Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Neopravená část chodníku

04. 07. 2014 /

Na četné dotazy ohledně neopravené části chodníku na ulici Nádražní oznamujeme občanům, že chodník mezi domy č.p. 473/8 a č.p. 486/14 nebyl opraven z důvodu plánované výstavby v přilehlé zahradě. Stavební práce v tomto prostoru mají být zahájeny v brzkém termínu. Více

Rostlinolékařská péče

04. 07. 2014 /

V roce 2013 vstoupila v platnost úprava zákona č.326/ 2004 Sb. o rostlinolékařské péči, podle které každý kdo pracuje s přípravky na ochranu rostlin musí absolvovat odborné školení. Více

Návrh železničního jízdního řádu

04. 07. 2014 /

Oznamujeme, že na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 14.12. 2014 - 12.12. 2015, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací pro železniční tratě v Jihomoravském kraji. Více

Oznámení občanům

03. 07. 2014 /

Od 2. července 2014 bude částečně omezen průchod po chodníku podél levé strany Říčky mezi ulicí Brněnskou a Čechovou - pohyb zde bude nadále možný jen na vlastní nebezpečí, a to z důvodu průchodu stavbou. Více

Opravené chodníky

02. 07. 2014 /

Opravené chodníky na ulici Nádražní, Husově a části ulice Hybešovy byly v tomto týdnu předány veřejnosti. Město bude dále pokračovat v opravách chodníků, které jsou ve špatném stavu. Více

Odvoz tříděného odpadu

30. 06. 2014 /

Z důvodu zvýšeného zájmu o třídění odpadu bude od 1. července 2014 odvoz tříděného odpadu zintenzivněn, a to: plasty dvakrát týdně - pondělí a čtvrtek, papír dvakrát týdně - úterý a pátek. Více

Rekonstrukce KD v Bedřichovicích

27. 06. 2014 /

V tomto týdnu byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci kulturního domu v Bedřichovicích. Investiční akce přesahující 10 mil. Kč bude dokončena v podzimních měsících letošního roku. Více

Veřejná zeleň

27. 06. 2014 /

Město Šlapanice pokračuje ve zkvalitňování veřejné zeleně s využitím státních dotací. Tentokrát se jedná o dokončení dalšího významného prvku – izolační zeleně, která odděluje nevzhledné prostředí skládky. Pracovníky Satesa byl vybudován nový plot a provedeny potřebné terénní úpravy, aby vysazená zeleň co nejlépe plnila svůj účel. Více

Setkání starostů

27. 06. 2014 /

Setkání starostů ORP Šlapanice proběhlo v rámci projektu Meziobecní spolupráce pod záštitou Svazu měst a obcí ČR ve čtvrtek 26. června 2014. Stěžejním bodem jednání byla volba čtvrtého volitelného tématu projektu, kterým se po diskuzi a následném hlasování představitelů obcí stala bezpečnost. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top