AKTUALITY

FILTR Aktuality

Oznámení - MUDr. Stoklásková

02. 10. 2018 / Zdravotnictví

MUDr. Helena Stoklásková oznamuje, že ve dnech 8. 10. - 15. 10. 2018 a dále 19. 10. - 25. 10. 2018 neordinuje.

V termínu 8. 10. - 15. 10. zastupuje MUDr. Petra Procházková (Šlapanice, Nádražní 23) ve svých ordinačních  hodinách a své ordinaci.

19. 10. - 25. 10.2018  zastupují  MUDr. Alena Procházková (zdrav. středisko Šlapanice) i MUDr.  Petra Procházková (Nádražní 23, Šlapanice)  ve svých ordinačních hodinách.

Více o ordinačních hodinách naleznete na www.slapanice.cz/zdravotnictvi

Dočasné uzavření Sběrného střediska odpadů na ul. Zemědělské

02. 10. 2018 / Ostatní

V souvislosti s rekonstrukcí ulice Zemědělská se mění provoz SATESO a Sběrného střediska odpadů. Veškerá omezení budou platná až do ukončení rekonstrukce, tj. přibližně do února 2019.

 • Prodej písků a štěrků na pracovišti skládka se dnem 3. 10. přerušuje.
 • Od 4. 10. je SSO na ul. Zemědělské dočasně uzavřeno. 
 • Provozní doba SSO na ulici Dlouhé bude následující:     
  • po 9:00 - 15:00
  • út 9:00 - 18:00
  • st 9:00 - 15:00
  • čt 9:00 - 18:00
  • pá 9:00 - 15:00
  • so 9:00 - 12:00     
 • Na SSO Dlouhá nebudou po dobu výluky SSO Zemědělská odebírány tyto odpady:
  • biologicky rozložitelný odpad
  • stavební sutě
  • odpady většího rozsahu - maximálně do množství zavazadlového prostoru osobního vozu   
 • Na biologicky rozložitelný odpad bude přidán jeden kontejner 5 m3 na ul. Čechovu u "restaurace Žuráň".   
 • Svoz plechových kontejnerů 5 m3, na biologicky rozložitelný odpad, bude prováděn dle potřeby v pracovní dny.
Více

Kotlíkové dotace

26. 09. 2018 / Ostatní

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31. 3. 2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“). Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč. 

Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, a mají tak významný vliv na životní prostředí. Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje. Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.  

Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

26. 09. 2018 / Výpadky/poruchy

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude v úterý 9. 10. 2018 od 8:00 do 16:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v ul. Nádražní č. 120, 122 a 124 ve Šlapanicích. Objekty č. 120 a 124 budou omezeny pouze po dobu manipulací - přibližně na hodinu ráno a hodinu odpoledne.  

Více

Rekonstrukce chodníků

25. 09. 2018 / Městský úřad

Vzhledem ke špatnému podloží chodníků na ulici Hřbitovní se posunuly termíny rekonstrukce chodníků:

 • 27. 8. – 15. 10. ul. Hřbitovní
 • 10. 10. - 9. 11. ul. Kollárova
 • 10. 10. - 9. 11. ul. Hybešova (levá strana ve směru od ul. Švehlova)

Rekonstrukce ulice Zemědělská

25. 09. 2018 / Doprava, Městský úřad

Od pondělí 1. října 2018 bude zahájena rekonstrukce ulice Zemědělská, která bude v plném rozsahu uzavřena. Práce potrvají v závislosti na počasí přibližně do konce února 2019. 

V první etapě se bude rekonstruovat úsek od hřbitova ke vjezdu do areálu BONAGRO, ve druhé od vjezdu po ul. Jiříkovskou. Vjezd do areálu BONAGRO bude po dobu rekonstrukce zachován. Sběrné středisko odpadů na ul. Zemědělská bude od 4. 10. 2018 dočasně uzavřeno.

Více

Uzavírka komunikace mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi

25. 09. 2018 / Doprava

V předpokládaném termínu 8. 10. - 15. 12. 2018 bude úplně uzavřena komunikace III/15286 Šlapanice - Jiříkovice z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa povede přes Ponětovice.

Více

Uzavírka přejezdu na Švehlově ulici

25. 09. 2018 / Doprava

Z důvodu probíhajících prací na projektu "Zvýšení traťové rychlosti na úseku Brno-Slatina - Blažovice" dojde k následovnému uzavření železničního přejezdu P7899 na ulici Švehlova:

16. 10. - 22. 10. 2018 - úplná uzavírka pro vozidla i chodce
23. 10. - 25. 11. 2018 - úplná uzavírka pro vozidla, pro chodce bude vytvořen koridor

Žádáme občany, aby zvláště v termínu 16. 10. - 22. 10. využívali trasu pod mostem u ulice Nádražní a z důvodu bezpečnosti nevstupovali na koleje. V tomto termínu se bude opět vypínat světelné signalizační zařízení a proto je třeba vyloučit i pohyb chodců. 

Informace o mimořádné náhradní dopravě Seniorbusem: https://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/3473 

Prosíme, respektujte dopravní značení a pokyny městské policie. Děkujeme za pochopení.

Konzultace městského architekta

25. 09. 2018 / Městský úřad

Konzultační hodiny městského architekta Ing. arch. S. Žeravy jsou plánovány v těchto termínech:

Říjen: 8. a 22. 10. 2018
Listopad: 5. a 19. 11. 2018
Prosinec: 3. a 17. 12. 2018

Konzultace proběhnou v budově MěÚ Šlapanice ve Šlapanicích ve 2. poschodí.

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Neděle 28. 10. 2018

Středa 31. 10. 2018

Jak se změnil život českých žen za posledních sto let? Výstava mapuje proměny každodennosti, módu, ale i hnutí za rovnoprávnost či ženské spolky a organizace.

Čtvrtek 08. 11. 2018

Sobota 10. 11. 2018

20:00

K tanci a poslechu bude hrát kapela Melody Gentlemen. 
Vstupenky jsou k prodeji na podatelně MěÚ Šlapanice. Pondělí a středa od 8 - 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 - 14 hodin a v pátek 8 - 13 hodin. Cena jedné vstupenky je 100 Kč. 

Více

Pátek 16. 11. 2018

Interaktivní zimní výstava inspirovaná pracemi N. Simon (Santa Cruz Museum of Art and History).

Sobota 17. 11. 2018

08:30

Turnaj dětí bude od 8:30 do 13:00 hod. Turnaj seniorů poté od 13:30 do 18:30 hod.

15:00

Komise pro kulturu, tradice a cestovní ruch zve na Svatomartinské setkávání. Hrát bude lidová hudba Za Oponou. 

Více

Středa 21. 11. 2018

18:00

Pořadatelé zvou na koncert populárního slovenského Dua Jamaha.

Více

Sobota 24. 11. 2018

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Halový turnaj v pétanque

13. 04. 2018 / Sport

Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil historicky první halový turnaj v pétanque pro dospělé nejen na území obce Šlapanice-Bedřichovice, ale také na území jihomoravského kraje. Turnaj uspořádal Bedřichovický Pétanque Club 2016 z.s. ve spolupráci s městem Šlapanice v kulturním domě v Bedřichovicích. Na turnaj se přihlásilo 16 hráčů, kteří byli rozděleni do 6 týmů. Hrálo se systémem každý s každým.

Více

Keramické městečko

29. 11. 2017 / Historie

Orlovna, kostel, fara, muzeum a další typické objekty našeho městečka zaměstnaly na několik týdnů ruce i hlavičky žáčků ZUŠ Šlapanice. Pan starosta na začátku školního roku oslovil výtvarný obor, aby vytvořil keramické dlážky zpodobňující jednotlivé domy na náměstí. Ty měly být posléze nainstalovány v interiéru naší radnice jako trvalá výstava, která by zároveň ukazovala aktivitu našich dětí a přitom nám přibližovala v novém světle i prostor, ve kterém žijeme.

Více

Nekropole Žuráň

15. 11. 2017 / Historie

Nekropole Žuráň se rozkládá na malém pahorku přibližně 10 km východně od Brna a 1 km severovýchodně od Šlapanic směrem na Podolí. Historie pohřbívání na této nekropoli je nesmírně dlouhá. S přestávkami se zde pohřbívalo zhruba od druhé poloviny 3.tisíciletí př.n.l. do poloviny 6.století n.l. Pohřební komplex zahrnuje celkem tři pravěké mohyly, tři hroby a zbytky mauzolea.

Více

Televize ve Šlapanicích

01. 11. 2017 / Kultura, Osobnosti, Zajímavosti

Začátkem srpna 2007 ve Šlapanicích natáčela Česká televize Brno. A hned dvakrát.

Více

O vodnících Raubrhelovi a Šlapákovi

19. 10. 2017 / Historie

Krásným údolím nazvaném Líchy protékaly dva potoky – Horní a Dolní. Horní se ploužil četnými zákruty a směřoval ke mlýnu. Dolní vytvářel peřeje, tu a tam romantické tůně s velkým bohatstvím ryb a raků a proplétal se hadovitě pod skalnatým terénem až k vesnici, kde se oba potoky pode mlýnem spojovaly v jeden mocný, zvaný Zlatý. Původ jména Zlatý potok pocházel od zlatých pokladů, které tam po několik staletí shromažďovali vodníci ve svých sídlech. Jedním z takových vodníků byl Raubrhel, hlavní postava této pohádky. Jeho soused se jmenoval Šlapák. Vodníci měli svá království blízko u sebe – moc jednoho začínala tam, kde končilo panství druhého – před údolím Lích u Černého splavu.

Více

100 let elektrifikace Šlapanic

04. 10. 2017 / Historie

„Budiž světlo“ je známý citát z knihy knih a možná že to také zaznělo na schůzích obecního výboru i v hlavách představitelů našeho tehdejšího městečka v průběhu roku 1911. Vlastní elektrické osvětlení měl už sice zdejší Rolnický akciový cukrovar od roku 1888, tedy pouhých devět let od okamžiku, kdy si vynálezce Thomas Alva Edison nechal patentovat svoji žárovku, ale ve šlapanických obydlích pořád blikaly petrolejové a acetylénové lampy či plápolaly svíčky. Důvody, které vedly tehdejšího ředitele Tauschinského a správní radu cukrovaru k zavedení elektrického osvětlení, byly prosté. Řepné kampaně, sezonní práce, probíhaly v podzimních měsících, kdy se brzy šeří, a hlavně se pracovalo dnem i nocí, aby se bílé zlato zpracovalo co nejdříve. Výrobu elektřiny v cukrovaru zajišťovalo vlastní dynamo.

Více

Stručné dějiny obce Bedřichovice

19. 09. 2017 / Historie

(Podle záznamů z obecní kroniky, doplňované kronikářem, panem Petrem Vaňáčkem, a posléze jeho dcerou, MUDr. Eliškou Jaškovou.)

Prolog:

Prochodil jsem obec Bedřichovice s fotoaparátem v ruce. Bylo moc pěkně, krásný zimní slunečný den. Hm, obyčejná moravská vesnice. Ale aspoň si na nic jiného nehraje. Krásná kaple, malý park, ulice, hospoda, pěkné i horší domy. Díry na silnici, obchod, hezké průlezky pro děcka. Po obzoru sviští auta po silnici i po dálnici. Kolikrát jsem projížděl okolo? Bedřichovice i další vesnice byly jen rozmazanou šmouhou v krajině. Teď tady stojím a přemýšlím. Míjíme dnes moc rychle lidské osudy a lidská sídla, abychom se přihnali na konec naší cesty, kde najdeme zase jen lidské osudy.

Více

Zemřel šlapanický občan v bitvě u Zborova?

06. 09. 2017 / Historie

Tuto otázku jsem si položila po tom, co jsem se v prvorepublikové publikaci o Šlapanicích a později ve Šlapanickém zpravodaji dočetla, že Ludvík Uher, pravděpodobný rok narození 1897, s bydlištěm ve Šlapanicích (ulice neuvedena), padl v bitvě u Zborova. Jde o bitvu příliš důležitou, než aby to mělo zůstat bez povšimnutí. Právě 2. července uplyne devadesát let (pozn. redakce - v roce 2017 uplynulo již 100 let) ode dne, kdy se odehrála tato vlastenecká bitva, největší pro naše předky od dob husitských a už navždy nepřekonatelná (vždyť máme už jen placené vojenské profesionály). Byla to bitva, ve které zvítězilo srdce, bitva, která měla za následek povolení vzniku samostatných československých vojenských sborů na Rusi (do té doby byli naši bojovníci přiřazováni k ruské armádě) a pro T. G. Masaryka přinesla neopominutelný argument pro uznání československého státu. Státu, který měl dřív odhodlané bojovníky a armádu než mezinárodní suverenitu.

Více

Veřejná fóra - vyhodnocení

04. 09. 2017 / Informace z úřadu, Zdravé město Šlapanice

Veřejná fóra, která naše město organizuje v rámci aktivit Zdravého města jsou jednou z možností, jak ovlivnit dění ve městě. Na společném setkání občané vybírají témata, kterým by se podle nich mělo město věnovat při své činnosti. Výsledná témata ze setkání se následně ověřují ještě anketou. První fórum proběhlo na podzim 2015, druhé na podzim 2016. Jak jsou naplňovány, najdete níže.

Více

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top