Informace Ministerstva zdravotnictví Důležité kontakty a odkazy

PRO AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE DOPORUČUJEME SLEDOVAT MÉDIA, např. ČT24.

Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

Informační linka města Šlapanice (v provozu po-pá 8:00 - 16:00): 725 508 076

Pomoc pro seniory nad 70 let (nákupy, obědy, po-pá 7:30 - 14:00): 533 304 332

Bezplatná informační linka Krajského úřadu Jihomoravského kraje (po-pá 8:00 - 16:00): 800 129 921 

Infolinka Státního zdravotního ústavu (v provozu NONSTOP): 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje (po-pá 7:00 - 17:00): 773 768 994

Kompletní přehled vládních omezení při nouzovém stavu

Od 11. 5. se vrací MěÚ Šlapanice do běžných provozních hodin pro veřejnost.

Aktuální informace ke stavu nemocných koronavirem a karantén v Jihomoravském kraji naleznete na webových stránkách: http://www.khsbrno.cz/  nebo také https://koronavirus.jmk.cz/.

25. 5. 2020

Dle harmonogramu uvolňování opatření podnikatelských a dalších činností jsou od pondělí 25. 5. 2020 opět povoleny:

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory. Povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 m2.
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
 • Taxislužby (dosud nepovolené).
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu.
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor).
 • Hrady a zámky (vnitřní prostory). 
 • Přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá).
 • Sauny a wellness centra.
 • Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí.
 • Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách součástí nejvýše ve stejný čas 300 osob. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.

21. 5. 2020

Dle harmonogramu uvolňování mimořádných opatření by měly být od pondělí 25. 5. 2020 opět povoleny:

 • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory. Povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 m2.
 • Hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren).
 • Taxislužby (dosud nepovolené).
 • Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing).
 • Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku.
 • Další včetně opatření v cestovním ruchu.
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (včetně vnitřních prostor).
 • Hrady a zámky (vnitřní prostory).
 • Přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá).
 • Sauny a wellness centra.
 • Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí.
 • Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas.
 • Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek, které naleznete na webu www.vlada.cz.

Dnem 17. 5. 2020 byl také ukončen nouzový stav. Některá krizová opatření ale budou platit i nadále – nově dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vláda ČR na základě příznivé epidemiologické situace rozhodla o dalších výjimkách z nošení roušek. Od 19. 5. 2020 nemusejí nosit roušku pracovníci v provozech s vysokou teplotou a zaměstnanci v kancelářích, pokud zachovají dvoumetrový odstup od ostatních. Od 25. 5. 2020 bude zrušeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu mimo bydliště.

Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; a na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Od pondělí 18. 5. 2020 je zdravotní středisko na ulici Karla Čapka opět v plném provozu. Každý z lékařů si však dobu a způsob provozu určuje sám. Proto doporučujeme před samotnou návštěvou lékaře kontaktovat a ověřit si, jestli v daný čas ordinuje.

V úterý 19. 5. 2020 byl obnoven provoz seniorbusu. Upozorňujeme všechny cestující, že aby mohli služby využít, tak musí mít roušku, která zakrývá ústa i nos.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů je do 25. 5. 2020 uzavřen areál ZŠ Šlapanice a zakázán průchod vždy ve všední dny od 9.00 - 10.30. Po tomto datu bude pohyb osob omezen ještě více. Areál je využíván pro pobyt žáků ZŠ Šlapanice.

Rada města dne 11. 5. 2020 rozhodla o obnovení provozu mateřských škol a dětské skupiny Sokolík od pondělí 25. 5. 2020. Ředitelky MŠ v současné době zjišťují od rodičů zájem o docházku. Provoz bude probíhat v souladu s doporučenými hygienickými opatřeními a bude upravován dle počtu přítomných dětí.

 

6. 5. 2020

Dnem 11. 5. 2020 se vrací Městský úřad Šlapanice do běžných provozních hodin pro veřejnost. Jednotlivé odbory MěÚ obnovují původní úřední hodiny. V obou budovách úřadu nadále zůstávají v platnosti zvýšená hygienická opatření. Prosíme, při návštěvě úřadu noste roušky nebo jiné ochrany úst a nosu, používejte dezinfekční prostředky na ruce při vstupu do budovy a udržujte dvoumetrové rozestupy. Děkujeme všem za pochopení a trpělivost.

Šlapaničtí podnikatelé můžou od května do konce roku 2020 využít bezplatnou inzerci v městských médiích. Více informací se dočtete v článku https://www.slapanice.cz/zpravy/zpravy-2417/4568.

Dle harmonogramu uvolňování mimořádných opatření by měly být od pondělí 11. 5. 2020 opět povoleny:

 • Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
 • Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
 • Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
 • Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
 • Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
 • Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory). Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
 • Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
 • Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
 • Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

Podrobnosti na webu www.vlada.cz.

 

5. 5. 2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 prezident ČR podepsal novelu zákona, díky které po dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení dochází ke zvýšení ošetřovného z dosavadních 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

Novela zákona nyní umožňuje čerpat tuto dávku i zaměstnancům, kteří pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Podmínkou nároku na ošetřovné pro tzv. dohodáře je účast na nemocenském pojištění.

MPSV - další informace o ošetřovném

 

30. 4. 2020

Od pátku 1. 5. 2020 nemusí nosit roušky děti do sedmi let v mateřských školách a dětských skupinách. Za určitých podmínek dostali výjimku i herci, zpěváci, moderátoři a redaktoři. Roušku nemusí nosit i osoby, jejichž duševní stav dodržování zákazu neumožňuje. https://koronavirus.mzcr.cz/vyjimky-z-povinnosti-noseni-rousek-se-nove-rozsiruji-na-deti-do-sedmi-let-v-ms-a-detskych-skupinach-umelce-i-moderatory-za-splneni-presnych-podminek 

Od 11. 5. 2020 se budou moci konat kulturní, sportovní a další akce s účastí do 100 osob. Festivaly naopak definitivně v létě nebudou. Od 11. 5. se mohou do školy vrátit žáci 9. tříd a studenti VŠ v maximálně patnáctičlenných skupinách.

 

28. 4. 2020

Poslanecká sněmovna prodloužila trvání nouzového stavu do 17. května 2020.

 

27. 4. 2020

Městská knihovna Šlapanice bude znovu otevřena v úterý 5. května 2020 dle běžných půjčovních hodin. Protože příprava na provoz v karanténním režimu obnáší spoustu průběžných opatření, která mají za cíl snížení rizika nákazy virem COVID-19, sledujte prosím stránky knihovny, kde v následujících dnech budou zveřejněny podmínky, za kterých bude půjčování knih probíhat.

 

24. 4. 2020

Od pondělí 27. 4. je na podatelně městského úřadu ve Šlapanicích k dispozici dezinfekce, roušky a filtry. Zdarma si je mohou vyzvednout občané Šlapanic starší 70 let. V případě potřeby je možné poslat i rodinného příslušníka. Ochranné pomůcky je možné vyzvednout v pondělí a středu v čase 8 - 12 a 13 - 17 hod., v úterý a ve čtvrtek 8 - 14 hod.

 

23. 4. 2020

Vláda aktualizovala harmonogram uvolňování mimořádných opatření. Od pondělí 27. 4. 2020 budou opět povoleny:

 • Provozovny do 2 500 mvčetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách).
 • Autoškoly
 • Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny).
 • Bohoslužby do 15 osob za přesně definovaných podmínek.
 • Knihovny.
 • Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory).

Více podrobností na https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Na večerní tiskové konferenci vláda oznámila mimo jiné zvolnění zákazu volného pohybu osob. Na jednom veřejném místě může pobývat společně až 10 osob, výjimkou jsou členové jedné domácnosti, kterých se omezení netýká. Od pondělí 27. 4. 2020 se otevřou vysoké školy pro všechny studenty. Dosud se to týkalo jen posledních ročníků.

Více zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/vlada-zrychlila-scenar-uvolnovani-mimoradnych-opatreni--od-pondeli-mohou-otevrit-vetsi-provozovny-181185/

 

22. 4. 2020

Fakultní nemocnice u sv. Anny pro účely boje s COVID-19 zřídila účet číslo 123-71138621/0710, vedený u České národní banky, kam mohou fyzické i právnické osoby darovat částky dle vlastního uvážení. Podrobnosti: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4555.

 

17. 4. 2020

Od pondělí 20. dubna 2020 mohou opět probíhat svatební obřady, s limitem deseti účastníků, který zahrnuje i oddávajícího a matrikáře. Snoubenci nemusejí mít během konání obřadu zakrytá ústa a nos. Přítomní mají dodržovat odstup nejméně dva metry, výjimku mají snoubenci a členové jedné domácnosti. Dezinfikovat se musejí ruce podané ke gratulaci a také všechny pomůcky použité při obřadu. Další podrobnosti naleznete v dokumentu Pokyn k postupu ke konání sňatečných obřadů od 20. 4. 2020 (DOC 80.5 kB), který zveřejnilo ve čtvrtek 16. dubna Ministerstvo vnitra.

Město Šlapanice jako obec s rozšířenou působností mj. slouží pro celé území jako výdejní místo osobních ochranných pomůcek pro zdravotní personál. Výdej byl zahájen 21. března 2020 na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná, Brno a do včerejšího dne bylo zdravotnickému personálu vydáno: 19 523 roušek, 2 902 respirátorů, 7 535 rukavic, 4,5L desinfekce, 367 ochranných brýlí a 380 testovacích sad na COVID-19.

Vláda na dnešním zasedání schválila navýšení ošetřovného na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60, a to zpětně od 1. dubna 2020. Příští týden toto navýšení projednají poslanci. 

Dále potvrdila první vlnu uvolňování opatření. Od pondělí 20. dubna tak mohou být provozovány farmářské trhy a tržiště, řemesla s provozovnou, autobazary a autosalóny, venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek nebo svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek.

Od 27. dubna se budou moci konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady do 15 osob.

 

16. 4. 2020

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN vedení města rozhodlo, že od pondělí 20. 4. 2020 je stanovena pro pracoviště Městského úřadu Šlapanice úřední doba pro veřejnost takto: https://www.slapanice.cz/informace-mestsky-urad

Na základě mimořádného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude probíhat přijímací řízení na školní rok 2020 - 2021 do mateřských škol ve Šlapanicích od 4. do 15. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podrobnosti: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4545

Od středy 15. 4. je opět otevřen atletický areál na ZŠ Šlapanice: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4546.

Od pondělí 20. 4. 2020 se upravuje otevírací doba lékárny Dr. Max na zdravotním středisku zpět na původní: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4542 

Opětovně varujeme před podomními prodejci s elektrickou energií: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4538

 

15. 4. 2020

Dosavadní omezení pohybu a sdružování se na veřejnosti bude platit do ukončení nouzového stavu, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Nouzový stav platí zatím do konce dubna 2020.

Harmonogram pro uvolňování podnikatelských a dalších činností, který včera představila Vláda ČR, obsahuje celkem 5 etap. V první etapě od pondělí 20. dubna by měly být povoleny farmářské trhy a tržiště, řemesla s provozovnou, autobazary a autosalóny, venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek nebo svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek.

Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. To by znamenalo, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech, avšak bez diváků.

Podobný scénář byl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraven i pro školy v České republice. Nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. Scénář zatím počítá také s návratem do škol pouze pro děti 1. stupně základních škol, a to ještě jen v početně omezených skupinách na patnáct dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhého stupně by mohli do školy až v průběhu června, a to opět jen v menších skupinkách formou třídnických hodin.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

 

14. 4. 2020

Od dnešního dne mohou lidé opět v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí, například z pracovních důvodů, navštívit lékaře nebo rodinu. Po návratu nicméně budou muset do karantény. Hranice kvůli šíření koronaviru nadále zůstávají uzavřené a stále platí zákaz vstupu cizinců. Více zde: https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsiri-moznosti-vycestovat-do-zahranici.aspx

Vláda představila harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Bude platit, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

 

9. 4. 2020

 • Roušky v autě nově nemusí nosit kromě dětí do dvou let také členové jedné domácnosti, lidé s autismem a profesionální řidiči v odděleném prostoru. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 • Vláda uvolní kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru miliardu korun. Pro nezávislé umění z toho půjde 440 milionů, kultura v regionech dostane 300 milionů. 
 • Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázáno čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.
 • Vláda prodloužila omezení provozu úřadů do 19. dubna. Od 20. dubna 2020 by už měly plně fungovat, budou ale platit zvýšené hygienické nároky.
 • Senát dnes projednává návrhy zákonů, které předložila ministryně financí Alena Schillerová a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

 

8. 4. 2020

Poslanecká sněmovna v úterý 7. 4. 2020 schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 30. dubna 2020. Poslanci projednávají další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení pohybu lidí nebo obchodu a služeb na obyvatele i firmy.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. U finančních úřadů o něj budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Pro schválení příspěvku hlasovalo všech 102 přítomných poslanců. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. K podání žádosti bude stačit mailem poslat naskenovaný podepsaný formulář.  Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Jednotlivci i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které se musí požádat, si lze vybrat. Také tento zákon ještě dostane k posouzení Senát. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Další podrobnosti naleznete na webu: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13831.

 

7. 4. 2020

Poslanci odhlasovali prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru do konce dubna 2020

Vláda ČR na jednání v pondělí 6. dubna 2020 přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření.

Od úterý 7. 4. bude možné individuálně sportovat bez roušek, uvolňují se venkovní sportovní aktivity individuálního charakteru, jako je například běh nebo cyklistika. Pro sportovce platí výjimka z nošení roušky, pokud se bude pohybovat v bezpečné minimálně dvoumetrové vzdálenosti od dalších lidí. Lze opět využívat venkovní veřejná sportoviště při dodržování platných nařízení. Společně mohou sportovat nejvýše dvě osoby (s výjimkou členů domácnosti) a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory.

Od čtvrtka 9. 4. 2020 umožní vláda i provoz prodejen hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci, nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření – budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích.

Lidé budou po 14. 4. 2020 možná moci v odůvodněných případech vycestovat z Česka. Budou mít možnost v odůvodněných případech vycestovat například za účelem obchodního jednání, návštěvy lékaře nebo příbuzného, nicméně po návratu budou muset do čtrnáctidenní karantény. Zrušení plošného zákazu vycestovat bude však platit jen v případě, že sněmovna rozhodne o prodloužení nouzového stavu.

Vláda dále rozhodla, že tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. 8. 2020. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. Poukazy budou mít možnost odmítnout lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní. V případě, že lidé poukaz do 31. 8. příštího roku nevyčerpají, kanceláře jim budou muset vrátit peníze.

Více informací na www.vlada.cz

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

6. 4. 2020

Děkujeme všem, kteří nám poskytli materiál na výrobu roušek, moc si toho vážíme. V tuto chvíli máme už materiálu dostatek a další není potřeba.

Pokud šijete roušky pro jiné instituce, tak vám můžeme materiál poskytnout. V případě zájmu volejte na tel. 724 214 520 (v pracovní dny 8 - 14 hod.).

 

3. 4. 2020

Děkujeme paní Romaně Kopecké ze Šlapanic za darování bezkontaktního teploměru pečovatelské službě.

Nakládání s odpadem:

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejme proto na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady. Snažme se minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejme do plastového pytle a ten uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

Pokud nejste nakaženi ani v nařízené karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Pokud jste v karanténě - nyní odpad NETŘIĎTE! Hrozil by přenos infekce. Odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.   

Děkujeme.

EKO-KOM - Nakládání s odpadem - leták (JPG 886.29 kB)

 

1. 4. 2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie (PDF 508.37 kB)

Aktuální informace o provozu České pošty: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4525 

Pomoc seniorům v ohrožení: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4527 

 

31. 3. 2020

Děkujeme hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre. Paní Monika Lučanová (HR Manager) v pátek 27. 3. předala úřadu velké množství ubrusů k šití roušek. Foto z předání (JPG 200.35 kB)

Ošetřovné pro OSVČ - Žádosti OSVČ o ošetřovné se podávají přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), nikoliv na živnostenský úřad. Žádosti na určeném formuláři včetně příloh lze podat na MPO prostřednictvím datové schránky, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštou. Formulář a další požadavky nutné k podání žádosti naleznete na stránkách MPO na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/ 

 

30. 3. 2020

Vláda prodloužila omezení volného pohybu do 11. dubna 2020 do 6:00 ráno. Vláda také prodloužila do 11. dubna zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stejně jako zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a další platná opatření. Rozhodla také o zřízení Centrálního řídicího štábu COVID-19, který bude řídit projekt tzv. chytré karantény. Roušky nově nebudou muset nosit děti do dvou let věku a řidiči, pokud jsou v automobilu sami. Podrobnosti: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/omezeni-pohybu-i-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-je-prodlouzeno-do-11--dubna--spousti-se-projekt-chytre-karanteny-180712/

Pravidelná měsíční zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna 2020 zrušena.

V letošním školním roce proběhne na všech školách pouze formální část zápisů žáků do 1. tříd (bez přítomnosti dětí samotných a pokud je to možné, tak také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte na škole). Od 1. do 30. dubna 2020 mohou rodiče podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a dotazník k zápisu. Více na https://zsslapanice.cz/zapis-deti-do-prvnich-trid/m288

 

27. 3. 2020

Pro průběžnou aktualizaci dat žádáme jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb v JMK o vyplnění interaktivního dotazníku, který najdete na webu http://koronavirus.jmk.cz. Další informace: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4519

Byly přidány informace pro seniory: www.slapanice.cz/seniori, a pro rodiny: www.slapanice.cz/rodiny

Informace o platbách místních poplatků: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4520

 

25. 3. 2020

Podle mimořádného opatření MZČR mohou na veřejných místech lidé pobývat nejvýše ve skupinkách po dvou. Výjimku z omezení sdružování mají členové jedné domácnosti, účastníci pohřbů nebo lidé vykonávající své povolání či podnikatelskou činnost. Ministerstvo občany také žádá, aby od ostatních udržovali alespoň dvoumetrový odstup, pokud je to možné.

Na městském úřadu ve Šlapanicích jsou pro seniory k dispozici šité roušky: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4516

Psychologická poradna online: https://www.delamcomuzu.cz/

Krizové linky a Linky důvěry v ČR: https://www.poradna-rr.cz/sit-pomoci/krizove-linky-a-linky-duvery-v-cr/

 

24. 3. 2020

Nákupy a rozvoz obědů pro seniory

MPSV - Rady seniorům (PDF 2.08 MB)

MZČR - Doporučení k používání některých ochranných prostředků (PDF 0.98 MB)

Informace k nošení respirátorů (JPEG 182.6 kB)

MŠMT - Nejčastější dotazy k současným opatřením

MŽP - Odložení ohlašovací povinnosti a prominutí zmeškání úkonu

 

Jak zacházet s rouškami (JPG 685.65 kB)

S použitou rouškou i filtrem zacházejte vždy jako s kontaminovaným materiálem.

 

23. 3. 2020

Vláda ČR prodloužila všechna opatření, která byla vydána v souvislosti s šířením nákazy Covid-2019, do 1. dubna 2020. 

Od 25. března 2020 budou mít lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP/P starší 50 let pro nákupy ve větších obchodech nad 500 m2 vyhrazený čas od 08:00 do 10:00 hod. V obchodech do 500 metrů čtverečních je nařízeno upřednostnit při prodeji osoby starší 65 let a držitele ZTP/P starší 50 let. Kompletní znění mimořádného opatření: https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory_18800_1.html

Pobočka České pošty ve Šlapanicích bude v úterý 24. března v době od 13 do 14.15 hod. uzavřena z důvodu desinfekce prostor.

Stanovisko Ministerstva vnitra (DOCX 15.49 kB) - k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Pokud můžete poskytnout materiál na šití nebo šít roušky, prosíme, ozvěte se na infolinku 725 508 076. 

Jak se chovat při nákupu (PDF 408.02 kB)

Jak mluvit s dětmi o koronaviru

 

20. 3. 2020

Jste senior nebo z důvodu onemocnění nemůžete vycházet ven? Potřebujete pomoci s nákupem nebo nemáte roušku? Kontaktujte nás na infolince 725 508 076 v tyto dny: Po-Pá 8-16, So 8-12. Pomůžeme Vám.

Pro seniory město poskytuje od pondělí 16. 3. dovoz obědů a nákupů zdarma (tj. bez poplatků za rozvoz) prostřednictvím pečovatelské služby. Bude-li třeba, budeme také využívat dobrovolníky, kteří se přihlásili.

Také distribuujeme roušky seniorům a nemocným, kteří nemají jinou možnost. Nadále je jich nedostatek, proto prosíme, pokud můžete pomoci ať už šitím nebo materiálem, zavolejte na naši infolinku 725 508 076

Jak správně nosit roušku:

 • Přeperte roušku na 60°C.
 • Vyžehlete na maximum.
 • Během nošení se roušky nedotýkejte.
 • Roušky nasazujte pouze za šňůrky nebo gumičky.
 • Noste maximálně několik hodin.
 • Poté přeperte a přežehlete.
 • Roušky nevyvařujte, mohlo by to mít za následek sražení. 
 • S použitou rouškou i filtrem zacházejte vždy jako s kontaminovaným materiálem.

!!! Nejlepší ochrana před nákazou je nevycházet ven !!!

Dobrovolníkům, kteří pomáhají – ať s šitím roušek, s distribucí informací a čímkoliv dalším moc děkujeme. Je také mnoho lidí, kteří nakupují svým sousedům. Všem děkujeme za velké projevy solidarity.

 

19. 3. 2020

Úpravy otevíracích dob:

Lékárna Dr. Max ve zdravotním středisku a lékárna "Na náměstí"

Česká pošta na Masarykově náměstí

Pozor, změna - pro seniory starší 65 let a držitele ZTP/p starší 50 let je nově vyhrazen čas od 07:00 do 09:00 hod. v obchodech i poštách. Lékáren se to nově již netýká.

 

18. 3. 2020 Shrnutí informací

Po nařízení starostky města Šlapanice, hejtmana Jihomoravského kraje i Vlády ČR máme nyní povinnost nosit na veřejnosti roušky nebo jiné ochrany obličeje. Prosíme, myslete také na správné použití roušky. Tzn. nasazovat za tkanice, na vlastní roušku nesahat, roušku vždy po použití i před prvním použitím vyprat max. na 60°C a přežehlit, ruce dezinfikovat a mýt co nejčastěji.

Upozorňujeme, že v případě nesplnění povinností stanovených opatřením hejtmana JMK lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20.000,- Kč. Rozhodnutí hejtmana - nošení roušek (PDF 145.6 kB)

V krizových situacích posíláme občanům zaregistrovaným do platformy Mobilní Rozhlas důležité informace, které se týkají našeho města. Zaregistrujte se také na: http://slapanice.mobilnirozhlas.cz/registrace (vyplňte hlavně telefonní číslo na mobil a e-mailovou adresu). Registrace je zdarma.

Zároveň děkujeme všem za projevy solidarity a ukázněnost a věříme, že společně tohle těžké období zvládneme.

 

18. 3. 2020 Nová opatření vlády

Vláda na mimořádném zasedání ve středu 18. března 2020 schválila několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Zavádí zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Zároveň se pro seniory nad 65 let speciálně vyčlenil čas k nakupování potravin.

 

18. 3. 2020 Krizové opatření starostky

Starostka města Šlapanice vydává Krizové opatření starostky č. 1/2020 z důvodu šíření nákazy koronavirem v ČR s cílem zamezit jeho dalšímu šíření v populaci. Každá osoba je povinna při pohybu na území města Šlapanice zakrýt si ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronaviru. Opatření nabývá platnosti dnes ve středu 18.3. ve 13:00. Děkujeme za ohleduplnost a dodržování tohoto nařízení.

Kompletní text opatření naleznete v aktualitách: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4499.

 

17. 3. 2020

Od středy 18. 3. se rozšiřuje povinnost cestovat s ochranou úst a nosu na celý Integrovaný systém Jihomoravského kraje - městské dopravy v Brně, vlaků, městských i regionálních autobusů.Pokud je vozidlo vybaveno u druhých a dalších dveří označovačem jízdenek, cestující je povinen si jízdenku označit.  

Desatero cestování během celostátní karantény

Doporučení pro občany Jihomoravského kraje

Od dnešního dne jsou opět otevřeny obchody s látkami a galanterie.

 

16. 3. 2020

Do schránek šlapanických domácností míří Informační leták pro občany města Šlapanice (PDF 1.43 MB).

ZŠ Šlapanice - Informace pro rodiče (PDF 76.58 kB)

Na základě krizového opatření primátorky města Brna bude cestování MHD možné pouze se zakrytými ústy a nosem. Opatření je platné od úterý 17. března. O den později (18. 3.) přejde provoz autobusových a trolejbusových linek na prázdninový režim. Tramvajová doprava, jakožto páteřní síť MHD v Brně, zůstane prozatím zachována v současném režimu.

Hejtman Jihomoravského kraje vydal nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/4495.

Od úterý 17. 3. 2020 do odvolání nebude jezdit Seniorbus.

 

16. 3. 2020 Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice jsou následující:

 • Ve veřejném prostoru noste ochranné roušky, především při nákupech a nebo kontaktu s jinými osobami.
 • Od úterý 17. 3. je zřízena speciální infolinka na čísle 725 508 076, která bude v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00. Na infolinku je možné obracet se všemi dotazy ohledně aktuální situace.
 • Na zdravotním středisku v ulici Karla Čapka je uzavřený hlavní vstup do budovy s vyvěšeným upozorněním pro občany, že mají zavolat nejdříve svému lékaři, který si pro ně ke vstupu přijde.

 

16. 3. 2020 Informace

Z důvodu vyhlášení celostátní karantény ke zpomalení šíření viru COVID-19 je provoz zdravotního střediska ve Šlapanicích omezen.

Svému lékaři zavolejte a po konzultaci vyčkejte příchodu zdravotníka, vyzvedne si Vás u vchodu – jen akutní případy.

 

15. 3. 2020 Omezení pohybu v ČR

Vláda České republiky vyhlásila na celém území karanténu s účinností od půlnoci z neděle 15. 3. na pondělí 16. 3. a s platností do 24. 3. 2020 do šesté hodiny ranní. To znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky s výjimkou cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti.

Zákaz volného pohybu nemá platit pro nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, pro zajištění základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata, vyřízení nezbytných bankovních nebo poštovních služeb či doplnění pohonných hmot.

 

15. 3. 2020 Pomoc osamělým seniorům

Pečovatelská služba se chystá na doručováni nákupu základních potravin a léků osamělým seniorům ze Šlapanic a Bedřichovic. V naši databázi jich je nyní přes 200 a tak si nejsme jisti, jestli v ní jsou všichni potřební. Kontakty na osamělé seniory ze svého okolí nám můžete posílat na e-mail info@slapanice.cz. Děkujeme.

Zahájení nákupů je v plánu od pondělí 16. března.

 

14. 3. 2020 Informace z jednání Krizového štábu ORP Šlapanice a Rady města Šlapanice

Doporučení Krizového štábu města Šlapanice ze dne 14. 3. 2020

 1. Krizový štáb doporučuje obyvatelům všech obcí ve správním obvodu, minimalizovat kontakty, dodržovat odstupy, většinu času zůstávat doma.
 2. Zřizovatelům MŠ ve správním obvodu ORP Šlapanice uzavřít tato zařízení v případě, že nemají dostatek dezinfekčních prostředků.

Rada města Šlapanice rozhodla na základě doporučení krizového štábu ORP Šlapanice, že od pondělí 16. 3. 2020 dochází k uzavření MŠ Hvězdička, MŠ Zahrádka a dětské skupiny Sokolík.

 

14. 3. 2020 Uzavření obchodů, restaurací a služeb

Vláda s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. do 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala maloobchodní prodej, prodej služeb v provozovnách, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech (nad 5000 m2), provoz heren a kasin. Potraviny, léky a pohonné hmoty lze nakoupit.

Nařízení se netýká:

 • potravin,
 • výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • pohonných hmot
 • paliv
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
 • malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • novin a časopisů
 • tabákových výrobků
 • služeb prádelen a čistíren
 • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně

Důležité dokumenty

V sobotu 14. 3. 2020 opět zasedne Krizový štáb ORP Šlapanice.

 

Vážení občané, prosíme, nenakupujte potraviny masově do zásoby. Ministerstvo zemědělství nás ujistilo, že potravinářský průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany. Z hlediska plynulosti zásobování není žádoucí realizovat masové nákupy. Buďme ukáznění. Jsme připravení problémy řešit a jsme na příjmu. Potřebujeme ale nyní Vaši pomoc, Vaše chování a ukázněnost jsou při zvládání situace extrémně důležité. Děkuji. Michaela Trněná, starostka

 

13. 3. 2020 Informace z jednání Krizového štábu ORP Šlapanice

Kompletní zpráva: Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. 2020 (PDF 211.68 kB)

Na základě vyhlášeného nouzového stavu se v pátek 13. 3. 2020 sešel Krizový štáb ORP Šlapanice. KŠ vydává tato doporučení:

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje:

 • Občanům: dodržovat veškerá opatření vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu, zvláště karanténu.
 • V případě obtíží kontaktovat přednostně bezplatnou tel. linku 800 129 921, která je v provozu nonstop.
 • Seniorům: omezit pobyt ve skupinách, omezit nákupy, navštěvovat lékaře jen v nezbytných případech a návštěvu s lékařem předem telefonicky konzultovat.
 • Rodičům dětí: do péče mateřské školy předávejte jen absolutně zdravé děti, případně děti ponechejte doma.

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje starostům ORP Šlapanice:

 • Uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení obcí. Stejné opatření přijmout u příspěvkových zařízení obcí od soboty 14. 3. 2020 (kluby seniorů, mateřská centra, kulturní domy)
 • Pro domy s pečovatelskou službou a jiná sociální zařízení zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení)
 • Pověřit obecní policie kontrolou dodržování otevírací doby restauračních zařízení.
 • Pro mateřské školy dodržování a zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení). Personálu MŠ se doporučuje kontrola stavu dítěte při příchodu do zařízení, včetně zjištění teploty. V případě zjištění příznaků dušnosti, slabosti, teploty dítě nepřevzít do péče.

Dobrovolným organizacím a spolkům v obcích ORP Šlapanice je doporučeno respektovat zákaz shromažďování, uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení spolků, omezit tréninkovou a sportovní činnost.

Od 14. 3. 2020 je omezen provoz v objektech Nádražní 7 (Klub seniorů a Centrum pro rodiny Vážka Šlapanice) a Kulturní dům Bedřichovice. 

Městský úřad Šlapanice: V rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obcí, které jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností města Šlapanice, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Městského úřadu Šlapanice a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech. V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, telefonicky nebo prostřednictvím služeb České pošty.

 

12. 3. 2020 Vyhlášení nouzového stavu

Vláda České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat veřejnoprávní média.

Ve Šlapanicích jsou do odvolání uzavřeny základní škola, gymnázium, ZUŠ, městská knihovna a muzeum.

Zároveň na všechny apelujeme, aby dodržovali opatření a doporučení k prevenci.

Vláda vyhlásila od 12. 3. 2020 na následujících 30 dní nouzový stav. Základní opatření, která přijala, jsou:

 • Od 13. 3. od 6.00 platí nařízení, že se nesmí konat žádná akce s účastí nad 30 osob. Týká se to divadelních, hudebních, filmových a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních akcí, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů. Výjimku představují pohřby. Nařízení se také vztahuje na akce vycházející z práva shromažďovacího, nemá vliv například na výkon práce, na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.
 • Aktuální nařízení vlády nemá vliv na chod obchodů nebo veřejné dopravy.
 • Od 13. 3. budou zcela uzavřena také veškerá zábavní zařízení, posilovny, solária, wellness, sportoviště a koupaliště, hudební a společenské kluby, veřejné knihovny a galerie.
 • Mezi 20.00 a 6.00 hod. budou uzavřeny všechny provozovny stravovacích služeb (s platností od 13. 3.), zcela uzavřeny budou stravovací provozy v nákupních centrech o ploše větší než 5000 m2.
 • Vláda zakázala cestování občanů ČR do rizikových oblastí (Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Írán, Itálie, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie).
 • Na hranici s Rakouskem a Německem budou v provozu jen některé hraniční přechody.
 • Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude možné pro ně překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.