Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Ze 24. schůze Rady města Šlapanice

27. 08. 2015 /

RM na svém 24. zasedání dne 26. 8. 2015 schválila část druhého kola dotací místním spolkům a doporučila ZM schválit také zbylou částku, která je v jeho kompetenci. Dále RM schválila dodavatele na opravu chodníku v ulici Jiráskově, kterou se stala dle výběrového řízení stavební firma Ing. Karla Bartuška DiS. Více

Otevření návsi a KD Bedřichovice

27. 08. 2015 /

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření nové návsi a opraveného kulturního domu v Bedřichovicích nad Temží. Více

Návštěva hejtmana JMK

26. 08. 2015 /

Ve středu 26. srpna 2015 navštívil naše město hejtman JMK JUDr. Michal Hašek. Na pořadu jednání s představiteli města bylo mimo jiné zachování provozu seniorbusu a možnost finančního příspěvku na obnovu a vybavení hasičského sboru. Více

Zasedání ZM Šlapanice

26. 08. 2015 /

Zveme Vás na 5.veřejné zasedání Zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 9. září 2015 v 17.00 hodin v kinosále základní školy. Více

Natáčení ČT Brno

25. 08. 2015 /

Město Šlapanice nabízí občanům možnost zúčastnit se natáčení nové talkshow České televize. Hosty Václava Kopty budou Lucie Bílá, Jiří Langmajer a Milan Šteindler. Natáčení v divadle na Orlí ulici v Brně proběhne v neděli 13. září 2015 v podvečerních hodinách. Více

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

20. 08. 2015 /

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Více

Oznámení o zrušení daňových pokladen

20. 08. 2015 /

K 1. září 2015 dochází na některých územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ke zrušení daňové pokladny pro příjem plateb v hotovosti. Více

Zrušení omezení provozní doby

19. 08. 2015 /

Vážení občané, z důvodu aktuálních klimatických podmínek se dne 19. srpna 2015 ruší omezení provozní doby na MěÚ Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2 Brno. Děkujeme za pochopení. Více

Poděkování

17. 08. 2015 /

Město Šlapanice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách letošních Šlapanických slavností (14. - 16. srpna 2015), zejména Sboru dobrovolných hasičů, všem stárkům, národopisnému souboru Vrčka, Komisi pro kulturu, tradice a cestovní ruch a Komisi sociální, zdravotní a pro Projekt Zdravé město a MA21. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top