Otevření ulice Karla Čapka

13. 05. 2014 /

Nová vozovka a chodníky v ulici Karla Čapka byla za účasti představitelů města Šlapanice a zástupců firmy Swietelsky předána v pondělí 5. května 2014. Jednalo se o druhou fázi generálních oprav v této ulici. V loňském roce byly dokončeny parkovací místa, chodníky a zastávka seniorbusu u zdravotního střediska.

Práce na ulici Karla Čapka – 22.4.-26.4.2014

22. 04. 2014 /

- Dopojení křižovatky u střediska a její zprovoznění - Finální asfaltové vrstvy

Práce probíhající v týdnu od 13.4.-19.4.2014:

15. 04. 2014 /

- Oprava poškozených částí dešťové kanalizace - Napojování křižovatky před zdravotním střediskem

Práce na ulici Karla Čapka – 7.4.-12.4.2014

08. 04. 2014 /

Práce budou probíhat v pruhu vozovky, odvoz neúnosného podkladu, výkop pro opravu kanalizace s následnou opravou.

Práce na ulici Karla Čapka – 31.3.-5.4.2014

01. 04. 2014 /

Práce budou probíhat v pásu parkovacího stání – odkop neúnosné zeminy, zhutnění podkladu a návoz únosné vrstvy s jejím uhutněním. Frézování zbývající vozovky.

Harmonogram stavebních prací na ulici Karla Čapka – 17. - 21. 3. 2014:

19. 03. 2014 /

- Pokládka dlažby na chodnících, pokládka odtokového žlabu (tak aby chodník na straně u žlabu byl průchozí)

Práce na ulici Karla Čapka

28. 02. 2014 /

Od pondělí 24. února znovu začaly stavební práce na ul. Karla Čapka. Jedná se o vybudování nových chodníků a vozovky v úseku od Čechovy ulice po zdravotní středisko.