Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Výběrové řízení

09. 12. 2015 /

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce pracovník vztahů k veřejnosti. Více

Oznámení Ministerstva vnitra

08. 12. 2015 /

Oznamujeme, že od 1. ledna 2016 nastanou změny v zákonech o evidenci obyvatel, o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Více

Prodej kalendáře

08. 12. 2015 /

Na pokladně MěÚ ve Šlapanicích je od úterý 8. 12. 2015 možnost zakoupit stolní kalendář města na rok 2016 s historickými pohlednicemi Šlapanic a Bedřichovic. Cena 70 Kč/ks. Více

Veřejné fórum-anketa

07. 12. 2015 /

I Vy můžete ovlivnit dění v našem městě. Ve Šlapanickém zpravodaji 6/2015 a také na úvodní stránce webu města byla zveřejněna anketa vzešlá z Veřejného fóra, které proběhlo 1. 10. 2015. Označte tři témata, která považujete za nejaktuálnější a vyplněný anketní lístek odevzdejte do 20. 12. 2016 do schránky na budově MěÚ, nebo na podatelně. Hlasovat lze také elektronicky pomocí webových stránek města. Více

Provozní doba sběrných dvorů

07. 12. 2015 /

Sateso oznamuje provoz sběrných dvorů v týdnu od 28. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Ulice Zemědělská:pondělí 28. 12. 2015......9.00-18.00 hodinsobota 2. 1. 2016...........9.00-12.00 hodinUlice Dlouhá:pondělí 28. 12. 2015.....9.00-12.00 hodinsobota 2. 1. 2016..........9.00-12.00 hodin Více

Stažení kontejnerů na biologický odpad

07. 12. 2015 /

Sateso oznamuje, že dne 17. 12. 2015 se budou stahovat z města velké hnědé kontejnery na biologický odpad. Bude probíhat jejich technická kontrola a údržba. Na svá stanoviště budou opět umístěny 4. 1. 2016 pro potřeby likvidace vánočních stromků. Více

Vánoční jarmark

07. 12. 2015 /

Včera se konal na Masarykově náměstí Vánoční jarmark, který byl součástí nového projektu Šlapanické Vánoce 2015. Přinášíme z něho několik fotografií. Více

Uzavření Tuřanky

04. 12. 2015 /

Oznamujeme řidičům, že od odpoledních hodin dnešního dne 4. 12. 2015 je opětovně uzavřena komunikace "Tuřanka", kde bylo v době krizové situace v dopravě možno jednosměrně projet směrem od Šlapanic do Brna. K opětovnému uzavření došlo z důvodu pominutí krizové situace v dopravě. Více

Z 33. schůze Rady města Šlapanice

03. 12. 2015 /

Rada města na své 33. schůzi dne 2. 12. 2015 schválila uzavření Smlouvy o poskytování systémové podpory softwarového produktu ArcGIS Data Interoperability používaného odborem výstavby. Dále schválila pojistnou smlouvu na Revitalizaci návsi v Bedřichovicích a odměny členům komisí RM, mimo členů ZM. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Městská knihovna Šlapanice
Zdravé město Šlapanice
Šlapanice 2.0
Starostův přespolní běh

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top