiny příspěvkových organizací
 • spolupráce při vytváření vnitřních předpisů - agenda KT

 

Sekretariát tajemníka

Vedoucí oddělení podatelny: Libuše Dopitová, tel.: 533 304 200, e-mail: dopitova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 • zabezpečuje administrativní a organizační práce spojené s činností sekretariátu tajemníka
 • podílí se na zabezpečování akcí pořádaných MěÚ
 • zajišťuje metodiku spisové služby
 • zpracovává agendu v systému BI 2005

 

V oblasti personální a mzdové kancelář tajemníka ve vztahu k občanům

 • připravuje a provádí výběrová řízení na úředníky podle platných právních předpisů
 • uchazeči o zaměstnání se o výběrových řízeních dozví z úřední desky nebo telefonicky na č. 533 304 211

 

Ing. Dominika Jestříbková, tel.: 533 304 211, e-mail: jestribkova MOCHR slapanice MOCHR2 cz, personální referent
Alena Fraibergová, tel.: 533 304 212, e-meil: fraibergova MOCHR slapanice MOCHR2 cz, mzdová účetní

 

Komise pro projednávání přestupků (KPPP)

 • Zajišťuje ucelenou agendu ve správním řízení na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě
 • přestupků proti občanskému soužití, majetku a veřejnému pořádku
 • přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • přestupků podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • přčestupků podle zákona o odpadech
 • přestupků podle zákona o obecní policii
 • přestupků podle zákona o pohřebnictví
 • přestupků podle zákona o právu shromažďovacím
 • přestupků podle zákona o obcích

 Podle § 61 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, komise jednají a rozhodují za předsednictví osoby s právnickým vzděláním.

Mgr. Martina Křivánková, předsedkyně komise
Bc. Denisa Slavíková, předsedkyně komise
Bc. Vít Šalomounek, DiS., předseda komise
Lenka Juchová, členka komise
JUDr. Jiří Bělohoubek, člen komise
Zdeňka Reichová, DiS., členka komise
Mgr. Ludvík Kunz, člen komise

a zástupci jednotlivých obcí

KPPP projednává přestupky pro město Šlapanice a další obce správního obvodu města Šlapanice:

Bílovice nad Svitavou, Blažovice, Březina, Hajany, Hostěnice, Jiříkovice, Kanice, Kobylnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Moravany, Nebovidy, Ochoz u Brna, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Popůvky, městys Pozořice, Prace, Prštice, Radostice, Rebešovice, Řícmanice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, Střelice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, město Újezd u Brna, Velatice, Viničné Šumice, Vranov, Želešice.

Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku, spáchané mezi osobami blízkými, jakož i přestupek ublížení na ctvi se podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se projednávají se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.

Mgr. Martina Křivánková, tel.: 533 304 254, e-mail: krivankova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Bc. Denisa Slavíková, tel.: 533 304 254, e-mail: slavikova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Bc. Vít Šalomounek, DiS.,  tel.: 533 304 255, e-mail: salomounek MOCHR slapanice MOCHR2 cz


 
Vymáhání pohledávek

 • zajišťuje vymáhání pohledávek podle daňového a správního řádu
 • zajišťuje výkon exekuce a spolupracuje s exekutorským úřadem
   

JUDr. Jiří Bělohoubek, tel. 533 304 251, e-mail: belohoubek MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Bc. Monika Čermáková, DiS., tel. 533 304 402, e-mail: cermakova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

 Smluvní vztahy

 • připravuje smlouvy zapisované do veřejného seznamu
 • zajišťuje právní poradenství v oblasti smluvních vztahů
   

 JUDr. Hana Dolníčková, tel.: 533 304 252, e-mail: dolnickova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Administrativa

 •  zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb
 • vede centrální evidenci petic a stížností
 • vede evidenci správních pokut pro přestupkové řízení

 

Lenka Juchová, tel.: 533 304 250, e-mail: juchova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

 Oddělení školství

 • zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v uceleném oboru školství
 • koncepčně, metodicky a odborně vede chod agendy na úseku školství
 • provádí a kontroluje správnost sběru statistických dat ze škol a školských zařízení pro MŠMT
 • spolupracuje s krajským úřadem při zúčtování prostředků státního rozpočtu
 • sestavuje rozpočet školám a školským zařízením v obvodu jeho působnosti
 • vyřizuje žádosti klientů pro úsek školství a obvod Brno-venkov

 

Ivana Ragasová, tel.: 533 304 720, e-mail: ragasova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Zdeňka REichová, DiS.,  tel.: 533 304 710. e-mail: reichova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Podatelna, spisová služba a archiv – pracoviště Brno

 • kompletní zpracování poštovních zásilek
 • kopírování dokumentů pro veřejnost
 • správa spisovny MěÚ
   

vedoucí podatelny -  Libuše Dopitová, tel.: 533 304 200, e-mail: dopitova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

Alena Štursová, tel.: 533 304 214, e-mail: stursova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Jana Sokolová, tel.: 533 304 214, e-mail: sokolova MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Květoslava Fialová, tel.: 533 304 214, e-mail: fialova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Podatelna, úřední deska a hlášení MR – pracoviště Šlapanice

 • kompletní zpracování poštovních zásilek
 • kopírování dokumentů pro veřejnost
 • vedení úřední desky
 • výlepové plochy - platba
   

Hana Ohainková, tel.: 533 304 315, e-mail: ohainkova MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

Krizové řízení

 • koordinace a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce s rozšířenou působností
 • zabezpečuje plnění úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve spolupráci s osobou odborně způsobilou
   

Mgr. Ludvík Kunz, tel.: 533 304 220, e-mail: kunz MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

 Oddělení projektového řízení

 • aplikuje požadavky normy ISO 9001 a ISO 27001 na systém managementu kvality a bezpečnosti informací s cílem jeho neustálého zlepšování, zvyšování spokojenosti zákazníků
 • přezkoumává efektivnost procesů realizovaných MěÚ na základě výsledků projektu Benchmarking ve veřejné správě (BI 2005)
 • plánuje, provádí a vyhodnocuje výsledky interních auditů, měří kvalitu procesů prostřednictvím stanovených metrik a provádí jejich analýzy, vydává doporučení k přijetí opatření ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • školí a poskytuje informace pracovníkům o nových nebo změněných úpravách procesního řízení
 • zabývá se aktivním vyhledáváním projektových výzev, informuje vedení o vhodných výzvách a podmínkách pro přidělení dotace, spolupracuje na přípravě projektových (grantových) žádostí v rámci EU operačních programů ČR apod.
 • vede aktuální evidenci projektů a sleduje dodržování harmonogramů činností v jednotlivých projektech, průběžně informuje vedení o dění na projektech

 

Vedoucí oddělení projektového řízení: Mgr. Jarmila Staňková, tel: 533 304 221, mobil 724 270 853, stankova.jarmila MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Manažerka projektového řízení: Ing. Tamara Mazlová, Ph.D., tel.: 533 304 223, mobil: 725 542 559, mazlova MOCHR slapanice MOCHR2 cz 

 

Oddělení informačních technologií

 • provádí projektování, nákup, správu, koordinaci servisu, rozvoj a údržbu výpočetní techniky, softwaru a banky dat
 • provádí správu a údržbu telefonní, internetové a intranetové sítě MěÚ Šlapanice
 • zajišťuje a spravuje e-podatelnu 
 • zajišťuje ochranu programových prostředků a datové základny před znehodnocením

 

Vedoucí oddělení: Ing. Ondřej Nosek, tel.: 533 304 230, e-mail: nosek MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Ing. Ludvík Májek, tel.: 533 304 231, e-mail: majek MOCHR slapanice MOCHR2 cz
Bc. Jiří Kukla, DiS., tel.: 533 304 232, e-mail: kukla MOCHR slapanice MOCHR2 cz

 

 

 

 

 

 

 

kd.jpg

MOBILNÍ ROZHLAS

Informace o službě

NENECHTE SI UJÍT

28. červenec 2018 od 13.00 h
Den s archeologií více
4. srpen 2018
Jožův pohár-nohejbal
6. srpen 2018 od 18.00 h
Přednáška Léčivá síla stromů více
10. srpen 2018
86. šlapanické slavnosti-stavění máje

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

top_in_knihovna.jpg

ODKAZY

 Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
esf.jpg
Certifikáty a oceněníFamily point
 Rod. pasy LOGO 2.jpg
Senior pas LOGO 2.jpg
HC Kometa BrnoPortál jižní Moravy
MoravaNapoleonska.jpg 
Celé Česko čte dětem
 
 

AKTUALITY NA EMAIL

Chcete dostávat pravidlné informace o městě?

Přihlásit odběr

Čas poslední aktualizace: 19.07.2018 000 07:47       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine

Verze Klasická | Mobilní