AKTUALITY

FILTR Aktuality

Výběrová řízení

30. 01. 2019 / Výběrová řízení

Tajemník Městského úřadu Šlapanice vyhlašuje výběrová řízení na obsazení těchto pracovních pozic:

  • vedoucí odboru investic a správy majetku
  • referent územního plánování
  • vedoucí finančního odboru

Podrobné informace naleznete na https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Odečty vodoměrů - Bedřichovice

29. 01. 2019 / Ostatní

Vodárenská akciová společnost oznamuje, že od 4. do 9. února 2019 budou probíhat odečty vodoměrů v Bedřichovicích.

Stav vodoměru je možné zanechat napsaný na viditelném místě. Pokud nebudete zastiženi, zanechá Vám pracovník výzvu s kontaktem k dodatečnému oznámení stavu vodoměru. Kontakt: p. Fiala, tel.  797 706 365 nebo 734 336 365, mail: fiala@vasbv.cz.

Havárie vodovodu

29. 01. 2019 / Výpadky/poruchy

Vodárenská akciová společnost oznamuje přerušení dodávky vody z důvodu havárie vodovodu na ulicích: Nádražní od křižovatky s Čechovou k vlakovému nádraží, Tyršova a Smetanova. Předpokládaná doba opravy dnes (v úterý 29. 1. 2019) od 09:00 do 14:00 hodin. Náhradní zdroj vody nebude přistaven. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o svozu komunálního odpadu

28. 01. 2019 / Městský úřad

Z důvodu špatného počasí se dnes (v pondělí 28. 1.) svozová společnost nedostala do některých ulic. V ulicích, kde dnes neproběhl svoz komunálního odpadu, proběhne svoz během zítřka. Děkujeme za pochopení.

Předprodej vstupenek

23. 01. 2019 / Ostatní

Srdečně vás zveme na městský ples v sobotu 16. února 2019 ve 20 hod. v sokolovně ve Šlapanicích. K tanci a poslechu zahraje Salonní orchestr Brno. Večerem provází Roman Pastorek.

Předprodej vstupenek za cenu 200 Kč probíhá na podatelně MěÚ Šlapanice (Masarykovo nám. 100/7) v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

Více

Odchyt psa

23. 01. 2019 / Ostatní

Dnes v odpoledních hodinách byl ve Šlapanicích odchycen pes, barva hnědá, na krku stahovací a modrý látkový obojek. Informace o vydání předá pan Velan na tel. č.: 776043459. 

Více

Havárie vodovodu - sídliště Brněnská

22. 01. 2019 /

Vodárenská a.s. oznamuje občanům, že z důvodu havárie vodovodu dnes (v úterý 22. 1. 2019) neteče voda na novém (panelákovém) sídlišti na ul. Brněnská ve Šlapanicích, předpokládaná doba opravy do 16:00 hod. Náhradní zdroj vody nebude přistaven. 

Informace ze zasedání Rady města Šlapanice

17. 01. 2019 / Samospráva

Rada města (dále RM) na svém 7. a 8. zasedání mimo jiné projednala tyto body:  

RM schválila finanční příspěvek společnosti KORDIS JMK, a.s. na zajištění noční linky N96 v roce 2019.  

Město Šlapanice požádalo v únoru loňského roku o dotaci na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice". V rámci projektu proběhne modernizace učebních pomůcek a nábytku stávajících odborných učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dvou jazykových učeben, včetně příslušných kabinetů. Městu byla schválena dotace v maximální výši 11.075.264,25 Kč, což činí 90% uznatelných nákladů. Projekt musí být realizován do 2. 9. 2019. 

RM schválila Smlouvu o dílo na odstranění stavby altánu v parku Riegrova s Ing. Karlem Bartuškem. V rámci probíhající obnovy městského parku Riegrova bude tento altán nahrazen novou moderní víceúčelovou stavbou, která bude sloužit návštěvníkům parku po celý rok.  

RM schválila Nájemní smlouvu na pronájem kluziště se společností GLICE CZ, s.r.o. Bude tak vyzkoušeno mobilní veřejné kluziště s umělým povrchem, které by zajistilo veřejnosti a místním školám možnost bruslení bez ohledu na klimatické podmínky. Další podrobnosti zveřejníme v následujících dnech.  

RM schválila smlouvu s vítězným uchazečem výběrového řízení společností DEKONTA, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 130.888.522,- Kč bez DPH na odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice.

Tříkrálová sbírka 2019

15. 01. 2019 / Ostatní

V sobotu 12. ledna 2019 proběhl ve Šlapanicích 19. ročník Tříkrálové sbírky, který jako každý rok pořádala Orelská jednota Šlapanice ve spolupráci se ZŠ Šlapanice a Oblastní charita Rajhrad. Do sbírky se zapojilo celkem 152 dobrovolníků rozdělených do 38 skupinek. Letošní výtěžek by Oblastní charita Rajhrad ráda využila mimo jiné k pořízení klimatizace, která ochrání pacienty před vysokými letními teplotami, nebo k nákupu invalidních vozíků a lehátek k snadnějším přesunům.

Občané města věnovali letos celkem 194 039,- Kč (+ 10€), z toho v Bedřichovicích 14 859,- Kč. Děkujeme koledníkům, Orelské jednotě Šlapanice, koordinátorce paní Markétě Jaškové, paní učitelce Šárce Štěpánkové, paní Boženě Jaškové (která pro koledníky ušila další obleky), dalším dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, tak i všem štědrým lidem, kteří na sbírku přispěli.

Více

AKCE

FILTR Akce

Od Do

Sobota 09. 03. 2019

09:30

Bedřichovický pétanque club 2016 ve spolupráci s městem Šlapanice pořádá Indoor pétanque turnaj pro dospělé.

Více
14:00

Půldenní program zahrnující tematické kreativní dílny, komentovanou prohlídku výstavy pro dospělé, komentovanou prohlídku výstavy pro děti, přednáška o módě s prezentací dobových modelů. Ve spolupráci se Salonem první republiky.

Čtvrtek 14. 03. 2019

17:30

Bedřichovický pétanque club 2016 ve spolupráci s městem Šlapanice pořádá Bedřichovický zimní pohár.

Více

Sobota 16. 03. 2019

Čtvrtek 21. 03. 2019

17:30

Bedřichovický pétanque club 2016 ve spolupráci s městem Šlapanice pořádá Bedřichovický zimní pohár.

Více

Sobota 23. 03. 2019

Sobota 30. 03. 2019

09:00

Potřebné informace naleznete na www.burzaslapanice.cz nebo na Facebooku (Burza Šlapanice).

Neděle 31. 03. 2019

ZPRÁVY

FILTR Zprávy

Ukliďme Česko

16. 04. 2018 / Zdravé město Šlapanice

Již po několikáté se Šlapanice zapojily do celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Desítky dobrovolníku se první dubnovou sobotu vydaly uklízet Šlapanice a nejbližší okolí, kde odpadem naplnili celkem 125 sto dvaceti litrových pytlů. Všem, kteří se akce zúčastnili patří velké poděkování a nezbývá než doufat, že poházeného odpadu bude čím dál méně.

Halový turnaj v pétanque

13. 04. 2018 / Sport

Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil historicky první halový turnaj v pétanque pro dospělé nejen na území obce Šlapanice-Bedřichovice, ale také na území jihomoravského kraje. Turnaj uspořádal Bedřichovický Pétanque Club 2016 z.s. ve spolupráci s městem Šlapanice v kulturním domě v Bedřichovicích. Na turnaj se přihlásilo 16 hráčů, kteří byli rozděleni do 6 týmů. Hrálo se systémem každý s každým.

Více

Keramické městečko

29. 11. 2017 / Historie

Orlovna, kostel, fara, muzeum a další typické objekty našeho městečka zaměstnaly na několik týdnů ruce i hlavičky žáčků ZUŠ Šlapanice. Pan starosta na začátku školního roku oslovil výtvarný obor, aby vytvořil keramické dlážky zpodobňující jednotlivé domy na náměstí. Ty měly být posléze nainstalovány v interiéru naší radnice jako trvalá výstava, která by zároveň ukazovala aktivitu našich dětí a přitom nám přibližovala v novém světle i prostor, ve kterém žijeme.

Více

Nekropole Žuráň

15. 11. 2017 / Historie

Nekropole Žuráň se rozkládá na malém pahorku přibližně 10 km východně od Brna a 1 km severovýchodně od Šlapanic směrem na Podolí. Historie pohřbívání na této nekropoli je nesmírně dlouhá. S přestávkami se zde pohřbívalo zhruba od druhé poloviny 3.tisíciletí př.n.l. do poloviny 6.století n.l. Pohřební komplex zahrnuje celkem tři pravěké mohyly, tři hroby a zbytky mauzolea.

Více

Televize ve Šlapanicích

01. 11. 2017 / Kultura, Osobnosti, Zajímavosti

Začátkem srpna 2007 ve Šlapanicích natáčela Česká televize Brno. A hned dvakrát.

Více

O vodnících Raubrhelovi a Šlapákovi

19. 10. 2017 / Historie

Krásným údolím nazvaném Líchy protékaly dva potoky – Horní a Dolní. Horní se ploužil četnými zákruty a směřoval ke mlýnu. Dolní vytvářel peřeje, tu a tam romantické tůně s velkým bohatstvím ryb a raků a proplétal se hadovitě pod skalnatým terénem až k vesnici, kde se oba potoky pode mlýnem spojovaly v jeden mocný, zvaný Zlatý. Původ jména Zlatý potok pocházel od zlatých pokladů, které tam po několik staletí shromažďovali vodníci ve svých sídlech. Jedním z takových vodníků byl Raubrhel, hlavní postava této pohádky. Jeho soused se jmenoval Šlapák. Vodníci měli svá království blízko u sebe – moc jednoho začínala tam, kde končilo panství druhého – před údolím Lích u Černého splavu.

Více

100 let elektrifikace Šlapanic

04. 10. 2017 / Historie

„Budiž světlo“ je známý citát z knihy knih a možná že to také zaznělo na schůzích obecního výboru i v hlavách představitelů našeho tehdejšího městečka v průběhu roku 1911. Vlastní elektrické osvětlení měl už sice zdejší Rolnický akciový cukrovar od roku 1888, tedy pouhých devět let od okamžiku, kdy si vynálezce Thomas Alva Edison nechal patentovat svoji žárovku, ale ve šlapanických obydlích pořád blikaly petrolejové a acetylénové lampy či plápolaly svíčky. Důvody, které vedly tehdejšího ředitele Tauschinského a správní radu cukrovaru k zavedení elektrického osvětlení, byly prosté. Řepné kampaně, sezonní práce, probíhaly v podzimních měsících, kdy se brzy šeří, a hlavně se pracovalo dnem i nocí, aby se bílé zlato zpracovalo co nejdříve. Výrobu elektřiny v cukrovaru zajišťovalo vlastní dynamo.

Více

Stručné dějiny obce Bedřichovice

19. 09. 2017 / Historie

(Podle záznamů z obecní kroniky, doplňované kronikářem, panem Petrem Vaňáčkem, a posléze jeho dcerou, MUDr. Eliškou Jaškovou.)

Prolog:

Prochodil jsem obec Bedřichovice s fotoaparátem v ruce. Bylo moc pěkně, krásný zimní slunečný den. Hm, obyčejná moravská vesnice. Ale aspoň si na nic jiného nehraje. Krásná kaple, malý park, ulice, hospoda, pěkné i horší domy. Díry na silnici, obchod, hezké průlezky pro děcka. Po obzoru sviští auta po silnici i po dálnici. Kolikrát jsem projížděl okolo? Bedřichovice i další vesnice byly jen rozmazanou šmouhou v krajině. Teď tady stojím a přemýšlím. Míjíme dnes moc rychle lidské osudy a lidská sídla, abychom se přihnali na konec naší cesty, kde najdeme zase jen lidské osudy.

Více

Zemřel šlapanický občan v bitvě u Zborova?

06. 09. 2017 / Historie

Tuto otázku jsem si položila po tom, co jsem se v prvorepublikové publikaci o Šlapanicích a později ve Šlapanickém zpravodaji dočetla, že Ludvík Uher, pravděpodobný rok narození 1897, s bydlištěm ve Šlapanicích (ulice neuvedena), padl v bitvě u Zborova. Jde o bitvu příliš důležitou, než aby to mělo zůstat bez povšimnutí. Právě 2. července uplyne devadesát let (pozn. redakce - v roce 2017 uplynulo již 100 let) ode dne, kdy se odehrála tato vlastenecká bitva, největší pro naše předky od dob husitských a už navždy nepřekonatelná (vždyť máme už jen placené vojenské profesionály). Byla to bitva, ve které zvítězilo srdce, bitva, která měla za následek povolení vzniku samostatných československých vojenských sborů na Rusi (do té doby byli naši bojovníci přiřazováni k ruské armádě) a pro T. G. Masaryka přinesla neopominutelný argument pro uznání československého státu. Státu, který měl dřív odhodlané bojovníky a armádu než mezinárodní suverenitu.

Více

Projekty města Šlapanice
Veřejné fórum - anketa
Třídění odpadu
Městská knihovna Šlapanice

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top