Ing. arch. Soňa Hanzlová

Odbor výstavby

Oddělení speciální stavební a silniční správní úřad, referent silničního správního úřadu

Kontakt:

Adresa

Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
dv. č.234

Telefon

Telefon:
533 304 450