Rozcestník

Informace pro občany

Chcete být informováni o dění ve městě? Zaregistrujte se zdarma do Mobilního rozhlasu na adrese https://muj.mobilnirozhlas.cz/register/slapanice a budete dostávat informace z města Šlapanice na své mobilní číslo formou e-mailu nebo SMS. Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci a mít tak informace přehledně na jednom místě.

AKTUALITY

FILTR Aktuality

Očkování praktickými lékaři

25. 01. 2021 / Zdravotnictví

Z důvodu ověření funkčnosti očkovacího schématu za pomoci praktických lékařů zorganizoval Jihomoravský kraj v uplynulých dnech v Těšanech očkování seniorů starších 80 let. Systém, kdy nemocnice dodá vakcínu a praktický lékař očkování provede, se ukázal plně funkční. Kraj je tedy připraven do čtrnácti dnů po dodaní vakcín spustit tento systém očkování v celém kraji. Město Šlapanice se do systému zapojí a bude tak usilovat o očkování přímo v místě bydliště. Další informace a zprávy sledujte na: www.slapanice.cz a FB @mestoslapanice.

Více

Z objektu bývalého cukrovaru se odtěžuje kontaminovaná voda

21. 01. 2021 / Ostatní

Sanace objektu bývalého cukrovaru pokračuje i teď v zimě. Vykopány byly sanační jámy se systémem čerpacích a kontrolních vrtů. Po odtěžení jam dojde k tzv. sanačnímu čerpání a promývání kontaminovaného podloží. To bude trvat další téměř tři roky.

Více

Řádí nám tu vandalové

20. 01. 2021 / Ostatní

Správa nemovitostí města Šlapanice (https://snms.cz/) se poslední dobou častěji setkává s vandalismem. Oblíbeným terčem některých našich spoluobčanů jsou odpadkové koše – těch bylo jen za poslední měsíc zničeno devět. Koše, především ty v parku a také kolem cyklostezky na Ponětovice, jsou poškozené a naházené v Říčce.

Po výměně košů se opakovaně stává, že jsou v krátké době poničeny znovu. Všímejme si proto více dění ve svém okolí! Každý koš totiž stojí více než 6.000 Kč, které by mohly být využity jinde.

Více

Kde vyhodit vánoční stromky?

18. 01. 2021 / Ostatní

Odstrojené živé vánoční stromky můžete vhazovat do velkých kovových kontejnerů na bioodpad nebo je odevzdat na sběrný dvůr (www.slapanice.cz/sberna-strediska-odpadu). Upozorňujeme, že stromky nelze odkládat na jiná stanoviště, ani vedle kontejnerů.   

Více

Registrace k očkování pro obyvatele ve věku 80 a více let

14. 01. 2021 / Zdravotnictví

Jihomoravský kraj zprovozní bezplatnou krizovou linku na telefonním čísle 800 129 921. Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+. Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.

Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00. Její provoz bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu. K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál crs.uzis.cz . Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.

Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká, krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy, a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).

Více

Výběrové řízení

11. 01. 2021 / Volná místa

Starostka města Šlapanice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Strážník Městské policie Šlapanice.

Podrobné informace a požadavky na uchazeče naleznete na webu: https://www.slapanice.cz/volna-mista.

Kontaktní pracovník: Bc. Luboš Lebloch - personální referent, tel.: 533 304 211, lebloch@slapanice.cz.

Více

Tříkrálová sbírka 2021

11. 01. 2021 / Ostatní

V pátek 8. a v sobotu 9. ledna 2021 proběhl ve Šlapanicích 21. ročník Tříkrálové sbírky, který tradičně zajišťovala Orelská jednota Šlapanice. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky plánuje Oblastní charita Rajhrad použít k rekonstrukci a vymalování Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Dále k zajištění provozu sociální služby, odkoupení 4 automobilů terénních služeb po skončení leasingu a pro Fond pro individuální pomoc. Občané města věnovali letos celkem 150 729 Kč (z toho v Bedřichovicích 7 400 Kč). Děkujeme všem štědrým lidem, organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.

Více

Otevření senátorské kanceláře

11. 01. 2021 / Ostatní

V říjnových volbách do Senátu Parlamentu České republiky byl za náš obvod zvolen MUDr. Karel Zitterbart, Ph. D.  Dovolujeme si vás informovat, že ve Vyškově nově otevřel svou regionální senátorskou kancelář, která se nachází na adrese Palánek 1a, 682 01 Vyškov. Na pana senátora se můžete obracet se svými dotazy či žádostmi prostřednictvím jeho asistenta, Ing. Petra Jeřábka, na telefonu 777 013 382.

Více

Sbírka použitého povlečení a ručníků pro Dětskou nemocnici Brno

11. 01. 2021 / Ostatní

Základní škola Šlapanice pořádá sbírku použitého povlečení a ručníků pro Dětskou nemocnici Brno. Ideální jsou dětské či pestré motivy, které osvěží nemocniční prostředí.

Nepoškozené, čisté textilie můžete nosit na recepci ZŠ Šlapanice každý všední den v době 10.00 do 16.00. V pátek 15. 1. bude celá sbírka převezena do Dětské nemocnice Brno a distribuována na potřebná oddělení.

Zdravotnické zařízení netrpí kritickým nedostatkem lůžkovin ani ručníků. Jde o to smysluplně využít v domácnosti již nepotřebné textilie a současně potěšit dětské pacienty tím, že si budou moci vybrat povlečení v sympatické barvě či s oblíbeným motivem.

V případě dotazů se obraťte na koordinátorku sbírky Mgr. Svobodníkovou (608 721 614).

Děkujeme.

Více

AKCE

FILTR Akce

Sobota 18. 12. 2021

Neděle 19. 12. 2021

Pátek 24. 12. 2021


Projekty města Šlapanice
Bezplatná služba UtilityReport
Městská knihovna Šlapanice
Třídění odpadu

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 13.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Pondělí a středa, tedy tzv. úřední dny, jsou vyhrazeny přímo práci na pracovišti a v tyto dny jsou Vám úředníci plně k dispozici na svých pracovištích. Potřebný servis vám poskytneme i v ostatní dny, ale protože úředníci během nich mohou vykonávat svou práci i mimo radnici, doporučujeme využít možnosti telefonického, e-mailového či elektronického objednání.

8:00 - 12:00 jsou na pracovišti v Brně otevřeny pouze pokladna a přepážky Odboru dopravy a Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel.
8:00 - 13:00 je na pracovišti v Brně otevřena pouze přepážka Czech POINT, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

8.00 - 12.00 jsou na pracovišti ve Šlapanicích otevřeny pouze přepážky Odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel.
8.00 - 11.00 a 12.00 - 13.00 je na pracovišti ve Šlapanicích otevřena přepážka Czech Point, ověřování podpisu a listin.
8.00 - 13.00 je otevřena pokladna. 
8.00 - 14.00 je otevřena podatelna. 

Není úřední den. Je otevřena pouze  pokladna (8 - 12 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 13 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

Není úřední den. Je otevřena pouze pokladna (8 - 13 hod.), podatelna (8 13 hod.) a přepážka Odboru správních činností - Czech Point, ověřování podpisů a listin (8 - 11 hod.) na pracovišti MěÚ Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice.

Top