Informace a doporučení pro občany

Informace Ministerstva zdravotnictví 

PRO AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE DOPORUČUJEME SLEDOVAT MÉDIA, např. ČT24.

Celostátní bezplatná informační linka hygienické služby České republiky: 1221
v provozu pracovní dny 8:00 - 19:00, víkendy 9:00 - 16:30

Kompletní přehled vládních omezení při nouzovém stavu

Aktuální informace Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje: www.khsbrno.cz

Aktuality 8. 6. 2021

Vláda projednala několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. S účinností od 8. června 2020 došlo mimo jiné k narovnání podmínek pro vstup do provozoven služeb a sportovních či kulturních institucí. Jejich návštěvníci se mohou prokázat všemi možnými způsoby včetně samotestu provedeného přímo na místě. U kulturních a sportovních akcí se rovněž navyšují počty povolených diváků tak, že je povoleno 50 procent kapacity k sezení, maximálně 1 000 lidí uvnitř, respektive 2 000 venku, a pokud venkovní prostory mají vyšší kapacitu než 2 000 míst, tak pořadatelé mohou navýšit počet diváků až na 25 procent celkového počtu míst k sezení.

Zmírňují se také pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, a to ve všech krajích s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského. Od 8. června nemusí ochranné pomůcky používat žáci, studenti ani vyučující během sezení v lavicích či v posluchárnách. Stejná výjimka platí i pro zaměstnance na svých pracovištích, pokud na něm budou výhradně se svým spolupracovníkem. Pro celou republiku pak bude platit výjimka z používání ochrany dýchacích cest při zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních osob.

Od 8. června se také upravují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, když se prodlužuje interval platnosti PCR testu na sedm dnů a POC antigenního testu na 72 hodin a uznávat se bude i test provedený zaměstnavatelem či školou.

Od 11. června Ministerstvo zdravotnictví upravuje termíny pro očkování druhou dávkou vakcín. U vakcíny COMIRNATY od firmy Pfizer /BioNTech na 38 až 42 dní od podání dávky první dávky, u vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca na 84 až 91 dní od podání dávky první dávky a u vakcíny MODERNA na 25 až 35 dní od podání dávky první dávky.

Vláda také odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července 2021. 

Podrobnosti naleznete na webu www.vlada.cz

 

Aktuality 31. 5. 2021

Od pondělí 31. května mohou lidé opět navštěvovat vnitřní prostory restaurací, bary, hudební kluby, bazény, bowlingové herny, sauny či kasina, pokud splní podmínku testování, očkování či prodělané nemoci a pokud provozovatelé zajistí nařízená protiepidemická opatření. Podmínky jsou obdobné jako u dosud otevřených zahrádek, tedy například bez možnosti provozování živé hudby a tance. Změnu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví schválila vláda na mimořádné schůzi v pátek 28. května 2021. 

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě vlády ČR.

 

Aktuality 25. 5. 2021

Vláda se zabývala úpravami platných protiepidemických opatřeníOd úterý 25. května se mění podmínky pro ubytovávání hostů v hotelích či penzionech tak, že k dosud platným možnostem prokázání bezinfekčnosti se přidává možnost využít i potvrzení o absolvovaném testu od zaměstnavatele, čestné prohlášení o otestování ve škole nebo absolvování antigenního samotestu přímo na místě. Zároveň se povinnost prokazovat bezinfekčnost nebude vztahovat na děti mladší šesti let.

Další změny vstoupí v platnost od 31. května a týkají se mimo jiné akademických obřadů na vysokých školách, přijímacích zkoušek na vyšších odborných školách, pořádání kongresů a vzdělávacích akcí či činnosti pěveckých sborů. Otevřít se budou moci i venkovní bazény, koupaliště a brouzdaliště, a to na padesát procent kapacity, a skončí zákazy skupinových prohlídek na hradech, zámcích, v muzeích či na veletrzích. Při dodržení podmínek bude moci být ve skupině až 30 osob. Pro venkovní prostory zoo a botanických zahrad přestane platit omezení počtu návštěvníků, redukovat se bude pouze vstup do vnitřních pavilonů, a to počtem osob na plochu. Zvýší se i počty osob při sportování nebo na spolkových akcích, a to až na 75 osob uvnitř a 150 osob venku.

Od 1. června dojde ke změně v úhradách testů na covid-19 zdravotními pojišťovnami. V červnu budou pojišťovny hradit antigenní testy jednou za sedm dnů a PCR testy dva do měsíce. K témuž datu se změní i pravidla pro vstup do České republiky, a to v návaznosti na nařízení Evropské unie o vydávání digitálního covid certifikátu, kterým bude možné prokazovat absolvování testů, očkování či prodělané nemoci covid-19. Lidé přijíždějící do ČR se budou moci vyhnout povinnému testu i pomocí národního certifikátu o provedeném očkování.

Podrobnosti si můžete přečíst v tiskové zprávě na webu Vlády ČR.

 

Aktualizace 18. 5. 2021

Od úterý 18. května platí:

 • Sportovci a lidé při cvičení již nemusí nosit ochranu dýchacích cest.
 • Respirátory a roušky mohou sundat také zákazníci kadeřnictví, holičství, kosmetických a masérských služeb či tatérů.

Od pondělí 24. května se uvolňují další protiepidemická opatření.

 • Na všech 2. stupních základních škol skončí rotační výuka a školy se vrátí k normálnímu režimu výuky.
 • Střední školy se vrací k plné teoretické výuce.
 • Vysoké školy obnoví teoretickou výuku. Podmínkou budou rozestupy 1,5 metru s výjimkou praktik a laboratoří.
 • Výuka v základních uměleckých školách bude od probíhat s testem bez omezení, bez testu pro nejvýše 10 žáků. Střediska volného času pak mohou mít 10 osob bez testu, s testem až 50 osob uvnitř, 100 venku.
 • Školy v přírodě se budou moci rozběhnout od 31. května. Všichni účastníci se budou muset prokázat platným negativním testem na covid, potvrzením o prodělané nemoci nebo certifikátem o ukončeném očkování. Následně se budou muset během pobytu pravidelně testovat a přísné jsou i hygienické podmínky pro samotný pobyt či stravování.
 • Kulturní akce se mohou konat za účasti až 1000 sedících lidí venku, max. 500 uvnitř (s podmínkou naplnění maximálně poloviční kapacity prostor).
 • Otevřou se kina. Nebudou prodávat občerstvení.
 • Podmínkou účasti na všech akcích je buď negativní test, uplynutí čtrnáct dní od dokončeného očkování, či maximálně devadesát dní od prodělané nemoci covid-19.
 • Ve vnitřních prostorách může společně sportovat až 12 osob, celkem může být v jednom sportovním zařízení 30 osob.
 • Otevřou se všechny ubytovací služby, a to bez omezení kapacity. Každý host se bude muset prokázat platným negativním testem na covid-19 nebo potvrzením o prodělané nemoci, případně certifikátem o prodělaném kompletním očkování.
 • K očkování proti covidu-19 se mohou hlásit všichni lidé starší 40 let.
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí a ve všech vnitřních prostorech staveb, je nadále povinný respirátor. Platí to například v prodejnách, provozovnách a v dopravě (včetně zastávek). Výjimku mají např. děti do dvou let a děti v mateřské škole. Před cestou do zahraničí navštivte stránky ministerstva zahraničí (www.mzv.cz), kde najdete přehled zemí s podmínkami, které musíte před vstupem splnit. Navíc zde získáte i informaci o tom, jaké v ní hrozí riziko nákazy.

 

Aktualizace 17. 5. 2021

Co aktuálně platí?

 • Povinnost nosit ve venkovních prostorách chirurgickou roušku nebo respirátor platí jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry. Není nutné pro členy jedné rodiny. Shlukování většího počtu osob než dvou je zakázáno.
 • Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.
 • Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor. Platí to například v prodejnách, provozovnách a v dopravě (včetně zastávek).
 • Otevřely se zahrádky restaurací. V provozu mohou být od 6 do 22 hod. a hosté mohou využívat toalety ve vnitřních prostorách provozovny. Návštěvníci musí být testovaní, očkovaní nebo v posledních 90 dnech prodělat onemocnění covid-19. PCR test má v tomto případě platnost nejvýše týden, antigenní tři dny. Potvrzení se bude předkládat jen případné kontrole ze strany policie či hygieniků. Rozestup mezi zákazníky musí být alespoň 1,5 metru. Výjimku mají pouze ti sedící u jednoho stolu. U stolu smí sedět pouze čtyři lidé. Toto omezení se nevztahuje na členy stejné domácnosti.
 • Je povolena účast na venkovních kulturních nebo sportovních akcí. Na ty může zavítat maximálně 700 sedících diváků s tím, že celková kapacita areálů může být naplněna pouze z poloviny. Mezi diváky, s výjimkou těch ze stejné domácnosti, musí být vždy ponecháno nejméně jedno volné místo. Všichni návštěvníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti (negativní test na koronavirus, ukončené očkování nebo nejvýše 90 dnů od prodělání nemoci covid-19) a nasazený respirátor. Navíc je zakázána konzumace jídla a nápojů v hledišti a vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně dva metry. Určitá omezení pak platí i pro účinkující. Vnitřní akce jsou i nadále zakázány.
 • Jsou povoleny návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních.
 • Je otevřen I. a II. stupeň základních škol (na II. stupni zatím jen v 6 krajích, všechny od 24. května) a mateřské školky. Dále pak poslední ročníky středních a vysokých škol a nižší stupně gymnázií.
 • Jsou otevřené knihovny. Dále botanické a zoologické zahrady (venkovní prostory) do poloviční kapacity. Také galerie, muzea a památky (bez skupin).
 • Otevřené jsou všechny prodejny maloobchodu, zámečnictví, farmářské trhy, prádelny a čistírny. Obnovený provoz mají také opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své pobočky mohou mít otevřené také cestovní kanceláře a cestovní agentury. Otevřená jsou kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů. Dále pak fitcentra. Rozjet se mohou lanovky a vleky.
 • Je umožněno konání veletrhů a výstav.
 • Na svatbách a pohřbech může být až 30 osob.
 • Jsou otevřená kadeřnictví, holičství, pedikúry, manikúry, kosmetiky, masážní a regenerační salóny. Také zařízení lázeňské léčebně - rehabilitační péče a zařízení s péčí o zvířata.

Podrobnosti naleznete na webu www.vlada.cz

 

Aktualizace 10. 5. 2021

V pondělí 10. května 2021 došlo k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření.

Obchody:

 • Od pondělí 10. května otevřel zbytek maloobchodů.
 • Je povinné mít v provozovnách respirátory či nano roušky, platí též pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.

Služby:

 • Obnovit provoz mohou opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu.
 • Své pobočky mohou otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů.
 • Rozjet se mohou i lanovky a vleky.
 • Je umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž jsou povinné dvoumetrové rozestupy a 15 metrů čtverečních na osoby.
 • Venkovní trhy mají možnost prodávat veškerý sortiment.
 • Otevřeny mohou být galerie, památky a muzea, avšak podle ministerstva zdravotnictví nebudou moci probíhat skupinové prohlídky.
 • Lázně se nyní otevřeli i samoplátcům se zdravotní indikací – vyjma wellness pobytů.
 • Svatby a pohřby se mohou konat v maximálním počtu 30 osob venku.
 • Zavřené stále zůstávají bazény, fitness centra, dále pak restaurace, bary či ubytovací služby.

Školy:

 • Od 10. května se otevřel 2. stupeň základních škol navíc také v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském. Zlínském, Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině.
 • Na základních školách tak bude ve všech krajích a v obou stupních probíhat rotační výuka (týden ve škole, týden doma).
 • Mateřské školy čeká v celé ČR plný provoz. Původně se toto nemělo týkat Zlínského, Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
 • Vysoké školy, VOŠ a střední školy mohou mít pro všechny ročníky praktickou výuku.
 • Pro nižší ročníky víceletých gymnázií, které odpovídají 2. stupni ZŠ, budou platit stejná pravidla jako pro ony druhé stupně (tj. rotační výuka).
 • Ve školách musejí mít děti roušky a nadále se testovat, ve školkách nikoli.
 • Ve střediscích volného času a základních uměleckých školách se mohou již od 4. května setkávat uvnitř skupiny 3 dětí a venku 20 dětí, nyní to podle MŠMT bude 30 dětí venku.

Amatérský sport:

 • Co se týká organizovaného amatérského sportu, tak se bude moci nacházet venku maximálně 30 osob, uvnitř přitom max. 2 osoby do 18 let.

Roušky:

 • Od 10. května je nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.

Pro více informací navštivte webové stránky www.vlada.cz

 

Aktualizace 3. 5. 2021

Od pondělí 3. května 2021 došlo k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření.

Služby:

 • Obnoven provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby, péče o zvířata nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče.
 • Do lázní mohou i samoplátci, ovšem jen ti, kteří budou léčit následky covidu.
 • Obsluha může v jeden čas poskytovat službu vždy jen jednomu zákazníkovi. Mezi místy, kde jsou klienti obsluhováni, musí být rozestup minimálně dva metry.
 • Lidé, kteří budou chtít služeb využít, se budou moci prokázat několika typy testů a potvrzení: PCR testem nebo antigenním testem provedeným na certifikovaném místě, použitelné budou i testy z práce či školy. Jednorázově si také člověk bude moci udělat test sám přímo v provozovně před využitím služby.

S dalším rozvolněním protiepidemických opatření se počítá od pondělí 10. května 2021.

 

Aktualizace 25. 3. 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 dojde k rozvolnění aktuálních protiepidemiologických opatření.

Omezení pohybu:

 • Skončí platnost nouzového stavu a tím i omezení pohybu osob. Znamená to konec zákazu cestování mezi okresy a zákazu nočního vycházení.
 • Vevnitř i venku se můžou sejít dva lidé. Pro sport, venku může být až šest dvoučlenných skupin s 10 metrovými rozestupy.

Obchody:

 • Otevřít by se měly další obchody. Jde o papírnictví, prodejny s dětským oblečením a obuví, prodejny pietního zboží a náhradních dílů pro auta a stroje.
 • Ze služeb by se měla otevřít zámečnictví, prádelny, čistírny, či opravny domácích spotřebičů.
 • Všechny zmíněné obchody mohou být otevřeny od 6:00 do 22:00. V tomto čase mohou být otevřena i výdejová okénka. Nyní mohou být otevřeny pouze do 21:00.
 • Mohou se také znovu konat farmářské trhy. Rozestupy mezi stánky musí být dva metry a na ploše tržiště může být maximálně jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Nebude možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci.
 • Otevřít mohou i zoologické a botanické zahrady, ale pouze venkovní expozice. Návštěvníci mohou naplnit pouze 20 procent kapacity zahrad.

Školy:

 • K prezenční výuce se vrátí žáci prvního stupně základních škol. Půjde o rotační výuku, děti tedy budou do školy chodit jeden týden, další týden budou doma a do školy budou chodit jejich spolužáci.
 • Malotřídky a také speciální školy mají prezenční výuku bez rotace.
 • V pondělí a ve čtvrtek se žáci ve školách budou testovat.
 • Děti do 15 let budou muset mít během výuky roušky.
 • Základní umělecké školy a jazykové školy se mohou prezenčně otevřít ve formě jeden žák - jeden učitel.

Školky:

 • Do školek se vrátí pouze předškoláci. Nebudou muset nosit roušky. Ve skupině bude moci být maximálně 15 dětí.

Pro více informací sledujte web vlády ČR: www.vlada.cz 

 

Aktualizace 25. 3. 2021

K očkování se nyní šlapaničtí senioři mohou registrovat u všech místních praktických lékařů:

Ordinace MUDr. Aleny Procházkové, telefonní číslo: 544 245 406

Ordinace MUDr. Petry Procházkové, zastupuje MUDr. Tomáš Andrysík, telefonní číslo: 544 245 234

Ordinace MUDr. Heleny Stokláskové, telefonní číslo: 544 245 300

 

Aktualizace 22. 3. 2021

Od pondělí 22. března 2021 mohou lidé sportovat a vyrážet do přírody v celém svém domovském okrese.

 

Aktualizace 2. 3. 2021

Od středy 3. března 2021 bude provoz regionálních autobusových linek IDS JMK omezen přibližně na rozsah podle jízdních řádů pro letní prázdniny. Omezeny budou i některé turistické spoje – např. linka 202 v nepracovní dny. Vyhledávač spojení bude aktualizován od úterý 2. března a postupně budou doplněny i jízdní řády na webu www.idsjmk.cz. Na zastávky nebudou měněné jízdní řády vylepovány. Vlakové linky až na drobné výjimky pojedou podle současných jízdních řádů. Cestovat veřejnou dopravou lze výhradně s respirátorem kategorie FFP2. Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít aspoň jednu chirurgickou roušku. Stejná pravidla platí také na nástupištích a zastávkách.

Ordinace MUDr. Heleny Stokláskové prosí své pacienty starší 70 let, kteří budou mít zájem o očkování proti koronaviru, aby se telefonicky registrovali přímo v ordinaci na telefonním čísle: 544 245 300.

 

Aktualizace 1. 3. 2021

Pohyb mezi okresy - otázky a odpovědi MV ČR 

Okresy Brno-město a Brno-venkov budou sloučeny do jednoho. Zákaz pohybu osob mezi okresy se tak na ně vztahovat nebude. Nadále ale platí omezení vycházek a sportu pouze na území obce. Mapa okresů (PNG 1.14 MB)

Od pondělí 1. 3. 2021 lze cestovat veřejnou dopravou výhradně s respirátorem kategorie FFP2. Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest. Děti 2 až 15 let musí mít aspoň jednu chirurgickou roušku. Stejná pravidla platí také na nástupištích a zastávkách.

 

Aktualizace 26. 2. 2021

Osoby starší 70 let se budou moci od 1. března registrovat na očkování proti onemocnění COVID-19, a to prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz. Od 27. února se spustí také registrace pro pedagogické pracovníky a další zaměstnance škol a školských zařízení. Do očkování se nově zapojí také praktičtí lékaři.

V pátek 26. února 2021 vláda vyhlásila nový nouzový stav, který bude platit do 28. března 2021. Od pondělí 1. března 2021 na tři týdny výrazně omezí pohyb osob, budou platit nová mimořádná opatření:

 • Pro cesty do zaměstnání mimo okres bydliště bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři a na úřady mimo okres bydliště bude nutné čestné prohlášení či formulář. Nákupy budou možné jen v rámci okresu.
 • Od pondělí budou uzavřeny všechny školy, školky a dětské skupiny s výjimkou těch, které fungují při zdravotnických zařízeních a které jsou určené pro pracovníky záchranných složek.
 • Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
 • Ochrana dýchacích cest v podobě FFP2 respirátorů nebo zdravotnických roušek bude od 1. března povinná na veřejnosti i v zaměstnání. Výjimku mají na pracovištích jen lidé, kteří jsou v místnosti sami. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo zaměstnavatelům, aby vybavili zaměstnance ochranou dýchacích cest. 
 • V obchodech, ve veřejné dopravě, zdravotnických zařízeních a sociálních pobytových službách bude povinné nošení respirátorů FFP2. Chirurgická rouška už stačit nebude.
 • Bude zredukován počet otevřených obchodů. Otevřeny zůstanou potraviny, drogerie, lékárny nebo např. výdejní okénka. 

Podrobnosti jsou zveřejněny na webu www.vlada.cz.

 

Aktualizace 23. 2. 2021

Od půlnoci ze středy na čtvrtek vstoupí v České republice v platnost přísnější pravidla pro nošení osobních ochranných prostředků na veřejně přístupných místech. Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který brání šíření kapének. Až do 28. února bude v tomto případě platit přechodná výjimka, která dočasně umožní i použití jiných ochranných prostředků.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek začne platit také pro návštěvu obchodů, zdravotnických zařízení ambulantní péče, zařízení sociálních služeb, cestování v prostředcích veřejné dopravy, ale také pro mezinárodní letiště, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy a motorová vozidla, pokud v nich pojedou lidé z více domácností, kde bude nutné mít nasazený respirátor nebo alespoň dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky. Nebude tedy už možné využít třeba doma vyrobené látkové roušky. Z těchto nařízení budou nadále platit výjimky pro zvláštní případy, například pro děti do 15 let.

Podrobnosti v článku Ministerstva zdravotnictví: Povinné nošení respirátorů FFP2

Vláda zároveň souhlasila s vyčleněním 7,5 milionu roušek z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv, které budou prostřednictvím 15 potravinových bank a jejich centrálního skladu a další zhruba tisícovky sociálních partnerů například z řad nevládních neziskových organizací zdarma distribuovány osobám a domácnostem ohroženým chudobou či materiální deprivací. Každá osoba by měla dostat jedno balení o obsahu 50 kusů roušek. Podrobnosti v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí:  MPSV zajistí distribuci 7,5 milionu roušek pro lidi v nouzi (PDF)

Ze skladů Správy státních hmotných rezerv bude uvolněno také 3 467 312 kusů respirátorů typu FFP2, které vláda pošle bezplatně do škol a dalších školských zařízení. Jejich zaměstnanci dostanou v období od 1. března 2021 do 31. března 2021 po třech respirátorech na týden. Jedná se o školy a školská zařízení, ve kterých bude povolena prezenční výuka od 1. března 2021 a následně podle harmonogramu schváleného vládou 15. února.

Dílčích změn reflektujících nové skutečnosti doznalo i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nastavuje podmínky izolace a karantény pro případ nemoci covid-19. Nově už do karantény v případě rizikového kontaktu nebudou muset lidé, kteří prošli nejméně dva týdny předtím kompletním očkováním nebo sami covid-19 v uplynulých 90 dnech prodělali a nemají žádné příznaky. Podrobnosti naleznete v dokumentu Ministerstva zdravotnictví: Mimořádné opatření (PDF)

Vláda schválila další prodloužení Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Důvodem k prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus do 30. dubna 2021 je přetrvávající špatná epidemická situace a i skutečnost, že se zatím nepodařilo v Parlamentu schválit novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit. Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo k drobným úpravám, které vyplývají z dosavadní zkušenosti s jeho realizací. Podrobnosti naleznete v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí: Prodloužení programu Antivirus (PDF)

 

Aktualizace 20. 2. 2021

V pátek 19. února proběhla další tisková konference po jednání vlády. V pondělí 22. února 2021 bude nařízeno nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou ústenek na místech s vysokou kumulací lidí. Od 1. března se budou moci k očkování hlásit pracovníci ve školství, očkovat začnou více i praktičtí lékaři. Poslední ročníky by se měly 1. března vrátit do škol.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. 

 

Aktualizace 16. 2. 2021

Změna úřední doby MěÚ Šlapanice

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do odvolání stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 08:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Další informace naleznete v aktualitách: Úřad nově v provozu v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin

Prodloužení platnosti řidičských průkazů

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Nové nařízení, tzv. Omnibus II prodlužuje platnost i některých dalších dokumentů v oblasti dopravy a odkládá provádění některých pravidelných kontrol a školení. Platnost jednotlivých dokladů bude prodloužena o 10 měsíců, a to v celé Evropské unii. Nabití účinnosti tohoto nařízení se očekává dne 6. března 2021, po schválení Radou EU a zveřejnění v Úředním věštníku EU.

Vyměnit si řidičský průkaz můžete stále u obcí s rozšířenou působností, jejichž seznam naleznete na webu Ministerstva dopravy. Doporučujeme využívat online rezervační systémy jednotlivých úřadů.

 

Aktualizace 14. 2. 2021

Vláda na mimořádném zasedání v neděli 14. února rozhodla o vyhlášení nouzového stavu. V platnost vstoupí 15. února v 00.00 hodin a trvat bude čtrnáct dnů, tedy do 28. února. Naváže tak na nouzový stav, který končí v neděli 14. února o půlnoci.

Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě: Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nouzový stav na 14 dnů

 

Aktualizace 12. 2. 2021

Sněmovna nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek 11. února 2021 nevyhověla žádosti vlády a s prodloužením nouzového stavu souhlas nevyslovila. Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15. února 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Další jednání nadále probíhají a informace jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím veřejnoprávních médií.

V Jihomoravském kraji pokračuje očkování

V Jihomoravském kraji je v provozu 7 očkovacích center (kromě nemocnic), v příštím týdnu kraj plánuje otevřít dalších 6 míst. Během února by se počet dodaných vakcín do Jihomoravského kraje měl postupně navyšovat. Koordinátor očkování a jeho tým se proto rozhodl pro takzvané očkování „na nulu“ - tedy bez odkládání rezerv na přeočkování. Z těchto důvodů bude nové termíny vyhlašovat před víkendem vždy jen na týden dopředu, aby je bylo možné přizpůsobit počtu vakcín, které skutečně dorazí. 

Seznam očkovacích míst:

Fakultní nemocnice u sv. Anny od 18. 1.

Vojenská nemocnice Brno od 18. 1.

Hustopeče od 18. 1.

Zdravotní ústav Brno Gorkého od 22. 1.

FN Brno Výstaviště od 25. 1.

Boskovice od 8. 2.

Vyškov od 8. 2.

Blansko od 15. 2.

Hodonín od 15. 2.

Ivančice od 15. 2.

Kyjov od 15. 2.

Znojmo od 15. 2.

Břeclav od 22. 2.

Další informace naleznete na webu Jihomoravského kraje

Stav očkování v Jihomoravském kraji

 

Aktualizace 8. 2. 2021

Opatření proti šíření koronaviru mají tvrdý dopad na podnikání. Vláda proto přijímá opatření, která mají firmám a živnostníkům kompenzovat propad příjmů. Přehled dotačních programů naleznete na rozcestníku Ministerstva průmyslu a obchodu: Covid - dotační rozcestník.

 

Aktualizace 3. 2. 2021

V případě, že je vám více než 80 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

Další informace o očkování naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví

 

Aktualizace 1. 2. 2021

Od soboty 30. ledna došlo v České republice k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 28. ledna 2021 o tom rozhodla vláda.

Změna pravidel pro volný pohyb osob
Od půlnoci z pátku na sobotu začala platit například nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95.
Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky.

Oblast maloobchodu a služeb
V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Proto bude od soboty možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury.

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních
Od soboty také opět dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku mají za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Změna pravidel pro plošné antigenní testování na covid-19
Změna v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa.

Další podrobnosti z jednání vlády ze dne 28. 1. 2021: Vláda přistoupila k úpravám opatření

 

Aktualizace 25. 1. 2021

Nouzový stav v České republice bude nově platit do 14. února. Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla vláda o jeho prodloužení na mimořádném jednání v pátek 22. ledna 2021. Ke stejnému datu jsou prodloužena i platná krizová opatření. 

 

Aktualizace 19. 1. 2021

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 21. února 2021. 

Od dnešního dne (úterý 19. ledna) jsou opět otevřeny maloobchodní prodejny papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi

Další podrobnosti z jednání vlády ze dne 18. 1. 2021

 

Aktualizace 13. 1. 2021

Jihomoravský kraj zprovozní bezplatnou krizovou linku na telefonním čísle 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál crs.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

Příloha - Jak se objednat k očkování (PDF 1.45 MB)

 

Aktualizace 12. 1. 2021

Vláda se na svém zasedání v pondělí 11. ledna 2021 shodla, že studenti a další osoby, které pracovaly buď v důsledku nařízené pracovní povinnosti, nebo i dobrovolně v rámci krizových opatření vlády, nebudou muset odměny za tuto práci zdanit. Uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby příslušné rozhodnutí připravila. Toto prominutí daně z příjmů se bude vztahovat i na peněžní náhrady za splnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci v budoucnu, pokud bude uložena ze stejného či obdobného důvodu.

Dále se vláda zabývala situací v pohřebnictví, kdy se některá krematoria ocitla na hraně svých kapacit. Vláda proto přijala krizové opatření, které s účinností od 12. do 22. ledna zakazuje zpopelňovat těla osob zemřelých mimo území České republiky, které nebyly státními občany České republiky ani neměly trvalý pobyt na území České republiky s výjimkou těl zemřelých, které se k dnešnímu dni nacházejí na území České republiky. 

Více z jednání najdete v tiskové zprávě vlády

Na řidičské průkazy propadlé v období od 1.9. 2020 se pohlíží jako na platné, a to až do 31. 3. 2021. Tato lhůta se může změnit v návaznosti na vývoj pandemie COVID-19 a legislativu Evropské unie. Platnost je ale vázaná pouze na území České republiky. Aktuální informace Ministerstva dopravy ohledně opatření v dopravě 

 

Aktualizace 8. 1. 2021

Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna. O jejich prodloužení o dvanáct dnů rozhodla vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna 2021.

Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských zařízení. Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.

Až do odvolání prodloužilo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády možnost pro klienty zdravotních pojišťoven nechat se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu. I po 15. lednu tedy bude platit, že se každý pojištěnec může nechat jednou za pět dní preventivně otestovat.

Vláda vydala také nové krizové opatření upravující návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče.

Více z jednání naleznete v tiskové zprávě.

 

Aktualizace 27. 12. 2020

Od neděle 27. prosince 2020 došlo na území České republiky k zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda na jednání ve středu 23. prosince 2020:

Opatření by měla platit do 10. ledna 2021. 

Omezení volného pohybu v době od 5:00 do 20:59:

 • Pohyb osob na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob.
 • Lidé mohou cestovat do zaměstnání.
 • Povoleny jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými.
 • Možné jsou cesty k obstarání základních životních potřeb (potraviny, léky, hygienické potřeby, krmiva pro psy) pro sebe, blízké či v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci.
 • Výjimku mají i cesty do zdravotnických zařízení či za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitosti.
 • Lidé stále mohou vycestovat do přírody a parků či na vlastní rekreační zařízení.
 • Povoleno je také vycestovat z České republiky.
 • Svatby, pohřby a bohoslužby do maximálního kapacity 10 procent míst k sezení jsou taktéž povoleny.
 • Zaměstnavatelé mají doporučeno využít u svých zaměstnanců práci z domova, pokud je to možné.

Noční omezení pohybu osob:

 • Mezi 21. hodinou a 4:59 je zakázáno vycházet z domu.

Výjimky: 

 • cesty do zaměstnání a zpět
 • cesty spojené s výkonem povolání
 • cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče
 • neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku
 • Povolené je venčení psů do vzdálenosti 500 metrů od domu.
 • Výjimka z opatření na Silvestra není.

Zákaz provozování lyžařských vleků:

 • Od 27. prosince musí provozovatelé ukončit provoz lyžařských vleků.

Restaurace a ubytování:

 • Restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5 h do 21 h z výdejního okénka.
 • Stále není dovoleno prodávat z okénka alkoholické nápoje.
 • V platnosti taktéž zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.
 • Ubytovací služby jsou stále zakázány.

Omezení maloobchodu a služeb:

 • Maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží.
 • Výjimku mají prodejny potravin, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky.
 • Zůstávají otevřené i zverimexy, trafiky, optiky, prádelny a čistírny.
 • Otevřená zůstanou také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny domácích potřeb, železářství.
 • Zůstává povolen prodej zbraní a střeliva.
 • Povolena jsou výdajová okénka pro zboží objednané přes internet i autoservisy.
 • Vyjmenované prodejny mohou mít otevřeno v neděli.
 • Zavřeny jsou služby, například kadeřnictví či kosmetické salony. Trvá zákaz otevření bazénu a wellness s výjimkou těch, které jsou součástí zdravotnických zařízení. Zavřené jsou herny a kasina.
 • Zavřené zůstanou taktéž muzea, galerie, divadla a kina.

Školy:

 • Od 4. ledna se do škol vrátí pouze žáci prvních a druhých ročníků základních škol, mateřských a speciálních škol.
  Všechny ostatní ročníky a školy fungují distančně.

Návštěvy v zdravotnických a sociálních zařízeních:

 • Platí úplný zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
 • Zákaz návštěv ve věznicích.
 • Lázně poskytují služby pouze ze zdravotních důvodů. Počet pacientů na jednom pokoji je omezen.

Sport:

 • Umožněny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, a to ve specifickém režimu.
 • Amatérské soutěže jsou zakázány.
 • Zavřena musí být všechna vnitřní sportoviště.
 • Venku je možné sportovat maximálně ve dvou lidech.

 

Aktualizace 22. 12. 2020

Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021.

 

Aktualizace 15. 12. 2020

Od pátku 18. prosince se Česká republika vrátí do 4. stupně protiepidemického systému (PES), opatření ale doznají několika změn. Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 14. prosince 2020 schválila také nové kompenzační programy, které mají pomoci podnikatelům, jichž se nejvíce dotknou avizované změny.

 • Návrat do druhého nejpřísnějšího stupně PES bude znamenat mimo jiné opětovné zavedení zákazu volného pohybu osob v režimu pro den do 23 hodin a v noci do 5. hodiny ranní.
 • Budou uzavřeny bary a restaurace, zoologické zahrady, muzea či koupaliště a další vnitřní sportoviště. Zůstanou však otevřeny všechny obchody a služby, pokud zajistí, že v prodejně bude jen jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Na rozdíl od minule nebude také platit nedělní zákaz prodeje.
 • Změny budou i v českém školství. Od 21. prosince se omezuje provoz vysokých škol a ubytování studentů. 21. a 22. prosince budou mít volno všichni žáci a studenti základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol, jazykových škol a další, o které se jim prodlouží vánoční prázdniny.
 • Vláda současně rozhodla o úplném zrušení pracovní povinnosti pro studenty od 16. prosince 2020.
 • Ministerstvo zdravotnictví rovněž rozhodlo, že urychlí spuštění antigenního testování obyvatel o dva dny. K zahájení tedy dojde už 16. prosince.
 • K dílčím změnám došlo také v opatření omezujícím vstup cizinců na území České republiky.
 • Skončí i zákaz vycházení pro klienty v sociálních službách. Od středy 16. prosince tak budou moci klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Podmínkou bude v průběhu vycházky používání respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Vycházka trvající méně než 6 hodin bude umožněna bez dalších podmínek, klient bude po návratu pouze bedlivěji sledován, zda nemá příznaky onemocnění covid-19. Déletrvající opuštění zařízení už bude znamenat, že dotyčný půjde bezprostředně po návratu do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další tři až čtyři dny.

Více z jednání vlády v tiskové zprávě

Dobrovolné antigenní testování veřejnosti na covid-19 začne 16. prosince a potrvá do 15. ledna 2021. Otestovat se může nechat kterýkoli občan ČR. Cílem preventivního testování je včasné odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění. Za test lidé nebudou nic platit, bude hrazen ze zdravotního pojištění. Na odběrovém místě lidé předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Opakovat testování je možné jednou za 5 dní. Testování bude probíhat v síti antigenních odběrových center (AOC), také u zapojených praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Odběrová místa (pozn. data jsou ještě neúplná) 

Informační leták k dobrovolnému Ag testování (PDF 261.3 kB)

 

Aktualizace 10. 12. 2020

Nouzový stav na území České republiky bude trvat do 23. prosince 2020. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 10. prosince 2020 rozhodla o dalším prodloužení na základě předchozího souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda Andreje Babiše. Podrobnosti: https://www.vlada.cz/.../vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-23--prosince-185540/ 

 

Aktualizace 8. 12. 2020

Vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu o dalších třicet dnů, tedy do pondělí 11. ledna 2021. Poslancům vláda předloží i návrh zákona, kterým se zpřísní sankce za nedodržování vládou či Ministerstvem zdravotnictví nařízených protiepidemických pravidel.

Vláda zároveň přijala několik změn v dosud platných krizových opatřeních:

Upravena budou také mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Více z jednání vlády v tiskové zprávě: Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, navrhuje také zpřísnit postihy za porušování opatření

 

Aktualizace 30. 11. 2020

Epidemiologickou situaci ohledně COVID-19 mapuje Ministerstvo zdravotnictví ČR od listopadu 2020 pomocí rizikového skóre PES (Protiepidemický systém ČR). Kraje jsou řazeny do pěti úrovní, od kterých se odvíjejí příslušná protiepidemická opatření. Nový systém hodnocení přináší lepší čitelnost a předvídatelnost epidemiologického vývoje.

Podrobnosti: Protiepidemický systém ČR

Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity (PDF 243.73 kB)
Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro průmysl a obchod (PDF 236.89 kB)
Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro kulturu a bohoslužby (PDF 212.22 kB)
Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro oblast školství (PDF 153.75 kB)

 

ŠKOLSTVÍ | KULTURA | SPORT | ÚŘAD | DOPRAVA 

 

Obecné informace

 • Od 3. 12. se otevírají služby, obchody a nákupní centra, a to za podmínek - omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření, management front uvnitř i venku, omezení jídelních koutků pouze na výdejní okénko, uzavření dětských koutků. Ruší se zákaz prodeje v neděli a ve státní svátek. 
 • Od 3. 12. se mohou otevřít restaurace a to za podmínek - uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou, jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity podniků, organizační a režimová opatření. 
 • Od 3. 12. se ruší zákaz nočního vycházení, pohybovat se lze bez omezení.
 • Venku se bude moci od 3. 12. scházet až 50 lidí namísto současných 6, uvnitř až 10 osob. Končí i zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. 
 • Svateb a pohřbů se od 3. 12. může účastnit maximálně 30 lidí, tedy dvojnásobný počet oproti čtvrtému stupni. Počty lidí na bohoslužbách se nebudou řídit absolutním číslem, ale kapacitou kostela. Obecně bude platit pravidlo 15 metrů čtverečních na jednoho člověka.
 • Nouzový stav je prodloužen do 12. prosince.
 • Od 21. 10. je povinné roušky nosit i venku na území obcí (pokud budou lidé k sobě blíže než dva metry)  a v autě. Výjimku mají rodiny nebo lidé při sportování.
  Nošení roušek je povinné ve všech vnitřích prostorách budov a na zastávkách MHD.
 • Od září jsou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. 
 • Od soboty 5. prosince se změní návštěvní režim v zařízeních sociálních služeb. Kromě dosud platných výjimek budou moci přijít na návštěvu i ti rodinní příslušníci, kteří se při příchodu podrobí antigennímu testu na covid-19, pokud se neprokáží platným PCR testem nebo dokladem o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

 

Školství

Základní školy -  ve středu 18. 11. se do škol vrátily 1. a 2. třídy. Od 30. 11. začala prezenční výuka na celém 1. stupni základních škol, tedy 1. až 5. třída dochází do školy, a současně i výuka 9. tříd. Zároveň se zahájí i střídání tříd 2. stupně a nižšího stupně víceletých gymnázií po týdnech, tedy určená část celých tříd bude jeden týden přítomna ve škole a druhá část se v ten samý týden vzdělává distančně, další týden se skupiny vymění.

Střední školy - trvá distanční výuka, do školy by studenti středních škol mohli jít příští pondělí, tedy 7. prosince v rámci rotačního systému. Maturitní ročníky už do školy chodí bez rotačního systému a budou tak činit i nadále.

Speciální školy - od 18. 11. fungují pro všechny žáky.

Základní umělecká škola je od 5. října uzavřena. Od středy 25. listopadu mají možnost individuální výuky 1+1, tj. žák + učitel.

Mateřské školy a dětské skupiny - jsou v provozu, pokud není krajskou hygienickou stanicí nařízeno jinak. 

 

Kultura

Zčásti se mohou otevřít muzea a galerie, konkrétně z jedné čtvrtiny své kapacity, u hradů či zámků mohou na prohlídky nejvýše desetičlenné skupiny.

Pro divadla a kina se s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně PES. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet.

Městská knihovna Šlapanice je  od 24. 11. otevřena formou výdejního okénka na chodbě budovy knihovny. Podrobnosti: Provoz Městské knihovny Šlapanice

Od čtvrtka 3. prosince můžete opět navštívit Muzeum ve Šlapanicích v běžnou otevírací dobu. Prohlédnout si můžete dvě nové výstavy: Příběh panenky a Záhady? Muzejní kabinet kuriozit. Informace na webu http://slapanice.muzeumbrnenska.cz/ nebo Facebooku: https://www.facebook.com/muzeumslapanice/

Kulturní představení a zkoušky se mohou konat bez diváků.

 

Sport

Od 3. 12. se mohou konat profesionální i amatérské soutěže, stále bez přítomnosti diváků. Otevřou se vnitřní sportoviště pouze pro individuální sporty do max. 10 osob. Venku se dosavadní limit šesti osob zvýší, sportovat budou moci dva týmy nebo skupiny.

 

Úřad

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do odvolání stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Více informací v aktualitách: Dočasné omezení provozu MěÚ Šlapanice

 

Městská a regionální hromadná doprava

Od úterý 1. 12. 2020 dochází ke změně jízdního řádu seniorbusu. Z důvodu nízké vytíženosti již seniorbus nebude zajíždět do Brna, ale nově bude zastavovat na zastávce na Brněnských Polích. Podrobnosti: Změna jízdního řádu a nová zastávka 

Od 25. 11. 2020 došlo u regionálních autobusových linek k obnovení standardního režimu provozu dle běžných pracovních dní v době školního vyučování. Výjimkou zůstávají i nadále noční regionální autobusové spoje, u nichž je pro tuto chvíli předpoklad jejich obnovení začátkem příštího roku. 

U linek MHD v Brně (1-84) platí stále jízdní řády pro prázdniny (stav platný k 30. 11.). Od středy 2. 12. 2020 pojedou tramvajové a trolejbusové linky MHD podle jízdních řádů pro pracovní dny. Autobusové linky zůstávají v provozu podle jízdních řádů pro prázdniny.

Kde získat aktuální informace:

 1. Ve vyhledávači spojení na www.idsjmk.cz a v aplikaci POSEIDON.
 2. K vytištění na www.idsjmk.cz.
 3. Zvláštní jízdní řády nebudou vylepovány na zastávkách, protože může docházet k dalším rychlým úpravám. 

 

Aktualizace 23. 11. 2020

Na základě Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do odvolání stanovena úřední doba obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Více informací v aktualitách: Dočasné omezení provozu MěÚ Šlapanice 

Od pondělí 23. listopadu 2020 došlo na území České republiky k přechodu z 5. stupně PES na stupeň 4. Zmírňují se tak některá opatření, jiná naopak nadále platí:

 • Povoleno tak je venku i uvnitř shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou.
 • Zákaz vycházení začíná od 23:00 místo současných 21:00. Do 23:00 se může prodloužit také otvírací doba obchodů a výdejních okének restaurací, nadále je ale zakázáno pití alkoholu na veřejně přístupných místech.
 • V obchodech také dál platí, že na zákazníka musí připadat 15 metrů čtverečních provozní plochy, trvá zákaz prodeje v neděli a ve státní svátky.
 • Nově ale tam, kde prodejci kvůli dodržení pravidla vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky a otce s kočárky. Do kapacity obchodu se také nebudou počítat děti do šesti let. Novou výjimku ode dneška mají prodejny se zbraněmi a střelivem, mohou otevřít kvůli potřebnému odstřelu divokých prasat.
 • Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků svateb, pohřbů nebo bohoslužeb.
 • Divadelní představení a koncerty se mohou konat bez diváků, třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy. Do divadelních a koncertních sálů, ale také muzeí a galerií se tak veřejnost nadále nedostane.
 • Lidé si mohou vyzvedávat výpůjčky v knihovnách z výdejních okének, dosud bylo možné jen bezkontaktní půjčování knih.
 • Autoškoly mohou od pondělí opět pořádat teoretické i praktické závěrečné testy. Cvičné jízdy jsou dál zakázané. Zástupci z oboru proto předpokládají, že zájem o zkoušky nebude velký.

Podrobnosti naleznete na webu www.vlada.cz

 

Aktualizace 10. 11. 2020

Porovnání koronaviru proti chřipce: Covid vs. chřipka (PDF 2,39 MB)

 

Aktualizace 3. 11. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření je do 20. 11. 2020 prodlouženo omezení úřední doby obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Více v aktualitách: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4742-docasne-omezeni-provozu-mestskeho-uradu-slapanice/

Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu 2020. Která opatření jsou aktuálně v platnosti, se dozvíte v článku na webu vlády: Důležité informace - Mimořádná opatření

V rámci projektu Politika stárnutí na krajích, který navazuje na velmi úspěšné pilotní vydávání v Jihomoravském kraji v období jarní vlny onemocnění covid-19, opět vychází elektronický časopis Povzbuzení: Povzbuzení (PDF 6.45 MB), v němž nejen senioři, ale i jejich rodinní příslušníci, přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. Pro jeho objednání se mohou organizace nebo i samotní senioři přihlásit na e-mailové adrese dana.zizkovska@mpsv.cz. Poté dostanete tento časopis do e-mailových schránek každé pondělí po dobu 14 týdnů! Každý týden se v něm seznámíte s jiným krajem. Můžete se těšit na opravdu pestrou mozaiku příběhů a tipů. 

 

Aktualizace 30. 10. 2020

V termínu 2. 11. - 6. 11. 2020 bude na Masarykově náměstí ve Šlapanicích COVID BUS FN Brno. Autobus bude provádět odběry pouze u indikovaných pacientů (od praktických lékařů či krajské hygienické stanice). V uvedených dnech budou prováděny odběry v čase 13:00 - 19:00 hod (pauza 16:00-16:30hod). Všechna objednání na stěry půjdou prostřednictvím rezervačního systému, který je k dispozici na webu https://www.reservio.cz/b/fn-brnocovid19Více zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=425501&TypeID=2

Víte, co dělat, pokud máte pozitivní test na COVID? Přečtěte si informace na stránce: https://www.slapanice.cz/informace-zdravotnictvi/.

Jak nakládat s použitými rouškami v domácnostech a ve firmách se dočtete na webu: https://www.kts-ekologie.cz/jak-nakladat-s-rouskami-v-domacnostech.  

 

Aktualizace 27. 10. 2020

Město Šlapanice opět spouští speciální infolinku na telefonním čísle 725 508 076, která bude v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00. Na infolinku je možné obracet se všemi dotazy ohledně aktuální situace.

Ve středu 28. října začne v České republice platit noční zákaz vycházení od 21 hodin do 4.59 hodin. Výjimku budou mít cesty z a do zaměstnání, výkon práce či podnikání a další neodkladné případy. Bude možné i vyvenčit psa, ale jen 500 metrů od bydliště. Zaměstnavatelé mají za povinnost využívat práci na dálku v případech, kdy je to s ohledem na charakter práce a provozní podmínky možné. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu-1102.pdf 

Od středy 28. října se upravují podmínky pro maloobchodní prodej a služby. K zákazům přibyl prodej nábytku, koberců a podlahových krytin a provoz sázkových kanceláří, omezen bude i prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách. Součástí změn v maloobchodě a službách je i zákaz prodeje od 20.00 do 4.59 a v neděli celý den. Nebude se týkat benzínek, lékáren, restaurací a prodejen na letištích, nádražích a v nemocnicích. Omezen bude i provoz lázní. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-a-sluzeb-1103.pdf 

Lůžková zdravotnická zařízení včetně zařízení následné a dlouhodobé péče mají od středy zákaz přijímat pacienty na neakutní plánované zákroky. Naopak, musí průběžně navyšovat lůžkovou kapacitu pro pacienty s covid-19 a lůžka uvolňovat nejrychleji, jak to půjde. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/organizacni-opatreni-priloha-1101.pdf 

Podrobnosti naleznete na webu www.vlada.cz

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář. Podrobnosti naleznete v článku: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

 

Aktualizace 21. 10. 2020

Na území České republiky vstoupí v platnost další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání vyhlásila vláda.

 • Od čtvrtka 22. října 2020 od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře ale bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na 10 lidí a právo shromažďovací, na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti 
  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 • Až na přesně stanovené výjimky bude od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech
  https://www.vlada.cz/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf

 • Vláda od čtvrtka od 6.00 omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. 
  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci-1080.pdf

 • Kabinet v souvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními schválil také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly dnes vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy.

 

Aktualizace 19. 10. 2020 

Vláda na dnešním jednání schválila povinné nošení roušek na zastavěném území obce při vzdálenosti menší než dva metry od ostatních lidí. Nově se budou nosit roušky i v autech, to se nebude vztahovat na řidiče, kteří pojedou sami nebo se členy rodiny. Povinnost bude platit od středy 21. 10. 2020.

Aktuální informace pro rodiče dětí mladších 10 let: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (web Ministerstva práce a sociálních věcí). 

 

Aktualizace 14. 10. 2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala pokyn k uzavření jednoho oddělení MŠ Zahrádka v Brněnských Polích. Ke dni 14. 10. 2020 eviduje KHS ve Šlapanicích 36 nemocných s nákazou COVID 19, dva z nich jsou hospitalizovaní kvůli průběhu onemocnění. Prosíme o dodržování pokynů týkajících se onemocnění COVID 19 a ohleduplnost ke svému okolí.

S ohledem na vládní nařízení a očekávaný pokles počtu cestujících dochází ke změnám v provozu městské a regionální hromadné dopravy. Většina linek MHD přejde od pondělí 19. října 2020 na prázdninový provoz. Výjimkou jsou páteřní linky (např. tramvajové linky 1, 6, 8 a trolejbusové linky 25, 26), jejichž provoz zůstane zachován v běžném režimu. Omezuje se rozsah noční dopravy, zejména v nocích o víkendu. Věnujte prosím zvýšenou pozornost jízdním řádům jednotlivých linek. Podrobnosti naleznete na www.idsjmk.cz a www.dpmb.cz

Ochrana úst a nosu je povinná v interiéru všech prostředků městské hromadné dopravy, nově je také povinná i na nástupištích všech zastávek hromadné dopravy, v přístřešcích a čekárnách (výjimky z této povinnosti stanovuje opatření ministerstva zdravotnictví).

Od 14. 10. 2020 je Základní škola Šlapanice určena pro péči o děti ve věku od 3 do 10 let rodičů pracujících ve specifických profesích. Více na www.zsslapanice.cz

 

Aktualizace 12. 10. 2020

Vláda ČR na tiskové konferenci dnes večer vyhlásila nová opatření, která budou platná od středy 14. 10. 2020:

 • Školy přechází na distanční výuku včetně prvního stupně základních škol. Mateřské školy jsou nadále v provozu. První stupeň ZŠ bude opět otevřen pro prezenční výuku v pondělí 2. listopadu 2020.
 • Uzavírají se restaurace, bary a hospody. Výdejové okénko bude moci být otevřeno do 20:00 hod.
 • Shromažďování bude omezeno na 6 osob.
 • Bude zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.
 • Na zastávkách veřejné dopravy bude nově povinné nošení roušek či jiných ochran dýchacích cest.
 • Bude omezen provoz v sociálních službách na základní činnosti.

Kompletní texty Usnesení vlády ČR (PDF 257.01 kB)

Článek Vláda od středy zpřísní preventivní opatření, pošle ochranné pomůcky invalidním důchodcům 

 

Aktualizace 9. 10. 2020

Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR bude od pondělí 12. do neděle 25. října 2020 omezen provoz obou pracovišť MěÚ Šlapanice (Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice i Opuštěná 9/2, Brno) pro veřejnost na pondělí a středu vždy od 12:00 do 17:00 hodin. V ostatní dny a mimo tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Podrobnosti naleznete v aktualitách.

Od pondělí 12. října 2020 je upravena výuka pro 2. stupeň na Základní škole Šlapanice, a to tak, že v týdnu od 12. 10. - 16. 10. budou ve škole prezenčně vzdělávány šestý a devátý ročník. Sedmý a osmý ročník bude vzděláván distančně. Následující týden 19. 10. - 23. 10. budou šesté a deváté ročníky vzdělávány distančně a sedmé a osmé ročníky prezenčně. Prezenční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Distanční výuka bude vycházet z rozvrhu dané třídy. 26. 10. a 27. 10. vyhlásil ministr školství změnu organizace školního roku a tedy podzimní prázdniny se tím prodlouží na celý týden. Bližší informace obdrží žáci a rodiče prostřednictvím Edookitu v následujícím týdnu.

Věnujte pozornost i dalším podrobnostem, které naleznete na webu školy

V souladu s usnesením vlády jsou sportovní areál i bazén na ZŠ Šlapanice do odvolání uzavřeny.

 

Aktualizace 8. 10. 2010

Dle tiskové konference Vláda ČR rozhodla o následujících omezeních, která budou platit do 25. října 2020 do 23:59 hod.:

od pátku 9. října 2020 0:00 hod.:

 • Uzavírají se všechna vnitřní sportoviště, bazény a umělá koupaliště, wellness, posilovny, sauny i zoologické zahrady.
 • Zakázány veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od 6 do 18 let.
 • Zakázán bude i provoz heren a kasin.
 • Restaurace, kluby, diskotéky a podobné podniky musí zavírat už ve 20:00 hodin. U stolů budou moci sedět nanejvýš 4 lidé, v obchodních centrech pouze 2. V provozovnách nebude poskytováno bezdrátové internetové připojení.
 • Vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich lze nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.
 • Od půlnoci jsou také plošně zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb. Výjimkou jsou například návštěvy dětských pacientů, pacientů s omezenou svéprávností či osob v terminálním stádiu nemoci. Povolena bude i přítomnost otců u porodu.

od pondělí 12. října 2020 0:00 hod.: 

 • Budou zastaveny kulturní akce. Uzavření se týká divadel, kin, ale i zoologických zahrad.
 • Budou zmraženy sportovní aktivity, které se konají ve vnitřních zařízeních. Ve venkovních prostorách lidé mohou sportovat, stále platí limit 20 osob. Zákaz se dotkne i všech sportovních soutěží, amatérských i profesionálních.
 • Budou zakázány poutě, kongresy, veletrhy a podobné akce, prohlídky muzeí, galerií, hradů, zámků, hvězdáren apod.
 • Bude omezena provozní doba státních úřadů pro veřejnost na dva dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni.
 • Vysoké a střední školy přejdou na distanční výuku. 
 • Bude zakázána osobní přítomnost žáků na základních uměleckých školách a jazykových školách. 
 • Na druhém stupní základních škol se budou třídy střídat v prezenční a distanční výuce po týdnu. 
 • Podzimní prázdniny se prodlouží o pondělí 26. a úterý 27. října.

Nadále pokračuje omezení na konání hromadných akcí v maximálním počtu 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob ve vnějších prostorách.

Od 19. října 2020 také bude omezena účast na svatbě, pohřbu a následných hostinách v počtu max. 30 osob.  

Podrobné texty Usnesení Vlády České republiky ke stažení:
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0995.pdf 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0996.pdf 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0997.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0998.pdf 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/uv201008-0999.pdf 

 

Aktualizace 6. 10. 2020

Sociální odbor města Šlapanice opět organizuje pomoc seniorům formou donášky nákupu domů a rozvozu obědů. Nabídka platí pro občany Šlapanic a Bedřichovic ve věku 70 let a více. Podrobné informace pro seniory včetně kontaktů na linky pomoci naleznete v rubrice Senioři: https://www.slapanice.cz/seniori

Informace ke druhému kolu voleb do Senátu Parlamentu České republiky, které se konají v tomto týdnu, obsahují i možnosti hlasování pro osoby v nařízené karanténě nebo izolaci z důvodu Covid-19: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4739

 

Aktualizace 5. 10. 2020

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020.

Od čtvrtka 10. září 2020 je opět povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor nebo rouška ve vnitřních prostorách budov po celé České republice. Výjimku mají např. děti do dvou let, mateřské školy, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy (např. MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby). 

Aktuální opatření platná na území Jihomoravského kraje naleznete na portálu Jihomoravského kraje.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydala ve čtvrtek 1. 10. 2020 mimořádné opatření pro území Jihomoravského kraje č. 3/2020, které platí od půlnoci 5. října do 18. října 2020 do 23:59 hodin. Je zakázána prezenční výuka na vysokých a středních školách, základních uměleckých školách a jazykových školách, také prezenční zájmové vzdělávání ve střediscích volného času. Součástí vzdělávání na všech školách s výjimkou mateřských škol nebude součástí vzdělávání zpěv, s výjimkou prvního stupně ZŠ ani sportovní činnosti. Kompletní text naleznete na stránkách KHS JMK: Nařízení mimořádného opatření č. 3/2020

Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje rozhodla o zákazu návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory zřizovaných krajem s platností od pondělí 21. září 2020. Sledujte stránky jednotlivých institucí, kde o zvoleném režimu návštěv naleznete všechny informace. 

Mimořádná opatření Vlády ČR s účinností od 5. října 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod.:

 • Na hromadných akcích může být maximálně 10 lidí uvnitř a 20 venku
 • Sportovní zápasy se hrají bez diváků
 • Do divadla smí nanejvýš 500 lidí
 • Opery, muzikály a jiná vystoupení, při kterých se převážně zpívá, se nehrají vůbec
 • V restauracích je zakázána přítomnost zákazníků v čase mezi 22:00 a 6:00, smí sedět nanejvýš 6 lidí u jednoho stolu, rozestupy stolů alespoň 1,5 metru 

Podrobný přehled včetně výjimek naleznete v přehledu Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí