Rozcestník

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Upozornění pro vlastníky nemovitostí

18. 01. 2013 /

Zásadním důvodem, proč zpozornět a do 31. ledna 2013 nepropásnout povinnost podat nové přiznání k dani z nemovitostí u místně příslušného finančního úřadu je fakt, že v roce 2012 došlo k přečíslování všech parcel zjednodušené evidence (původ PK) a někdy i ke změně výměry, což se může týkat jak původních parcel PK, tak parcel KN. Více

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí

18. 01. 2013 /

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. ledna do 7. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu. Více

Setkání komisí

16. 01. 2013 /

Koncept územního plánu Šlapanice byl tématem setkání Komise stavebního a územního plánování, Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek a Komise životního prostředí a zemědělství, které se konalo ve středu 16. ledna 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice. Více

Kominíci

16. 01. 2013 /

Vážení občané, po městě se mohou pohybovat kominické firmy, které nabízí čistění komínů. Kominíci se při nabídce služeb údajně odvolávají na smlouvu uzavřenou s městem, ale žádná taková neexistuje. Pokud si tedy občané nechají vyčistit komín, je to pouze jejich soukromá věc, resp. vztah mezi občanem a kominickou firmou. Buďte prosím obezřetní při tom, když někoho pouštíte do svého domu. Více

Havárie vodovodu ve Slatině

16. 01. 2013 /

Oznamujeme občanům, že ve Slatině na ulici Tuřanka (u bývalého kina) praskl vodovodní řad pod vozovkou. Průjezd je uzavřen a na místě řídí dopravu PČR a MP Brno. Náhradní autobusová doprava je zajištěna s objízdnou trasou. Více

Druhé kolo přímé volby prezidenta

14. 01. 2013 /

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky. Voliči obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů obecní úřad (pí. Bartušková – tel.: 533304320, pí. Pojezná – tel.: 533304324) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Více

Seniorbus bude jezdit dál

14. 01. 2013 /

Upozorňujeme seniory, že provoz seniorbusu bude nadále pokračovat. Bude jezdit podle stávajícího jízdního řádu od pondělí do čtvrtka. Seniorkartu na rok 2013, potřebnou k jízdě seniorbusem je možné vyřídit na MěÚ Šlapanice, Odboru sociálním, Masarykovo náměstí 100/7, dveře číslo 117 a 118. Více

Aktuálně k opravám u křižovatky ve Slatině

11. 01. 2013 /

Upozorňujeme, že opravy kanalizace u křižovatky ulic Matlachova a Krejčího v Brně Slatině budou předběžně probíhat až do března tohoto roku. Omezení dopravy proto bude pokračovat a řidiči i cestující MHD by měli počítat se zdržením 7 až 10 minut při průjezdu touto křižovatkou. Více

Opravy na křižovatce ve Slatině u kostela

08. 01. 2013 /

Upozorňujeme řidiče, že na silnici do Slatiny se tvoří dlouhé kolony. Provoz je na křižovatce u kostela řízen kyvadlově semafory a sveden do jednoho jízdního pruhu. Pro cestu do Brna doporučujeme jízdu přes Bedřichovice nebo Dvorska. Práce ve Slatině souvisejí s opravou kanalizačního řadu a potrvají několik týdnů. O situaci budeme průběžně informovat. Více

AKCE

FILTR Akce


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Mobilní rozhlas - zaregistrujte se
Informace k odpadům, poplatkům a svozům
Zdravé město Šlapanice
Starostův přespolní běh
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top