Dotazníkové šetření - Strategický plán rozvoje města Šlapanice

V rámci aktualizace Strategického plánu rozvoje města probíhá do 30. 6. 2019 dotazníkové šetření.

Vyplněný dotazník prosíme vhoďte do označeného boxu na podatelně MěÚ Šlapanice, kde si můžete v případě potřeby vyzvednout další výtisk.

Druhou možností je vyplnit dotazník online: http://dotaznik.aqe.cz/dotaznik/423982/pruzkum-nazoru-obcanu-mesta-slapanice.html

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Přechodná úprava provozu na ulicích Husova, Hybešova a Wurmova

03. 06. 2019 / Doprava, Městský úřad

Z důvodu realizace nových parkovacích stání na ulicích Husova a Hybešova bude v následujících předpokládaných termínech přechodně upraven provoz:

  • 3. 6. - 31. 10. 2019 - na ulici Husova - uzavřena část ulice Husova od křižovatky s ulicí Hybešova po křižovatku s ulicí Wurmova. Objízdná trasa povede ulicí Hybešova a Wurmova, v opačném směru ulicí Wurmova, Hybešova a Jiráskova. Z tohoto důvodu bude také dočasně zákaz zastavení na ulici Wurmova.
  • 3. 6. - 15. 8. 2019 - na ulici Hybešova, etapa 1 - částečná uzavírka od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - levá strana ulice a uzavřený chodník 
  • 16. 8. - 31. 10. 2019 - na ulici Hybešova, etapa 2 - částečná uzavírka od křižovatky s ulicí Husova po RD Hybešova č. 9 - pravá strana ulice 
Více

Uzavírka ulice Jana Dvořáka

30. 05. 2019 / Doprava, Městský úřad

V termínu od 3. do 23. června bude uzavřena ulice Jana Dvořáka v úseku od začátku ulice v délce cca 150 m z důvodu realizace stavby rodinného domu. Pěší provoz bude veden po místní komunikaci ul. Tyršova, objízdná trasa není stanovena. 

Více

Volná místa

29. 05. 2019 /

Společnost BONAGRO, a.s. hledá pracovníky těchto profesí:

  • Obsluha a operátor řízení výrobní linky na míchání krmných směsí
  • Operátor řízení výrobní linky na sušení píce
  • Operátor řízení granulační linky
  • Skladní krmných surovin

Bližší informace o pozicích včetně platového ohodnocení naleznete v příloženém dokumentu.

Více

Výběrové řízení - strážník MP

28. 05. 2019 / Výběrová řízení

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: strážník Městské policie Šlapanice.

Více

Výběrová řízení

28. 05. 2019 / Výběrová řízení, Městský úřad

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na pracovní pozice:

  • Vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče
  • Referent sociálních věcí pro agendu sociálně-právní ochrany dětí (2 pracovní pozice)
  • Referent územního plánování 
Více

Oznámení - MUDr. Stoklásková

28. 05. 2019 / Zdravotnictví

MUDr. Helena Stoklásková ve dnech  29. 5. až 31. 5. 2019 neordinuje. Zastupuje MUDr. Alena Procházková ve své ordinaci, viz https://www.slapanice.cz/zdravotnictvi/zdravotnictvi/398.

Volby do Evropského parlamentu - výsledky

27. 05. 2019 / Ostatní

Volby do Evropského parlamentu proběhly v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019. Výsledky voleb jsou zveřejněny na stránkách Českého statistického úřadu. Ve městě Šlapanice bylo celkem 6 volebních okrsků. Volební účast ve městě byla 37,05% voličů. Celkem bylo odevzdáno 2156 obálek, z čehož bylo 2148 hlasů platných.

Více

Oznámení - MUDr. Truksová

23. 05. 2019 / Zdravotnictví

MUDr. Helena Truksová oznamuje, že ve dnech 24. 5. – 28. 5. 2019 neordinuje. V akutních případech zastupuje MUDr. Karel Zitterbart v ordinaci MUDr. Růžičky v Pozořicích, kontakt: https://www.mediclinic.cz/lekar/pozorice-zitterbart.

Provoz seniorbusu - ulice Husova

23. 05. 2019 / Doprava

Během stavebních prací na ulici Husova zůstává provoz seniorbusu zatím beze změn. V době, kdy provoz po ulici Husova nebude z důvodu probíhajících prací možný, bude zastávka dočasně přemístěna na ulici Hybešova. Děkujeme za pochopení.

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Sobota 14. 09. 2019

Neděle 15. 09. 2019

Sobota 21. 09. 2019

Neděle 22. 09. 2019

Sobota 28. 09. 2019

08:30

V sobotu 28. 9. 2019 se uskuteční první ročník běžeckého závodu pod názvem Starostův přespolní běh, na jehož organizaci se podílí město Šlapanice společně s obcemi Jiříkovice a Ponětovice. Závod je určen pro všechny, kteří mají chuť si zaběhat. Délka trati bude 9,15 km. 

Více

Neděle 29. 09. 2019

Pátek 04. 10. 2019

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

HZS JMK - Jak správně nahlásit mimořádnou událost

01. 04. 2017 / Bezpečnost

V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující Vaše zdraví, život, majetek nebo Vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel.

Více

HZS JMK - Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí

01. 04. 2017 / Bezpečnost

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co nejrychleji varovat obyvatelstvo před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím. Ale znamená každý signál, který slyšíte, potenciální nebezpečí? A u kterého signálu byste se měli mít na pozoru?

Více

Rozhovor: Antonín Krýsa

01. 04. 2017 /

Při troše štěstí mohl Antonín Krýsa být prvoligovým fotbalistou a rozdávat radost na zelených trávnících, v mládí totiž hrával fotbal na vrcholové úrovni za Zbrojovku Brno. Nakonec u něj, ale zvítězila touha pomáhat lidem a ihned po absolvování základní vojenské služby nastoupil k Policii České republiky, kde slouží již dvacet let a od roku 2006 vede obvodní oddělení ve Šlapanicích. Přestože ho občas láká detektivní práce, vždy u něj převáží možnost předávat své zkušenosti mladších kolegům. Možná i proto jsou policisté z obvodního oddělení ve Šlapanicích jedni z nejúspěšnějších kandidátů pro kriminální policii. 

Více

Richard Rektořík 3. 4. 1884 - 10. 3. 1977

10. 03. 2017 / Osobnosti, Historie

V okresních novinách SMĚR z 12. 7. 1975 se pod nadpisem Moravský F. L. Věk píše: „Jednou ze zajímavých postav moravského venkova je šlapanický sběratel a vlastivědný pracovník Richard Rektořík, bývalý obchodník smíšeným zbožím a doposud pokladník místního kina. Již mu táhne na 92. rok a jeho výrazná tvář s plnovousem se po celá desetiletí již neměnila.“

Více

Zachránili život

23. 09. 2016 / Zprávy

Brno venkov: Hlídka okamžitě zareagovala a úspěšně použila resuscitační přístroj.
Více

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top